Magyar Katolikus Lexikon > B > Badics


Badics Ferenc, alistáli (Székesfehérvár, 1854. aug. 27.-Bp., 1939. júl. 18.): tanár. - A középisk-t Székesfehérváron és Egerben 1874: végezte. 2 é. teol-t tanult, majd a bpi egy-en 1879: tanári, 1881: dri okl-et szerzett. 1880-82: ösztöndíjas gyakorló tanár a bpi tanárképző int-ben, 1882/83: az V. ker. főreálisk-ban h. tanár, 1883. IX: az újvidéki kir. kat. gimn., 1891: a bpi VI. ker. főreálisk. m-tört. tanára, 1894-98: az I. ker. gyakorló főgimn. ig-ja, 1914-19: pestvidéki tanker. főig. - 1890: az Orsz. Közokt. Tanács, 1900: az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló Biz. tagja, 1892-95: a M. Ped. Társ. titkára. - 1894. V. 4: az MTA l., 1910. IV. 28: r., 1926. V. 6: tb. tagja, 1925: a SZIA III. szako. tagjává választotta. Elnöke volt az Irodtört. Biz-nak. Tankv-eket írt. - M: Liebig és Platen. Carriere M. után ford. Eger, 1875. - Gaal József élete és munkái. Bp., 1881. - Csokonai Vitéz Mihály. Pozsony, 1883. - Kisfaludy Sándor. Uo., 1883. - Arany János. Uo., 1884. - Gr. Gvadányi József és Gaal József. Uo., 1885. - Fáy András. Uo., 1886. - Fáy András életr-a. Bp., 1890. - Pápay Sámuel. Uo., 1897. - Az első m. irodtört-író. Bp., 1897. (Klny. ItK.) - Irodtört. tanulm-ok. Uo., 1899. - Bajza József életr-a. Uo., 1901. - Kuruc világ és kuruc költ. Uo., 1908. - Gyöngyösi István ismeretlen elb. költeménye. Uo., 1921. - Endrődy Sándor l. tag emlékezete. Uo., 1922. - Adalékok a Bánk bán tört. forrásaihoz és magyarázatához. Uo., 1925. (Klny. ItK.) - Horváth János pp. (1769-1825). Veszprém, 1927. - Megoldott problémák Gyöngyösi István életr-ához. Bp., 1928. - Emlékezés Vadnay Károly r. tagra. Uo., 1933. - Gyöngyösi István élete és költ-e. Bp., 1939. - Bev. és jegyzetekkel kiad. Petőfi Sándor vál. költeményei 1-2. köt-ét (Bp., 1897-1902), Bajza József összegyűjt. munkáit. S.a.r. és bev. gr. Zrínyi Miklós költői műveinek Széchy Károly előkészítette kiad-át (Bp., 1906), s.a.r. br. Jósika Miklós összegyűjt. műveit. - Álnevei és betűjegyei: B. F.; Bánkai F.; B-i F.; -s-z. T.E.

Szinnyei I:331. - Pallas II:448; XVII:144. - MTA tagajánl. Bp., 1892:94; 1910:26. - SZIA tagajánl. 1925:7. - Akad. Értes. 1939:263. (Szinnyei Ferenc) - Gulyás 1938. I:1016; II:1268. - P Hírl. 1939. VII. 20. - Sziklay 1941:95. - MÉL I:67. - MTA tagjai 1975:12. - Gulyás 1956.