🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Schafarzik
következő 🡲

Schafarzik Ferenc (Debrecen, Hajdú ker., 1854. márc. 20.-Bp., 1927. szept. 5.): geológus, egyetemi tanár. - Az el. isk-t Debrecenben, a gimn-ot Nagyszebenben, a term-tan-vegytan szakot Bpen végezte. 1877: középisk. tanári, 1881: bölcs. dri okl-et szerzett. 1876-82: Szabó József földtani tanárs-e. 1882: a Földtani Int. munk. Részt vett 1878: Bosznia megszállásában. 1891: a műegy. technikai földtan mtanára, 1904. XI. 30-1926: nyugdíjazásáig az ásvány- és földtan ny. r. tanára. 1912-14: a vegyészmérnöki és egyetemes o. dékánja, 1914-16: prodékánja. 1910-16: a Magyarhoni Földtani Társ. elnöke, 1902. V. 9: a MTA l., 1916. V. 4: r. tagja. 1917: a SZIA IV. o. tagja, 1920-27: o-elnöke, 1927: t. tagja. - 1883: a Pilist, 1884-től a Déli-Kárpátokat térképezte a Kazány-szorostól a Retyezátig (1:25.000 méretben), 1886: részt vett Déchy Mór 2. kaukázusi expedíciójában. 1889: Nápoly környékét, 1891: Skandinávia, 1892: É-Olaszo. és Isztria, 1893: Görögo. hg-eit, 1896: Bp-et és környékét tanulmányozta, 1910: a Krassó-szörényi Érchg. földtanát kutatta, utóbb a budai Duna-part s a budai melegvízforrások víztanával foglalkozott. Tiszt-ére a M. Hidrológiai Társ. 1943: évenkénti kiosztásra Schafarzik-emlékérmet alapított. - Több állati, növényi ősmaradványt és ásványt neveztek el róla. - M: A Cserhát DNy-i végének eruptív kőzetei. Bp., 1881. - Mű- és építőipari tekintetben mo-i kőzetek részletes katalógusa. Összeáll. Gesell Sándor. Uo., 1885. - A M. Kir. Földtani Int. mintakőzetgyűjt-e a mo-i kőzetekből, középisk. rész. Összeáll. 1-2. sorozat. Uo., 1885-96. - Utazási jegyzetek a Kaukázusból. Uo., 1887. - Kirándulók zsebkv-e. 1. r. Uo., 1888. - A Cserhát piroxén-andezitjei. Uo., 1892. (ném-ül Uo., 1895). - Borlova és Pojana-Mörul környékének geol. viszonyai. Uo., 1898. - A Magyarhoni Földtani Társ. 1899. é. társaskirándulása az Erdélyi-Érchg-be VII. 2-VII. 7. Uo., 1900. (Klny. Földtani Közl.) - Über die industriell wichtigeren Gesteine des Comitates Nyitra. Uo., 1901. - Über die geologischen Verhältnisse der SW-ischen Umgebung von Klepotiva u. Malomviz. Uo., 1901. - Bp. és Szentendre vidéke. Uo., 1902. - Az 1900. é. párizsi világkiáll. kőiparáról. Uo., 1902. - A Pojána-Ruszka Ny-i végének geol. viszonyai. Uo., 1902. (ném-ül Uo., 1903) - A m. korona orsz-ai ter-én létező kőbányák részletes ismertetése. Uo., 1904. - Krassova és Teregova környéke. Uo., 1906. - Emlékbeszéd Schmidt Sándor l. tag felett. Uo., 1908. (MTA emlékbeszédek XII. 11.) - Reambuláció a Déli-Kárpátokban és a Krassó-szörényi középhg-ben 1909-ben. Uo., 1911. (ném-ül is) - A Balatonfelvidéken és a Déli-Bakonyban található régibb erupciós kőzetek. Uo., 1911. - A Magyarhoni Földtani Társ. ... 1913. é. közgyűlésének megnyitó beszéde. Uo., 1913. - A m. nemesopálról. Uo., 1913. - Böckh János l. tag emlékezete. Uo., 1914. (MTA emlékbeszédek XVI. 12.) - A bpi Duna paleohidrografiája. Uo., 1918. - Ásványtan. Vezérfonal műegy. előadásokhoz. Uo., 1919. (kőnyomat) - Adatok a mátrántúli barnaszénter. geol. alkotásához. Uo., 1926. (SZIA mennyiség-termtud. o. felolvasásai I. 4.) - Déchy Mór l. tag emlékezete. Uo., 1922. (MTA emlékbeszédek XVIII. 5.) - Geol. kirándulások Bp. környékén. Vendl Aladárral. Uo., 1929. (3. átd. kiad. Papp Ferenccel. Uo., 1964.). T.E.

Pallas XIV:925. - Szinnyei XII:304. - Zelovich 1922:333. - SZIA tagajánl. 1927:18. - Akad. Értes. 1927:209. - SZIA Értes. 1927:93. - Rozlozsnyik Pál: ~ r. tag emlékezete. Bp., 1935. (MTA emlékbeszédek XXII. 13.) - Vendl Aladár: ~ a hazai műszaki földtan megalapítója. Bp., 1954.