🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent István Akadémia
következő 🡲

Szent István Akadémia, SZIA, 1915-, Szent István Tudományos Akadémia, 2004-: a →Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályából alakult tudós társaság. - I. 1915-1951. A tud-ok kat. szellemű művelését tűzte ki célul. Osztályai: 1. Hittud., bölcs. és neveléstud. - 2. Tört. és segédtud-ai, jog- és államtud-ok, társad-tud-ok. - 3. Irodtört. és nyelvészet, esztétika, műv-tört. és szépirod. - 4. Mennyiségtan és termtud-ok. A tagság föltétele a megválasztás, prím. jóváhagyás és székfoglaló tartása volt. Az o-okat elnök és titkár, 1920-tól másodelnök vezette. Vagyonkezelésüket a SZIT-tel közösen végezték. - Elnökei: 1916. I. 20-1921. IV. 13: →Giesswein Sándor, 1921. V. 7-1933. II. 7: →Apponyi Albert gr., 1933. II. 24-1945. III. 29: →Serédi Jusztinián, (1945 III. 29-1948. II: az elnöki tisztet a két másodelnök, →Pataky Arnold és →Angyal Pál töltötte be), 1948-51: →Egyed István. - Másodelnökei: 1921. V. 7-1926: →Székely István, 1926. II. 22-1929: →Concha Győző, 1929. II. 22-1933: →Négyesy László, 1933. II. 24-1934. XII. 20: →Hutyra Ferenc, 1935. XII. 13-1940: →Viszota Gyula, 1941-46: →Pataky Arnold, 1946-49: →Angyal Pál, utána nem töltötték be. - Főtitkárai (egyben a SZIA Értesítője szerkesztői s a tagajánlások fel. kiadói): 1916. I. 20-1938. VIII. 27: →Reiner János, 1938. X. 21-1947: →Papp Károly, 1948. II-1975: →Réthly Antal, utána 1998-ig nem töltötték be. - A SZIA igazg-tanácsának tagjai: (a SZIT részéről) 1916-43: →Majláth György, →Erdősi Károly, Simon Ignác, Zichy János gr., 1916-21: Simonyi-Semadam Sándor, 1922-32: Moldoványi Gyula, 1922-35: →Mihályfi Ákos, 1922-36: Túri Béla, 1925-37: Zichy Aladár gr., 1936-43: →Takáts Ernő, 1944. II. 25-(?): Pataky Arnold; (a SZIA részéről a mindenkori elnök, másodelnök és főtitkár mellett) 1916-32: →Forster Gyula br., 1916-21: Székely István, 1922-27: →Csernoch János, 1922-27: →Rejtő Sándor, 1922-42: →Szinnyei József, 1922-26: →Zubriczky Aladár, 1928-32: Serédi Jusztinián, 1928-34: Hutyra Ferenc, 1928-35: →Wolkenberg Alajos, 1936-37: Mihályfi Ákos, 1936-43: →Balanyi György, 1936-43: →Várdai Béla; (a SZIA támogatói közül választott tagok) 1922-43: Esterházy Pál hg., 1922-23: →Fraknói Vilmos, 1923-29: →Boromisza Tibor, 1923-43: Wenckheim Sándor gr., 1924-34: →Szilvek Lajos, 1925-36: Sipőcz Jenő. - Az I. o. elnökei: 1916-20: Székely István, 1921-33: Mihályfi Ákos, 1934. II. 23-X. 26: Wolkenberg Alajos, 1934. X. 26-1940: és 1944. II. 25-1946. IV. 11: (lemondásáig) Pataky Arnold, 1941-43: (és 1944-46: és 1950-51: mint helyettes) →Aistleitner József, 1947-49(?): Horváth Sándor; az I. o. titkárai: 1916-25: →Schütz Antal, 1926-31: →Tóth Tihamér, 1932-37: Takáts Ernő, 1938-1946. VIII. 26: (lemondásáig) →Horváth Konstantin, 1947-49: →Radó Polikárp, 1950-51: (mint helyettes) Aistleitner József. - A II. o. elnökei: 1916-25: Concha Győző, 1926-33: →Kollányi Ferenc, 1934-1946. V. 25: (lemondásáig) →Dőry Ferenc, 1946. IV. 14-1951: →Meszlényi Antal; a II. o. titkárai: 1916-22: Dőry Ferenc, 1923-25: →Hóman Bálint, 1926-40: Balanyi György, 1941-46: Meszlényi Antal, 1947-49: →Jajczay János. - A III. o. elnökei: 1916-29: Négyesy László, 1930-32: →Sajó Sándor, 1933-35: Viszota Gyula, 1936-49: Várdai Béla, 1950-51: Brisits Frigyes; a III. o. titkárai: 1916-25: →Vargha Damján, 1926-35: Várdai Béla, 1936-46: (és 1948-49: mint helyettes): →Pitroff Pál, 1947: →Baránszky-Jób László. - A IV. o. elnökei: 1916-19: →Kövesligethy Radó, 1920-27: →Schafarzik Ferenc, 1928-37: →Suták József, 1938-43: →Wodetzky József, 1944-1945. X. 8: (lemondásáig) →Dudich Endre, 1945. X. (helyettesként)-1947: →Gimesi Nándor; a IV. o. titkárai 1916: →Zemplén Győző, 1918-19: →Szarvasy Imre, 1920-37: →Papp Károly, 1938-44: Dudich Endre, 1944-46: Gimesi Nándor, 1947-(?): →Haltenberger Mihály. - Tiszteletbeli tagok: I. o.: 1916: →Hornig Károly, →Prohászka Ottokár, Csernoch János, 1928: Serédi Jusztinián, 1933: Mihályfi Ákos, 1940: Pataky Arnold, 1947: →Sík Sándor, 1951: →Czapik Gyula, Schütz Antal; külső tag: 1940: →Kniewald Károly; II. o.: 1916: Forster Gyula br., Concha Győző, Fraknói Vilmos, 1927: →Karácsonyi János, 1932: Kollányi Ferenc, 1935: Hóman Bálint, Reiner János, 1938: →Glattfelder Gyula, 1947: →Czettler Jenő, 1951: →Láng Nándor; külső tagok: 1930: Heinrich Finke, Giovanni Pietro Kirsch, Giovanni Mercati, Giuseppe Wilpert, Enrico Josi, 1938: →Tuka Béla (Vojtech), 1941: →Gyárfás Elemér; III. o.: 1916: Apponyi Albert gr., →Berzeviczy Albert, →Párvy Sándor, 1920: →Riedl Frigyes, 1925: →Badics Ferenc, 1940: →Kincs István, 1942: Viszota Gyula, 1943: Vargha Damján, →Sziklay János; külső tagok: 1946: →Kemény György, →Pakocs Károly, 1949: Varga Ferenc; IV. o.: 1916: →Entz Géza, →Eötvös Loránd br., 1918: id. →Lóczy Lajos, 1925: Suták József, 1927: Schafarzik Ferenc, 1928: Hutyra Ferenc, 1929: →Preisz Hugó, 1940: Wodetzky József, 1947: Papp Károly. - Kiadványai 1916-44: A ~ Értesítője; 1917-44: A ~ hittudomány- és bölcseleti o. felolvasásai (1917-25: I. sorozat 1-6., 1928-32: II. 1-7., 1937-44: III. 1-9. füz.); 1917-43: A ~ mennyiségtan és termtud. o-ának felolvasásai (1917-26: I. sorozat 1-12., 1928-31: II. 1-10., 1931-42: III. 1-10., 1942-43: IV. 1-2. füz.); 1918-43: A ~ emlékbeszédei (1918-28): I. sorozat 1-8., 1928-37: II. 1-7., 1938-43: III. 1-10. füz.); amelyek önálló füzetben ismertették az elhunyt tag életrajzát, értékelték munkásságát s közölték fényképét és aláírását. 1918-44: A ~ nyelv- és széptud-ok o-ának felolvasásai (9 füzet); 1918-44: A ~ tört-, jog- és társad-tud. szako-ának felolvasásai (1918-25: I. sorozat 1-8., 1929-41: II. 1-10., 1942-44: III. 1-5. füzet). 1919-47: A ~ tagajánlásai, ahol rövid életrajzzal bemutatták a jelölteket. - A II. vh. utáni megváltozott környezetben a felolvasó előadások folytatódtak, de az 1951. I. 25: ajánlott tagok székfoglalóikat már nem tudták megtartani. A VI. 1-i ülés az ÁEH nyomására beszüntette a ~ működését. A SZIT ig-választmányi ülésein azonban 1953. IX-: szórványosan, 1958-: rendszeresen ismét elhangzottak előadások. -

A ~ jogilag nem szűnt meg, mivel volt még élő tagja, a Pécsett élő →Horváth Adolf Olivér OCist. Az újjászervezés 1989: kezdődött. A szervezést 1998-tól irányító →Stirling János fölvette a kapcsolatot Adolf atyával. 1999-2001: elkészült az új alapszabály, melynek végleges változata szerint a ~ egyhm. tud. társulás szokásjogi alapon az esztergom-bpi érs. főhatósága alatt. Hivatalos megalapítása 2003. III. 10: történt. 2004: felvette a Szent István Tudományos Akadémia nevet. - Elnöke →Bolberitz Pál, főtitkára Stirling János, fővédője 2000: →Paskai László, 2003: →Erdő Péter. Tagjai: Horváth Adolf Olivér OCist, 1998: Erdő Péter, Stirling János, Szabó László Gy., 1999: Adamik Tamás, →Andrásfalvy Bertalan, →Barna Gábor, Borhidi Attila, Boros János, Czopf József, →Csapodi Csaba, Császár Ákos, Dohy János, Eckhardt Sándor, →Erdélyi Zsuzsanna, Érszegi Géza, Fodor István, Mádl Ferenc, Méhes Károly, →Mészáros István, Náray Szabó Gábor, Naszlady Attila, →Sarbak Gábor, Tringer László, →Vanyó László, Vida Gábor, Vizkelety András, Vojcek László, 2000: Bolberitz Pál, Hámori József, Hidvégi Máté, Jobst Kázmér, Kádár Béla, Kajtár István, Kerpel Fronius Sándor, Király Zoltán, Kubinyi András, Kurnik Ernő, Lábady Tamás, →Madas Edit, →Rózsa Huba, Sáringer Gyula, Sólyom László, Szepessy Tibor, →Török József, 2001: Zlinszky János, 2002: →Kádár Zoltán, →Pandula Attila, Schweitzer Ferenc, 2003: Dávid Katalin, Kellermayer Miklós, Solymos Rezső, 2004: Ádám Antal, Bertényi Iván, →Kovács Imre Endre OPraem, 2005: Kunszt György, →Pásztor Edith. Tiszteleti tagok: 2000: O'sváth György, →Semjén Zsolt, →Tar Pál. 88-S.J.

A ~ ügyrendje. Bp., 1916. - SZIT és ~ alapszabályai. Uo., 1916. - A ~ alapszabályai és ügyrendje. (Az ügyrend 1943. é. módosításával) Uo., 1943. - A ~nak a MTA alapításának 100 é. évford-ját ünneplő ülése 1925. év nov. hó 5-én. Uo., 1925. - A ~nak Csernoch János bíb. hgprím... ünneplésével egybekötött 8. rendes ünnepi ülése. Uo., 1925. - ~i alm. 1938. Bp., 1938.