🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pataki
következő 🡲

Pataki Bernardin István, OPraem (Ikervár, Vas vm., 1914. aug. 15.-Bp., 2000. nov. 11.): áldozópap, főiskolai tanár. - A polg. isk. 1-2. o-át Sárváron, a gimn. 3-8. o-át Szombathelyen a prem-eknél végezte. 1933. VIII. 15: lépett a csornai prem. r-be, 1936-40: Rómában tanult. 1937. VIII. 19: ünn. fog-at tett, 1939. VIII. 20: Csornán pappá szent. 1940: uo. a hittud. főisk. tanára és prép. titkár, a prépsági tp. hitszónoka, 1942: a bpi egy-en teol. dr., Csornán tanár, h. újoncmester, hitszónok. Az ASzTT tagja. - 1950: a szétoszlatáskor Bpen az Ikarus Karosszéria és Járműgyárban lakatos, de hamar felfigyeltek nyelvtudására, a váll. szakfordítója és tolmácsa lett. 1975: nyugdíjazták. Ezután a leányfalui lelkigyakorlatos házban lelkigyakorlatokat adott, és haláláig kisegítő lelkész a XI. ker. Táltos u. Szt Kereszt-tp-ban. - Cikkei 1944-50: az Evangélium c. folyóiratban. - M: Korunk naturalizmusa és a ker. kinyilatkoztatás. Csorna, 1942. - Liégé, P. A.: Tanúim lesztek. Ford. Bécs, 1970. - Müller, A.: Kereszténység, Egyház új szemmel. Ford. Uo., 1970. K.I.E.

Pilinyi 1943:243. - Schem. OPrem 1945:7. - Tóth 1948:122.

Pataki Gábor Alfonz, OFMCap (Héhalom, Nógrád vm., 1911. dec. 21.-Győr, 1981. jan. 19.): házfőnök, plébános. - A tatai piar. gimn-ban 1930. VI: éretts. IX. 3: Máriabesnyőn lépett a r-be, 1931. IX. 4: uo. első, 1934. IX. 4: Bpen örök fog-át tette. A teol-t Bpen végezte, ahol 1939. VII. 2: pappá sztelték. Bpen, 1942. VII. 15: Máriabesnyőn kp., 1945. VII. 15: házfőn. 1948. VII. 15: Tatán plnos. - A szétszóratás után 1950. X: Felsőgallán kp., 1953. II: Vácott börtönben. Szabadulása után 1955. VII: Győrött kisegítő lelkész, 1972. IX: Győr-Gyárváros plnosa. r.k.

Pataki Ilona, RSCJ (Kecskemét, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1900. jan. 19.-Lyon, Fro., 1973. jan. 1.): szerzetesnő. - Apja Péter r.k., anyja Mocza Mária r.k. ~ P. Jolán nővére. Bpen 1920. II. 14: lépett a →Szent Szív Társaságba. 1922. XII. 28: első, 1929. VII. 2: örök fog-át uo. tette. 1922: a →Sophianumban, 1929: Kairóban (Egyiptom) szakácsnő, 1951: Marseille-ben (Fro.) élelmiszerraktáros, 1958: Toulouse-ban ebédlős. 1970: Poitiers-ben, 1971: Lyonban betegeskedett. r.k.

Miklósi 1936:166.

Pataki János, Ioan Giurgiu, OSBM, 1715-től br. (Horgospataka, Belső-Szolnok vm., 1682.-Fogaras, 1727. okt. 29.): görögkatolikus püspök. - Prot. szülőktől született. A család nemesi nevét a Horgospatakról kapta. ~ Kolozsvárt, Győrben és Bécsben tanult, 1705. X. 24: a CGH növ-e lett. 1710. IX. 9: esztergomi egyhm-s papként a Propaganda Fide erdélyi és oláho-i misszióba küldte. Utóbb a fogarasi vár r.k. lelkésze. 1715. I. 9: a nagyszebeni zsin-on gyulafehérvári g.k. pp-ké vál. Ekkor lépett a bazilita r-be. III. Károly XII. 23: br. ranggal pp-ké nevezte ki. Mártonffy György pp. rítus-vikáriusának tekintette, és azt kívánta tőle, hogy költözzön más városba, mert Gyulafehérvár r.k. ppség székhelye, ott egy másik kat. pp. nem lakhat. A problémát XIII. Ince 1721. V. 18: a →gyulafehérvár-fogarasi görögkatolikus egyházmegye megalapításával oldotta meg. ~nak engedélyezte a K-i szert-ra való visszatérést, a ppi kinevezését kihirdette; ~t 1723: Fogarason beiktatták. Végiglátogatta a közs-eket, az unió érdekében prédikált, de annak ügyét nem tudta előbbre vinni. Katekizmust állított össze rum. nyelven. A rum. g.k. papokat rávette, hogy gyermekeiket a jezsuitáknál neveltessék. - Fogarasi széke 1728-30: üres, utóda 1730. IX. 11: Klein Micu János Ince. 88

Gams 1873:373. (1.) (s.v. Joannes Nemes; 1721-27: pp.) - Moldován II:195. - Veress II:110. (s.v. Pataky János Konstantin; *Doboka vm., 1716: pp.; †1728 v. 1729) - Oriente Cattolico 1962:728. - Jakubinyi 2004:51.

Pataki Jolán, RSCJ (Kecskemét, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1908. febr. 15.-Hejce, 1985. máj. 10.): szerzetesnő. - Apja Péter r.k., anyja Mocza Mária r.k. ~ P. Ilona húga. 1926: Bpen lépett a →Szent Szív Társaságba. 1930. II. 20: uo. tette első, Pressbaumban (Bécs m.) 1935. VII. 22: örök fog-át. 1926: a →Philippineumban szakácsnő, raktáros, 1930: Pressbaumban a gazd-ban dolg. 1939: a Philippineumban, 1949: a →Sophianumban szakácsnő. 1950. VI. 18: a szétszóratáskor az egri gyűjtőtáborba vitték. Ősszel hazament, édesanyját ápolta, 10 é. házt. alkalmazott. 1981: a hejcei szoc. otthonba költözött. r.k.

Pataki József (Pestszentlőrinc, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1926. márc. 31.-): villamosmérnök, cserkésztiszt. - 1941-44: a bpi Szt István Keresk. Középisk-ban, 1952-58: a Bpi Műsz. Egy. Villamosmérnöki Karán tanult, villamosmérnöki okl-et szerzett. A Beloiannisz Híradástehnikai Gyárban fejlesztőmérnök, majd 1986-i nyugdíjazásáig a Telefongyár mérnöke. Másodállásban a Kandó Kálmán (1962-69: Felsőfokú Villamosipari Technikum, 1969-:) Villamosipari Műsz. Főisk. átviteltechnikai tanszékén adjunktusként tanított. - 1938: belépett a pestszentlőrinci 1910. sz. Szt István cserkészcsapatba; csapattitkár, majd őrsvez. 1941: elvégezte az őrsvez. tanf-ot és tábort. 1945: a hárshegyi segédtisztképző táborban vizsgát tett. 1946: a cserkészet föloszlatásáig csapatának egyik szervezője és vez-je, az elnyomatás éveiben is cserkész szellemiségű táborokat szervezett. 1990: a cserkészet újraindításakor, a 205. sz. Zrínyi Miklós, 1995-től a 100. sz. Baden-Powell közp. öregcserkész csapat tagja. Az Orsz. Táborozási Biz. tagja, a segédtisztképző tábor oktatója. 1991-92: a Bpi Cserkészker. főtitkára, 1992-93: a Sztrilich Pál Cserkészpark parancsnoka. Éveken át a szöv. leltározását végezte. Bo.J.-Fe.Má.

Pataki (1896-ig Stark) Lajos (*Aknasugatag, Máramaros vm., 1854. nov. 12.): tanár. - A gimn-ot Máramarosszigeten és Szatmárnémetin, a teol-t uo. végezte. 1877. VII. 18: pappá szent. A ppi hiv-ban írnok, 1880: a kir. kat. tanítóképző tanára és szegyh. szónok. 1885: a ppi, 1903: a kir. tanítóképző tanára, 1909: ig-ja. - Fm: Áhítatnak szt magánya. Átd. Szatmár, 1899. - Nőkről a nevelőknek. Uo., 1902. - A térképolvasás metodikája. Uo., 1902. - Tévedt nő. Giuseppe Verdi operája. Írta F. M. Piave. Ford. Bp., 1909. - Dalokat is szerzett. Szerk. 1903/4-1908/9: A Szatmárnémeti Dalosegyes. Zeneisk-jának értes-jét. 88

Szinnyei X:492. - Schem. Szat. 1904:419. (*nov. 13.); 1907:149. (*nov. 13.); 1916:58. (*nov. 13.) - Gulyás/Viczián XX.

Pataki László (Szombathely, Vas vm., 1923. aug. 3.-Lourdes, Fro., 1981. júl. 19.): spirituális, irodaigazgató. - 1946. VIII. 11: Szombathelyen pappá szent., 1946-47: Bpen tanulm. szabadságon, 1947: Kenyeriben, Karakón, 1948: Gutorföldén kp., 1948: a bpi Szt Imre Koll. pref-a, 1949: Zalaegerszeg-I. kp-ja, teol-ból drált. 1949: Koszegen hitokt., 1952: a szombathelyi fopléb. kp-ja, 1956-69: ppi kv- és levtáros. 1957. III: „államellenes izgatás” gyanúja miatt letartóztatták. Szombathelyen a Megyei Börtönben, Pesten a Fo u-ban és a Markó u. fegyházban raboskodott. Ügyét nem tárgyalták, mert az ügyész elejtette a vádat, IX. 6: szabadult. 1965: középisk. tanári és kvtárosi okl-et szerzett. 1967: a római PMI növendéke. 1969: a KPI lelki ig-ja, 1972-: Szombathelyen ppi irodaig. 1974: tb. knk., 1975: provikárius. Lourdes-i zarándokúton a kegyhelyen halt meg. 88-**

Schem. Sab. 1977:100. - Hetényi Varga I:379. - Diós 1999:166. (2427.)

Pataki Mária, SJC (Mezőkövesd, Borsod vm., 1903. jan. 26.-Mezőkövesd, 1982. dec. 10.): szerzetesnő. - Apja János r.k. földműves, anyja Kaló Mária r.k. htb. ~ 1924. XII. 26: Mezőkövesden lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. 1927. III. 2: első, 1942. VI. 21: örök esküjét uo. tette. - Otthon lakott. A hímzőnek dolg. - A szétszóratás után tovább dolg. a hímzőnek, kegytárgyakat árusított. r.k.

Pataki Maurus Pál, OSB (Gyetva, Zólyom vm., 1893. ápr. 5.-Pozsony, 1965. nov. 30.): szerzetes. - 1911. VIII. 6: lépett a r-be, 1913. V. 25: egyszerű, 1916. V. 28: ünn. fog-at tett, VI. 29: pappá szent. 1916-21: a pápai, 1921-45: a komáromi bencés gimn. tanára, amikor a Felvidéken a m. nyelvű oktatást minden fokon megszüntették. 1949. V. 27: a rházat is el kellett hagyniuk. Znióváraljára (v. Turóc vm.) vitték, ahol 1949-54: kp. Amikor hazautazott szülőfalujába, ott vsz. a pléb-n hitoktatást végzett, annak anyagát sokszorosította tanítványai számára. Vallásos tartalmú szövegek engedély nélküli sokszorosítása miatt letartóztatták, egy ideig őrizetben tartották. Szabadulása után 1954-58: Privigyén (v. Nyitra vm.) kp. 1959-65: Bazinban (v. Pozsony vm.) élt nyugalomban. 88

Pilinyi 1943:245. - PN 1987:164. (1254.) - Hetényi Varga 1999. I:129. (s.v. Pataki Pál Maurus)

Pataki (Pribauer) Vidor János, OCist (Pécs, Baranya vm., 1901. febr. 19.-Bp., 1973. okt. 5.): gimnáziumi tanár, régész. - 1917. VIII. 14: lépett a r-be. 1924. VII. 20: pappá szent. és tört-ből drált. 1925: m-tört. szakos tanári okl-et szerzett. Egerben, 1938: Bpen tanár. 1948: lelkész. 1950: az üldöztetés idején tanítványaitól kapott otthont és támogatást. 1953: kisegítő lelkész Bpen. Egri évei alatt Pálosi Ervinnel együtt kezdeményezte az egri vár föltárását. 1953-: az Orsz. Levtárban másoknak alkalmi munkákat, helytört. kutatásokat végzett és titokban kórházlátogatásokkal segítette a rászorulókat. Diákjai segítették egy dallasi (USA) útra, ahol egy ideig az Our Lady Apátságban élt. Hazaérkezésekor a Ferihegyi repülőtéren rosszul lett és a kórházban meghalt. - Írása: A Bécsi M. Tört. Int. évkv-e. (1931: A XVI. sz. várépítés Mo-on); Az egri ciszt. gimn. évkv. (1933-34: Az egri vár élete); Bp. régiségei XV. köt. (Bp., 1950: 239. A budai vár kk. helyrajza) - M: Hunyadi János pályája 1446-1448-ig. (dri ért.) Bp., 1924. Kz. Bo.J.-Fe.Má.-88

Schem. Cist. 1942:253. - Az Egri Vár Híradója 1975:11. sz. (Hervay Ferenc: ~) - Műemlékvédelem 1975. 1:55. - Diós 1999:167. (2432.)