🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Preisz
következő 🡲

Preisz Hugó, rumai (Ruma, Szerém vm., 1860. szept. 21.-Bp., 1940. júl. 5.): orvos, egyetemi tanár. - Apja kántortanító volt. Iskoláit Rumán, Szolnokpusztán, Kalocsán és 1880: Újvidéken, az egy-et Bpen végezte, 1885: mint ötödéves orvostanhallg. a kórbonctani int. gyakornoka, XI. 28: orvosdr-rá avatták. 1886. VII-1887. XII: I. asszisztens, 1888. I-1889. IX: uaz a törv-széki orvostani int-ben. 1889-90: a II. sebészeti klinikán dolgozott, s megszerezte az operatori okl-et. Bakteriológiai ismereteinek kiegészítésére Ny-Eu-ba ment tanulm-útra. 1891. X. 27: az állatorvosi főisk. rk., 1895: ny. r. tanára. 1894: a diftéria-ellenes szérumot termelő int. vez-je is. 1893. IX-től bakteriológiát okt., 1906. IX. 25: a bakteriológia ny. r. tanára a bpi egy-en, ahol 1914. VII. 31: a megüresedett ált. kórtani tanszéket is átvette, ahonnan 1930. IX. 21: nyugdíjaztatta magát. Az I. vh. alatt megszervezte a kolera és a hastífusz elleni oltóanyag termelését. A K-i pestis bacillusának morfológiai és élettani tulajdonságaival s a lépfene bacillusával s a fertőzéssel foglalkozó kutatásai új védőoltási módszer megállapításához vezettek. - A MTA 1912. V. 12: l., 1923. V. 11: r., 1929: a SZIA IV. o. tagja. - M: A szív fejlődési rendellenességeiről. Bp., 1885. - Adatok a veleszületett szívbajok tanához. 12 eset kapcsán. Uo., 1890. (Ért. a termtud. köréből XIX. 9.) - Adatok a sertésorbánc ismeretéhez. Uo., 1891. (Klny. Veterinarius) - A pseudotuberculosisnak juhoknál észlelt egy esetéről és a pseudotuberculosisról általában. Uo., 1891. (Klny. uo.) - Bakteriológia. Uo., 1899. - A pestisről, kül. tek. annak bakteriológiájára. Uo., 1900. - Kísérletes tanulm-ok a lépfene-bacillus virulentiájáról, s a vele szemben megnyilvánuló fogékonyság és immunitásról. Uo., 1908. - Vizsgálatok a lépfenebacillus variálásáról... Eger, 1911. - Az ázsiai cholera Mo-on 1910 és 1911-ben. Gózon Lajossal és Lénárd Vilmossal. Bp., 1912. (Klny. Orvosképzés) - Veleszületett szívbajok háziállatokban. Uo., é.n. - Emlékbeszéd br. Korányi Frigyes felett. Uo., 1915. - Új képletek keletkezéséről analógia kapcsán. Uo., 1920. (Klny. Orvosi Hetilap) - Kórtani jegyzetek... Előadásai nyomán összeáll. Szappanyos Béla. Uo., 1922. (Soksz.) (Uaz, 1925) - Tangl Ferenc r. tag emlékezete. Bp., 1924. (MTA emlékbeszédek XVIII. 15.) - Vizsgálatok a bakteriológiáról. Uo., 1926. - Beszéd, melyet a bpi m. kir. Pázmány Péter tudegy. tanácsának 1926. é. X. 2: tartott beiktató s a tanévet megnyitó... ülésén mondott. Uo., 1927. - A termtud-okért. Uo., 1927. - Az infectio és immunitástanának elemei. Uo., 1936. - További vizsgálatok a Pattenkoferiákra vonatkozólag. Uo., 1937. - Ált. kórtan vizsgálata. 1. r. Went Istvánnal. Uo., 1939. (A M. Orvosi Kv-kiadó Társ. Kvt-a 163.) - Az Orvosi Archivum munk. volt. T.E.

Pallas XIV:211. - Szinnyei XI:126. - SZIA tagajánl. 1929:18. - Győry 1936:833. - Ki kicsoda? 1936:658. - Akad. Értes. 1940:413. - Gyógyászat 1940:80. - SZIA Értes. 1940:167. - MÉL II:440. - MTA tagjai 1975:224. - In memoriam honoremque Prof. Hugo Preisz. Ed. Lajos Réthy. Bp-Gödöllő, 1986. (Annales immunologiae Hungaricae 26/12)