Magyar Katolikus Lexikon > E > első parancsolat


első parancsolat: a →Tízparancsolat első →törvénye, mely Isten és teremtménye, az →ember  kapcsolatára vonatkozik. - A Kiv 20,1-5 és a MTörv 5,6-10 írja le: „Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Senki mást ne tekints Istennek, csak engem. Ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lenn a földön, vagy a vizekben, a föld alatt. Ne borulj le ilyen képek előtt és ne tiszteld őket, mert én az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok. Azoknak vétkét, akik gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáikon és dédunokáikon. De ezredízig irgalmasságot gyakorlok azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsaimat.” (Kiv 20,1-5) - „Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kivezettelek Egyiptomból, a szolgaság házából. Ne legyenek más Isteneid. Ne faragj magadnak képmást semmiről, ami fönn az égben, lenn a földön vagy a föld alatt a vízben van. Ne borulj le ezek előtt a képek előtt és ne imádd őket; mert én az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok. Az atyák vétkét megtorlom gyűlölőim fiain, sőt fiainak fiain, és azok fiain is. De aki szeret és megtartja parancsaimat, annak megmutatom jóságomat az ezredik nemzedékig.” (MTörv 5,6-10) - A hitokt-ban tanított változat: „Én vagyok a te Urad, Istened. Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj”. Az ~ra támaszkodik az Egyh. tanítása a →hit, →remény, →szeretet, →vallásosság, →imádás, →imádság, →áldozat, →fogadalom, →vallásszabadság, →babona, →bálványimádás, →jövendölés, →mágia, →vallástalanság, →ateizmus, →agnoszticizmus kérdéseiben. **

KEK:2084-2132.