Magyar Katolikus Lexikon > J >


Károly, B. (1083.-Brügge, 1127. márc. 2.): Flandria legendás uralkodója. - (Szt) Kanut dán kir. és Flandriai Adelheid gyermeke. 3 é. volt, amikor apja vértanú lett, anyját is korán elvesztette. Nagybátyjánál, Róbert gr-nál nevelkedett Flandriában. Nevelőapjával részt vett az 1. keresztes hadjáratban. 1119: Flandria gr-ja, népe igazságos védelmezője (innen ered mellékneve). Mindent megtett a nyomor és a nélkülözés enyhítésére, naponta személyesen gyakorolta az →irgalmasság cselekedeteit, éhínség idején udvara elsőként mutatott példát a takarékosságra. Erőteljesen föllépett a gazdagok visszaéléseivel szemben. Egy Bertulf nevű, a szegényeken hatalmaskodó urat akart ártalmatlanná tenni, amikor annak bérencei rátámadtak a brüggei Szt Donacián tp-ban és megölték. - Ü: márc. 2. **

Schütz I:224.