Magyar Katolikus Lexikon > M > Manna


Manna, Paolo, B. (Avellino, Olaszo., 1872. jan. 16.-Nápoly, 1952. szept. 15.): misszionárius, rendalapító. - Avellinóban, Nápolyban és Rómában tanult, ahol megérlelődött missziós hivatása és belépett a milánói missziós szem-ba. 1894. V. 19: a milánói szegyh-ban szent. pappá. 1895. IX. 27: indult a K-burmai Toungooba misszióba. Két kisebb megszakítással, amikor betegség miatt visszatért Olaszo-ba, 1907-ig maradt ott. 1909-től írásaival és sokoldalú tevékenységgel minden erejét a klérus és a hívek közötti missziós apostolkodásra fordította. 1916: megalapította a Klérus Missziós Unióját, mely 1956: kapott p. jóváhagyást. Azt tartotta, hogy ha a klérus missziós lelkületű, azzá válik minden katolikus. - 1919: fiatalok részvételével elindította az Italia Missionaria mozgalmat. A Hitterjesztési Kongr. felkérésére Ducentában Szt Szív missziós szemináriumot hozott létre a missziós hivatások ösztönzésére D-Itáliában. 1924: a Milánói Missziós Intézet ált. elöljárója, mely XI. Pius p. kezdeményezésére 1926: egyesült a Római Missziós Szemináriummal, létrehozván a →Pápai Missziós Intézetet (PIME). Ennek megbízásából ~ 1936: megalapította a Szeplőtelen Szűz Mária Missziós Nővérei kongr-t. 1937-41: a Klérus Missziós Uniója nemzetk. titkára. 1943: megalakult a PIME D-olasz tartománya, melynek ~ az első vez-je. Kiadta a Venga il tuo regno családi missziós magazint. A missziós munkában alkalmazott módszereit a II. Vat. Zsinat is fölhasználta. - Ducentában temették el, sírját 1990. XII. 13: meglátogatta II. János Pál p. is. - B-gá avatási eljárását 1971: Nápolyban indították el, II. János Pál p. 2001. XI. 4: b-gá avatta. **