🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mária-szimbólumok
következő 🡲

Mária-szimbólumok: a →Boldogságos Szűz Máriára utaló jelek, tárgyak, ószövetségi jelenetek és személyek, állatok és növények. - A ker. műv-ben a kezdetektől megtalálhatók a himnuszköltészet (→Mária-himnusz) és népénekek alapanyagaként. A ~ a képzőműv-ek fontos kifejező- és díszítőelemei (→Mária ábrázolása). - Az ósz-i ~ előkép értékűek: a szeplőtelen fogantatás szimbólumai: →égő csipkebokor, →Gedeon gyapja, →Áron vesszeje, Ezekiel zárt kapuja (Kiv 3,2; Bír 6,36; Szám 17; Ez 41,1), Dávid →elefántcsont tornya. A gyermekét hordozó Szűz szimbóluma a →frigyláda és a →manna aranyedénye. Mária és az Én menyasszonyának azonossága alapján ~ a →Hortus conclusus, 'zárt kert' (szüzesség), a →lepecsételt forrás (élet forrása, Krisztus), a →galamb (tisztaság). A Mária-litániák invokációi ~ra épülnek (→lorettói litánia). Az 1325 k. →Üdvösség tükörében ~ Augustus és a tiburi Szibilla. - A természet szimbólumai Mária erényeinek (tisztaság, alázat, bölcsesség, szeretet, hűség, erő stb.) képei: →Nap, →Hold, →csillagok, →liliom, →rózsa (elvont díszítmény jellegű megjelenítése a →rozetta), →cédrus, →olajfa, →pálma, →ibolya, →nőszirom, →kamilla, →százszorszép stb. - A magyar nyelvben különösen sok virág- és növénynév fűződik Máriához kat. népünk egykori bensőséges Mária-tisztelete és -szeretete jeleként (→Mária rózsája [Boldogasszony rózsája], →Boldogasszony csepegtette fű, →Boldogasszony csipkéje, →Boldogasszony papucsa, →Boldogasszony káposztája, máriafű: →árnika stb., →növényszimbolika). - A Physiologusból a ~ közé átvettek olyan állatjelképeket, melyek eredetileg Krisztusra utaltak (→főnix, →oroszlán, →pelikán, →strucc). Az →egyszarvú Mária istenszeretetének és szüzességének szimbóluma. - A 12-13. sz. fr. katedrális-szobrászatban megsokasodtak a ~, majd a késő kk. műv-ében a mindennapi élet tárgyai is szimbolikus jelentéssel kezdtek megjelenni: →kenyeresláda, →üveg, nyitott →könyv (Szűz Mária már újszülött gyermekként a kezében tartja), →kút, nyitott →ablak, kenetes edény, →oszlop, →tükör. - A ker. költ-ben Mária neveiként ~ a Fölkelő Nap, Hajnalpír, Hajnalcsillag, Tengernek csillaga, Napnál világosabb, Kristály minden angyalok fölött, Mennyei kert, Tövis nélküli rózsa, Epe nélküli galamb stb. **

Lipffert 1976:130. - Sachs 1980:256.