🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sennyey
következő 🡲

Sennyey István, kissennyei, 1606-tól br. (Küküllővár, Küküllő vm., 1580 k.-Győr, 1635. okt. 22.): megyéspüspök. - Atyja, S. Pongrác a székelyek főkapitánya, később Báthory Zsigmond kancellárja. A gimn-ot a bécsi jezsuitáknál →Káldi György felügyelete alatt, a teol-t Rómában, a CGH növ-eként végezte. 1616: pappá szent. 1618: Pázmány Péter esztergomi knk-ká és gömöri főesp-sé, 1622. IV. 22: az esztergomi Szt Istvánról nev. és 1623. V. 13: budafelhévízi prép-tá nevezte ki. 1621. V. 15-1623. III. 25: soproni városplnos. 1621. X. 21: a kir. kinevezte boszniai, 1623. V. 5: váci mpp-ké, majd kir. alkancellár. 1627. VII. 18: Pázmány pp-ké szent. Mint váci pp. teljesen a diplomáciának élt. A kir-t képviselte a →nikolsburgi békét megelőző tárgyalásokon. Később Erdélybe küldték Bethlen Gáborhoz követségbe. 1626. II. 22: Kassán a kir. képviselője Bethlen és Brandenburgi Katalin esküvőjén. 1628: összeíratta a váci ppség javadalmait. VII. 11: veszprémi mpp., újra fölállította a kápt-t és restauráltatta a szegyh-at. 1630. II. 25: győri mpp. A jezsuitákat támogatta tp-építésükben. Kortársai szerint a németek mérgezték meg. Sírja a szombathelyi ferences tp-ban, ahol ~ színe előtt katolizált Brandenburgi Katalin. - Utóda a boszniai c-en 1623: Deáki László, Vácott 1628. VII. 18: Dávid Pál, Veszprémben 1630. II. 26: Szentandrássy István, Győrött 1635. X. 22: Draskovich György.  88

Schem. B-D-S. 1856:6. (38.) (utóda 1628: Posgai János); 1862:6. (36.) (mindkettőben csak 1622: boszniai pp., utóda itt 1623: Datky [Deáki] László); 1900:21. (43.) (1659: veszprémi pp.) - Mendlik 1864:74. (1623-28: váci pp.), 50. (62.) (s.v. Kis-zsennyei; 1630: veszprémi pp.), 70. (1630-35: győri pp.) - Gams 1873:369. (43.) (1621. X. 11-1623. V. 6: boszniai pp.), 387. (1628-1630. III. 24: veszprémi pp.), 384. (1623. V. 6-1628: váci pp.), 37. (1630. III. 24-†1635. X. 22: győri pp.) - Fraknói 1895:548. - Hodinka 1898:95. - Pallas XIV:1055. - Kollányi 1900:222. - Lukcsics 1907:16. (63.) - Chobot II:564. - Schem. Vesp. 1916:XIX. (63.); 1975:28. - Szabady Béla: Győri kancellár-pp. mint gazda a 17. sz-ban. Győr, 1931. (Klny. Győri Szle) - Bedy 1938:548. - Schem. Jaur. 1968:50. (51.) - Pfeiffer 1987:76. (*1590)

Sennyey István, Zsennyei, kissennyei, br. (1627.-Veszprém, 1687. ápr. 10.): megyéspüspök. - S. László SJ bátyja. Bécsben szónoklattant, Grácban logikát tanult. 1646. IV. 14: a CGH növ-e, 1651. VIII. 25: papként tért haza. 1652. II. 2: esztergomi knk., IV. 29: barsi főesp., 1635. VIII. 29: szentgyörgymezei prép. és szegyh. főesp., 1658. IV. 26: szenttamási prép. Knk-sága idején éveken át szegyh. szónok, 1659. VII. 27: veszprémi mpp., a kirné kancellárja. 1660. III. 15: iktatták be, 1669. I. 14: erősítette meg IX. Kelemen. Az egyhm. török megszállta részein 1682: nevezte ki helynökeit: Gáspárffi Tamás SJ-t és P. Hradicsay Pált. 1664: a soproni Szűz Mária-oltár javadalmasa. A kápt-nak 1664: új stallumokat adott, 1681: letelepítette Veszprémben a ferenceseket. - M: Keserves dichérete az néhai méltóságos groff Esterhas Anna Júlia asszonnak méltóságos groff Nadasdi Ferencz ország birainak... Bécs, 1669. - Utóda Veszprémben 1687. IV. 26: Széchenyi Pál. 88

Mendlik 1864:50. (71.) (s.v. Zsennyei; 1659-87: pp.) - Gams 1873:387. (1659. VII. 27-†1687. IV. 10: veszprémi pp.) - Kollányi 1900:267. (†1687. ápr. 10.) - Szinnyei XII:913. (†1687. ápr. 10.) - Veress II:46. (†1687. ápr. 10!) - Schem. Vesp. 1916:XXI. (72.) (s.v. Sennyei); 1975:34. (†1683. jún. 15. előtt, de Széchenyi Pál csak 1687. IV. 26: lett pp.!) - Eubel IV:366. (1659 e. veszprémi pp.) - Pfeiffer 1987:79.

Sennyey László, kissennyei, br., SJ (Tárkány, Zemplén vm., 1631. máj. 6.-Nagyszombat, 1703. jan. 13.): egyetemi tanár. - 1648. X. 22: Bécsben lépett a r-be. 1660. III. 27: Grácban szent. pappá. Utolsó fog-át 1666. II. 2: tette. 1666: teol. tanár Nagyszombatban, újraalapította az egy. nyomdát; 1671: rektor uo. 1675-80: teol. tanár Grácban, 1686: Nagyszombatban rektor, 1691: Grácban, 1695-99: Bécsben házfőn., 1696: viceprovinciális is, 1696-tól haláláig nagyszombati rektor. - Fm: Examen Quadripartitum Ordinandorum. Graz, 1686; Köln, 1689-1753: 10 kiadás; Nagyszombat, 1721; Velence, 1758. 88

Sommervogel VII:1127. - Szinnyei XII:914. (*1632; †1702) -

Századok 1915:50. - Iványi Béla: Br. ~ SJ nagyszombati rector róm. utazásai (1687, 1693, 1696). Bp., 1929. - Velics II:142.