🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Stirling
következő 🡲

Stirling György (Bp., 1921. febr. 25.-): közgazda, hírlapíró. - 1939: a bpi piar. gimn-ban éretts., 1943: a József Műegy-en közgazda végbizonyítványt szerzett. 1941-: jelentek meg írásai, 1942: a Függetlenség külső, 1943: b. munk., 1943/44: a légierő haditudósítója. 1943: a Független Kisgazda és Polgári Párt polg. tagozata és ifj. csoportja, 1944 nyarától a földalatti M. Szabadság Mozg. tagja. 1945/46: az Orsz. Nemz. Biz.-Bpi Nemz. Biz. titkára, a M. Nemz., a Kis Újság, 1947: a Holnap cikkírója, a M. Szabadság Párt sajtóoszt. vez-je, majd a M. Függetlenségi Párt tagja. 1947. X: 6 é. kényszermunkára ítélték. 1956: került vissza a M. Nemzethez, ahol 1957. III-ig írhatott. 1970: távozott Mo-ról, 1971: az USA-ban telepedett le. A Katolikus M-ok Vasárnapja, az Amerikai-Kanadai M. Élet, a New York-i M. Élet b. munk, 1974-76: a Toronto-New York-i M. Hírlap pol. szerk-je, 1977. III-: a kéthetenkénti Független M. Hírszolgálat sajtótájékoztató szerk-kiadója. 1977: a clevelandi Árpád Akad. tagja. 1978-90?: a kezdeményezésére alakított Szabad M. Újságírók Szöv-e üv. titkára. 1997: hazatért. - Írásai: M. találkozók krónikája (Cleveland, Oh., 1978:173. Kinek használ a dialógus?; 1979:107. Dialógus és kultúrcsere; 1981:74. A Kádár-rendszer bírálata). - M: Hat évtized. Eger, 2004. - Megalázott nemzedékek. Uo., 2005. (Bp., 2006) - 1970-73?: a Szabadulás társszerk-je. 1974-76: a montreali M. Hírlap pol. szerk-je, 1977-97: a Független M. Hírszolgálat alapítója és lapjának szerk-je, 1980-: az Amerikai M. Értes. főmunk. 88

Sajtóévkv. Bp., 1946. - Somogyi 1982:318. - Nagy 2000:893.

Stirling János (Bp., 1951. nov. 28.-): művelődéstörténész, botanikus, muzeológus, egyetemi tanár. - Az ELTE bpi Apáczai Csere János Gyak. Gimn-ában 1970: éretts. 1971-76: Kertészeti Egy-et végzett, közben 1971-73: az ELTE BTK művtört. szakán tanult. 1976: a Termtud. Múz. munk., 1979-86: a Néprajzi Múz. kvtári raktárosa, közben 1983-86: MTA-ösztöndíjas. 1987: a Kertészeti Egy. Közp. kvtárában raktáros, majd archívumkezelő, segédmunkatárs, tud. főmunkatárs. 1997. X: tanítványai tiltakozása ellenére, indoklás nélkül elbocsátották, munkanélküli lett. - 1998. IV: a pécsi JPTE pedagógiai tanszékén tud. munkatárs, 1999: habilitált, 2000. VII. 1: egy. tanár. - 1996-98: →Horvát Adolf Olivér OCist irányítása mellett a →Szent István Akadémia újjászervezését végezte, melynek 2000: főtitkára. 2000-03: Széchenyi prof. ösztöndíjas. - Az MTA Ókortud. Biz. és az MTA II. oszt. Tud- és Technikatört. Komplex Biz. tagja. 1982-: a M. Orvostört. Társ. vezetőségi, 1990: a M. Numizmatikai Társ. választmányi, a Régészeti és Művészettört. Társulat tagja. - 2001: a Jeruzsálemi Szt Sír Lovagrend tagja. Lexikonunk munk. - Írásai a Fotó (1980), a Somogy (1982), az Ethnographia (1983), a Zöldfelületgazdálkodás (1983) c. lapokban. - M: A szecesszió korának kertművészete Mo-on. Dri ért. (kz.) Bp., 1980. - Egy Jeles Vad-Kert, avagy az oktalan állatoknak természeti historiája Miskolczi Gáspár által. Vál. s.a.r. és az utószót írta. Bp., 1983. - A mo-i díszkertkultúra a XVI-XVII. sz-ban. Kandidátusi ért. (kz.) Bp., 1986. - Lelki útmutató. Írta Quadrupani. Ford. Babura László. Átd. és s.a.r. Bp., 1994. - Lexicon nominum herbarum, arborum fruticumque Linguae Latinae. 1-4. köt. Bp., 1995-98. - Szöveggyűjt. a kertépítészet történetének tanulmányozásához. I. Klasszikus ókor. I.1. Róma. Egy. jegyzet. Bp., 1995. - Balanyi-Schütz-Sebes-Szamek-Tomek: Szentek élete az év minden napjára. S.a.r. Bp., 1995. - M. reneszánsz kertművészet a XVI-XVII. sz-ban. Bp., 1996. - Bevezetés az eu. gondolkodás és művelődés tört-ébe. Jegyzet. Pécs-Bp., 2001. - Miles Christi. Rendi ima- és énekeskv. Összeáll. és szerk. Csordás Eörssel, Farkas Olivérral, Mayer Klárával és Pruzsinszky Józseffel. Bp., 2001. - Hittel és alázattal. Köszöntő köt. Horvát Adolf Olivér 95. születésnapjára. Szerk. Pécs, 2002. (Hagyomány és megújulás. Horvát Adolf Olivér és a Szt István Akad.) - In Virtute Spiritus. A SZIA köszöntő kötete Paskai László bíb. tiszt-ére. Szerk. Bp., 2003. (A SZIA tagjai) - Ubrizsy Savoia Andrea: Olasz-m. botanikai kapcsolatok a Nagyszombati Egy. megalapításáig (1635). Szerk. Pécs, 2002. - Lat. növénynévadás a XVII. sz. előtt. Botanikatört. lexikográfia. Bp., 2005. - Chrestomathia a történeti ökológia tanulmányozásához. I. Klasszikus Ókor, I/1. Róma. Pécs, 2006. - Saliunca: An attempt to identify a Pannonian drug plant. Bp., 2006. s.k.