🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Haltenberger
következő 🡲

Haltenberger Mihály (Kassa, Abaúj-Torna vm., 1888. szept. 2.-Bp., 1972. febr. 4.): földrajztudós, egyetemi tanár. - A középisk-t Kassán, az egy-et 1906-08: Bpen, 1908-10: Greifswaldban végezte és drált, 1911: Bpen középisk. tanári okl-et szerzett. 1910: tanárjelölt a Bp. II. ker. kat. főgimn-ban, 1911: h. tanár a miskolci kir. kat. gimn-ban, 1913: a lőcsei kir. kat. gimn. tanára. 1916 őszétől Bpen a polg. fiúisk., a női f. keresk. isk., 1918-34: a Szilágyi Erzsébet és a Ráskay Lea Leánygimn. tanára, 1931: ig-ja. 1918: a bpi tudegy-en a morfológia és az ált. közlekedési és keresk. földr. mtanárává képesítették, 1930: megkapta a rk. tanári címet. 1928: a műegy-en a gazd. földr. mtanára lett. 1924-26: a tartui egy. ny. r. tanára, ahol ném-ül adott elő s megszervezte a balti-tengeri óceanográfiai kutatásokat. Hazatérte után is évtizedekig részt vett a hazai tengerésztisztek képzésében. 1934-44: a Főv. Ped. Szem. ig-ja, 1945-től nyugdíjazásáig az Eötvös Gimn. tanára. - 1922-27: a Mo-i Kárpát Egyes. főtitkára, 1929: a M. Adria Egyes. alelnöke; 1931: a SZIA IV. o-a tagjává, 1927: a hallei Császári Ném. Tud. Akad. r., 1934(?): a stockholmi Antropológiai és Geográfiai Társ. l. tagjává választotta. Elsőként írt összefoglaló művet Bp. földr-áról, a tengerészeti földr. legjelesebb hazai szakértője volt. - M: Über Art u. Umfang d. Landverlustes u. Landzuwachses auf Hiddensee bei Rügen. Bp., 1911. - Mennyiben érvényesült középisk-ban a szaktanítás az 1911/12. isk. évben? Uo., 1913. - A vh. geográfiája. Lőcse, 1915. (Klny. Szepesi Hírnök) - Háborús vonatkozások a földr. tanításában. Késmárk, 1916. - A tengerpartok morfológiája. Bp., 1917. - A study of the cartogr. development of Block Island. Uo., 1917. - Physical Geography of Block Island. 1. rész. Uo., 1917. - Gehört d. Baltikum zu Ost-, Nord-, oder zu Mitteleuropa? Tartu, 1925. - Recent geogr. work in Estonia. Uo., 1925. - D. Wirtschafts geogr. Charakter d. Städte d. Republik Eesti. Uo., 1925. - D. Stand d. Aufnahme- u. Kartenwesens in Eesti. Uo., 1925. - Landeskunde v. Eesti. Uo., 1926. - Rumpfungarn. Bp., 1932. - Czirbusz Géza és a m. geográfia. Uo., 1935. - D. Päd. Seminar d. Hauptstadt Bp. Uo., 1938. - Bp. városföldrajza. Uo., 1942. - Bp. városföldr. képe. Uo., 1943. - Pol. világkép. Mo. és a Föld mai 7 vez. nagyhatalma. Uo., 1943. - Kleine Geographie Ungarns. Uo., 1944. - Tengerészeti földr. Uo., 1944. - Társszerzőkkel középisk. tankv-eket írt. - Szerk. 1930. I-1931. X: a Geographica Hungarica, 1935. IX-1939. VI: a Pedagógiai Szeminárium c. folyóir-okat. T.E.

SZIA tagajánl. 1931:7. - Ki kicsoda? 1936:345. - Ker. m. közél. alm. I:358. - M. Nemz. 1972. II. 9. - MÉL III:289.