🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sarbak
következő 🡲

Sarbak Gábor (Pécs, Baranya m., 1955. júl. 27.-): irodalomtörténész,

kodikológus, a →Szent István Társulat elnöke. - 1979: a bpi ELTE-en gör-lat. szakos okl-et szerzett. 1978-: az MTA Fragmenta codicum kutatócsoportjának munk. 1994: kandidátus. Kk. kódextöredékek földolgozásával és a →pálosok kk. történetével foglalkozik. - 1996-: a SZIT elnöke. 2005-: tagja a częstochowai Ordo Equestris Beatissimae Deiparae Claromontanae rendnek. - 1999-: a SZIT-nál megj. Kk. keresztény írók sorozat szerk-je. - Fm: Fragmenta codicum in bibliothecis Hungariae. Közrem. Bp., I/1, 1983; I/2, 1988; II, 1993; III, 1998; V, 2006. - Wessel Gansford and Northern Humanism. Ed. F. Akkerman. Leiden, 1993. (Die ung. Pauliner und die Devotio moderna) - Pálos rendtört. tanulm-ok. Szerk. Csorna, 1994. - Légkör 2000:4. sz. 11. (Kiegészítések Réthly Antal kk. időjárási adataihoz) - Legendák és csodák (13-16. sz.). Szentek a magyar kk-ból II. Szerk. Madas Edit, Klaniczay Gábor. Bp., 2001:369. (Hadnagy Bálint: Remete Szt Pál csodái. A budaszentlőrinci mirákulumok kv-e. Bev. és ford.) (Millenniumi magyar tört., Források) - Gregorius Coelius Pannonius: Annotationes in Regulam Divi Augustini... Venetiis, 1537. Szerk. és előszó a reprint kiadáshoz. Csíkszereda, 2001. (A Csíksomlyói Ferences Kolostor kincsei, 2.) - Vigília 2001:112. (Pálosaink írásbelisége a kk. végén) - In virtute spiritus. A SZIA emlékkv-e Paskai László bíb. tiszt-ére. Szerk. Stirling János. Bp., 2003:113. (Kitekintés a külf. pálos rendtört. kutatásokra) - Miracula Sancti Pauli Primi Heremite. Hadnagy Bálint pálos rendi kézikv-e, 1511. Debrecen, 2003. - Genesia. Tanulm-ok Bollók János emlékére. Bp., 2004:311. (Megj-ek Gyöngyösi Gergely Decalogusának klasszikus citátumaihoz) - Die „Neue Frömmigkeit” in Europa im Spätmittelalter. Hrsg. v. M. Derwich, M. Staub. Göttingen, 2004:249. (Die 'Devotio moderna' in Ungarn) (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte. Bd. 205) - Formation intellectuelle et culture du clergé dans les territoires Angevins (Milieu du XIIIe-fin du XVe siècle). Rome, 2005:35. (La formation intellectuelle des Ermites de Saint-Paul en Hongrie à l'époque angevine) (Collection de l'école française de Rome, 349.) - Kempis Tamás: Isten felé. Szerk., Farkas Lajos ford-át átd. és előszó. Bp., 2005. s.k.