🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bolberitz
következő 🡲

Bolberitz Pál (Budapest, 1941. szept. 15.-): pap, filozófus, egyetemi tanár. - 1959: a bpi Toldy Ferenc Gimn-ban éretts. Fölvételét kérte az esztergomi főegyhm-be, de államilag eltiltották, ezért antikvárius, majd autóvillamossági műszerész szakmát szerzett. 1961. IX: az esztergomi szem. növ-e. 1966. VI. 19: Esztergomban pappá szent., majd 6. éves a KPI-ben. 1968. IV. 1: Szentendrén, IX. 1: Bp-Szentimrevárosban kp. 1969: teol. dr. - 1972. VIII. 1-X. 1: plnosh., 1973. IX. 1: az esztergomi szem. pref-a és teol. tanára. 1974. X. 12: a római PMI ösztöndíjasa, a Gregoriana Egy-en fil-t hallg., elvégezte a →Rota Romana egyhjogi kurzusát. 1976. X: ismét Esztergomban teol. tanár. 1978. X. 12: a bpi Hittud. Akad. I. bölcs. tanszékének filozófia prof-a. 1982: ny. r. egy. tanár. 1988-90, 1992-: dékán. - 1974: az esztergomi érs. fősztszék kötelékvédője, 1976: fősztszéki bíró. 1978: a főegyhm. papi továbbképző moderátora, 1988: c. ludányi apát. 1990: a Magyar Kolping Szövetség orsz. prézese. 1991: a Szuverén Máltai Lovagrend magisztrális káplánja, a Magyar Kolping Mozgalomért alapítvány kuratóriumának elnöke, a Communio Alapítvány kuratóriumának ügyvezető ig-ja, a Nemzetk. Cusanus Társaság tagja, a Communio c. folyóirat szerkesztőségének tagja. - Cikkei, tanulm-ai az Új Emberben, Vigiliában, Teológiában és a Jelben. - M: A jövő teol. szemlélete. (Dissz.) Bp., 1969. - Reménység és jövő. Uo., 1972. - Teológiai Évkönyv. Többekkel. Uo., 1975. - Bölcselettörténet. Főisk. jegyz. Esztergom, 1978; Nyíregyháza, 1984. - Ált. metafizika. Akad. jegyz. Bp., 1980. - Bevezetés a logikába. Akad. jegyz. Uo., 1981. - A fil. lényege alapproblémái és ágai. Nyíri Tamással és Turay Alfréddal. Uo., 1981. - Ismeretelmélet. Akad. jegyz. Uo., 1981. - Fil. istentan. Akad. jegyz. Uo., 1981. - Isten, ember, vallás a ker. fil. gondolkodás tükrében. Uo., 1981. (2. kiad. 1987) - Moody: Élet a halál után. (Értelmező tanulmány) Uo., 1983. - Kozmológia. Akad. jegyz. Uo., 1984. - Lét és kozmosz. Uo., 1985. - Aquinói Szt Tamás fil-ja és teol-ja. Gál Ferenccel. Uo., 1987. - Miatyánk. Írta L. Boff. Ford. Uo., 1988. - Minek gyónjak? Uo., 1989. (új kiad. 1991) - Philosophischer Gottesbegriff bei Nicolaus Cusanus. Leipzig, 1989. - Isten a fil-ban. Akad. jegyz. Uo., 1990. - A megismerés fil-ja. Akad. jegyz. Uo., 1990. - Coreth-Neidl-Pfligersdorfer: Christliche Philosophie. 3. köt. (Ákos Pauler, Béla von Brandenstein, Valéria Dienes) Graz, 1990. - Fil. kozmológia. Akad. jegyz. Bp., 1991. - Sorsközösség Krisztussal. Nagyböjti gondolatok. Uo., 1992. - Bevezetés a fil. hermeneutikába. Kz. 1993. - És az Ige testté lőn... Kopp Judittal. Szeged, 1993. - Elkötelezetten. Útmutatás a mai világban. Bp., 1996. - Alkotó hit. Uo., 1996. s.k.


Bolberitz Pál (Bp., 1941. szept. 15.–): pap, filozófus, egyetemi tanár. – 1959: a bpi Toldy Ferenc Gimn-ban éretts. Fölvételét kérte az esztergomi főegyhm-be, de államilag eltiltották, ezért antikvárius, majd autóvillamossági műszerész szakmát szerzett. 1961. IX: az esztergomi szem. növ-e. 1966. VI. 19: Esztergomban pappá szent., majd 6. éves a KPI-ben. 1968. IV. 1: Szentendrén, IX. 1: Bp-Szentimrevárosban kp. 1969: teol. dr. – 1972. VIII. 1–X. 1: plnosh., 1973. IX. 1: az esztergomi szem. pref-a és teol. tanára. 1974. X. 12: a római PMI ösztöndíjasa, a Gregoriana Egy-en fil-t hallg., elvégezte a →Rota Romana egyhjogi kurzusát. 1976. X: ismét Esztergomban teol. tanár. 1978. X. 12: a bpi Hittud. Akad. I. bölcs. tanszékének filozófia prof-a. 1982: ny. r. egy. tanár. 1988–90, 1992–: dékán. – 1974: az esztergomi érs. fősztszék kötelékvédője, 1976: fősztszéki bíró. 1978: a főegyhm. papi továbbképző moderátora, 1988: c. ludányi apát. 1990: a Magyar Kolping Szövetség orsz. prézese. 1991: a Szuverén Máltai Lovagrend magisztrális káplánja, a Magyar Kolping Mozgalomért alapítvány kuratóriumának elnöke, a Communio Alapítvány kuratóriumának ügyvezető ig-ja, a Nemzetk. Cusanus Társaság tagja, a Communio c. folyóirat szerkesztőségének tagja. – Cikkei, tanulm-ai az Új Emberben, Vigiliában, Teológiában és a Jelben. – M: A jövő teol. szemlélete. (Dissz.) Bp., 1969. – Reménység és jövő. Uo., 1972. – Teológiai Évkönyv. Többekkel. Uo., 1975. – Bölcselettörténet. Főisk. jegyz. Esztergom, 1978; Nyíregyháza, 1984. – Ált. metafizika. Akad. jegyz. Bp., 1980. – Bevezetés a logikába. Akad. jegyz. Uo., 1981. – A fil. lényege alapproblémái és ágai. Nyíri Tamással és Turay Alfréddal. Uo., 1981. – Ismeretelmélet. Akad. jegyz. Uo., 1981. – Fil. istentan. Akad. jegyz. Uo., 1981. – Isten, ember, vallás a ker. fil. gondolkodás tükrében. Uo., 1981. (2. kiad. 1987) – Moody: Élet a halál után. (Értelmező tanulmány) Uo., 1983. – Kozmológia. Akad. jegyz. Uo., 1984. – Lét és kozmosz. Uo., 1985. – Aquinói Szt Tamás fil-ja és teol-ja. Gál Ferenccel. Uo., 1987. – Miatyánk. Írta L. Boff. Ford. Uo., 1988. – Minek gyónjak? Uo., 1989. (új kiad. 1991) – Philosophischer Gottesbegriff bei Nicolaus Cusanus. Leipzig, 1989. – Isten a fil-ban. Akad. jegyz. Uo., 1990. – A megismerés fil-ja. Akad. jegyz. Uo., 1990. – Coreth-Neidl-Pfligersdorfer: Christliche Philosophie. 3. köt. (Ákos Pauler, Béla von Brandenstein, Valéria Dienes) Graz, 1990. – Fil. kozmológia. Akad. jegyz. Bp., 1991. – Sorsközösség Krisztussal. Nagyböjti gondolatok. Uo., 1992. – Bevezetés a fil. hermeneutikába. Kz. 1993. – És az Ige testté lőn... Kopp Judittal. Szeged, 1993. – Elkötelezetten. Útmutatás a mai világban. Bp., 1996. – Alkotó hit. Uo., 1996. – Thália és teológia. Eperjes Károllyal. Bp., 2003. – Európa és a kereszténység. Bp., 2004. s.k.