🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kapronczai
következő 🡲

Kapronczai Gergely (†Zágráb, 1350. febr. 18. után): megyéspüspök. - Mint csázmai prép. és zágrábi knk. I. Nagy Lajos kir. (ur. 1342-82) követe Avignonban. 1343. V. 7: esztergomi knk. Erzsébet kirnőt elkísérte Nápolyba. A MA-ban 1345. III. 7-1350. II. 18: csanádi mpp. Befejezte a szegyh. gótikus átépítését és fölszent. Pecsétje 1347-ből maradt fenn. - Utóda 1350. IV. 30: Telegdi Tamás. 88

Mendlik 1864:94. (1345-49: pp.) - Gams 1873:370. (1345. III. 7-†1350) - Kollányi 1900:47. - Egyh. Körirat 1946. (Juhász: Lelki ember a javadalomhalmozás korában) - Juhász III:57. - Schem. Csan. 1980:19. (22.) - Bodor 1984:47. (44.)

Kapronczai János (Nyitra, Nyitra vm., 1604-Nyitra, 1634): germanikus, plébános. - Nagyszombatban tanult. 1627. IX. 10: a CGH növ-e lett. 1632. VIII. 31: betegség miatt hazatért. Fölszentelése után Nyitrán plnos. Buzgósága miatt a prot-ok megmérgezték. **

Veress II:31.