🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Stipsics
következő 🡲

Stipsics Alajos Emanuel [Manó] (Székesfehérvár, Fejér vm., 1757 k.-Pest, 1815. szept. 17., 58 é.): egyetemi tanár, könyvtárőr. - A pozsonyi, utóbb a budai gimn. tanára; az →Egyetemi Könyvtár ig-ja is, s a Bölcs. Karon 1800. X. 25-1815: az érmészet és régiségtan egy. tanára. 1804. III. 13-: a felsőbb neveléstan, a gör. és lat. irod. előadója is. 1801/02-1802/03: és 1805/06-1808/09: a Bölcs. Kar dékánja és kir. cenzor; 1814/15: a pesti tudegy. rektora. A göttingai tudós-társ., 1802. IX. 27: a jénai ásványtani társ. tagja. - M: Eine Thräne beim Grabe des Herrn Georg Szklenar. Pozsony, 1790. - Historiae statuum hereditariorum monarchiae austriacae epitome. Uo., 1796. - Apobaterion quod ... palatini Josephi et ... magnae ducis Alexandrae Pauliadis neo-nuptorum coniugium in regni metropolim suosque penates venientium honoribus consecravit. (Költemények) Buda, (1800) - Mythologiae graecae et romanae adumbratio. Pest, 1808. - Archaeologiae rituum graecorum enchiridion. Uo., 1808. (és 1809). - 7. Archoeologiae rituum et morum veteris Romae adumbratio. Uo., 1814. - Prodromus in librum cui titulus: Vanitas somniorum novi rei literariae reformatoris Demetrii Szluha expaulini vigilantium interpretationibus illustrata. H.é.n.  88

Pauler Tivadar: A bpi m. tudegy. tört. Bp., 1880. - Szinnyei XIII:47. - Szentpétery 1935:711. (s.v. Stipsics A. Emanuel) - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

Stipsics Ferenc, nemes (Székesfehérvár, Fejér vm., 1745. szept. 11.-Nagyszombat, 1817. ápr. 2.): apát. - Nagyszombatban a Szt Istvánról nev. papnev-ben tanult, 1768: pappá szent. IX. 3: kápt. sekrestyeig., teol. dr. 1773: Nagyszombatban a tudegy. teol. és gör. nyelv tanára. 1777/78: a budai tudegy. hittud. karának dékánja, 1777-1802: óbudai plnos, 1802. IX. 1: pozsonyi knk., 1803: budai apát. 1804. VII. 3-1807. IX. 3: a pozsonyi akad. ig-ja, VI. 16: esztergomi knk. Ezután Nagyszombatban a szem. rektora s a líceum igazgatóh-e. 1808: a Ludoviceum alapításához 1000 Ft-ot adott. - M: Panegyricus Divo Aurelio August. M... dictus. Buda, 1778. 88

Pauler Tivadar: A bpi m. kir. tudegy. tört. Bp., 1880. - Ortvay 1884:119. - Némethy 1894:941. - Kollányi 1900:419. - Szinnyei XIII:49.