Magyar Katolikus Lexikon > K > konvertita


konvertita (a lat. converto, 'megfordul, megtér' igéből): valamely vallásfelekezetből a katolikus Egyházba tért hívő; szűkebb értelemben a protestánsból lett katolikus. A zsidóból és pogányból lett katolikust neofitának, a római pápától elszakadt egyházakból megtérőt (→szakadárság) unitusnak nevezzük. - A ~t rendes körülmények között komoly lelki szempontok vezetik. A szó szoros értelmében csak az a lélek mondható ~nak, aki a kegyelem ajándékaként akar visszatérni Krisztus Egyházába, a kinyilatkoztatás teljességébe, a →római pápa és a szentségek kötelékébe, a Szűzanya és a szentek oltalmába és kegyelmi családjába. Isten iránti szeretetük kifejezésésére sokan érzik alkalmasabbnak a nagyobb fegyelmet (→gyónás, →szentáldozás, →vasárnap, →engedelmesség) a kat. Egyh-ban. - Magyarországon a török hódoltság viszonyai között a protestantizmus annyira tért nyert, hogy csak kevés főúri család (Erdődy, Zichy, Pálffy) maradt hű az Egyh-hoz. A kat. megújhodás idején az Egyh. tanainak világos feltárása, a fokozott lelkipásztorkodás s a hitélet elmélyítése tömegesen hozta vissza az Egyh-ba a ~kat. Azok között, akiket a →cuius regio, eius et religio elv ezrével önkényesen tépett le az Egyh. testéről, főleg a jezsuiták felvilágosító működése volt eredményes. Oláh Miklós, Pázmány Péter, Szelepcsényi György prímások s az általuk támogatott jezsuiták hitvédő munkássága folytán csakhamar visszatértek őseik vallására a Zrínyiek, Nádasdyak, Thurzók, Illésházyak, Széchyek, Dessewffyek, Perényiek, Apaffiak, Kállayak, Ugronok. Híres volt →Veresmarti Mihály prot. lelkész megtérése. Számos ~ akadt a gyerőmonostori Kemény bárók, a Telekyek, Wesselényiek, Lónyaiak, Vayak, betleni Bethlenek és Bánffiak között is. A Rákócziak közt csak I. György volt kálvinista, ennek fia, II. György a fernesi csata után, halála előtt ~ lett; unokája, I. Ferenc s dédunokája, II. Ferenc már mélyen hívő kat-ok voltak. - Neves ~k: →Esterházy Miklós, később Vak Bottyán, →Balassi Bálint, →Mikes Kelemen. →Thököly Imre halálos ágyán állítólag szintén kat. lett; 3 nővére már régebben ~ volt. Bethlen Gábor felesége, Brandenburgi Katalin is ~ volt, s Bethlen Gábor családjának (iktári Bethlenek) utolsó tagja, Bethlen Domokos 7 nappal halála előtt (1866) szintén katolizált. Neves egyházi ~k voltak →Pázmány Péter és →Lósi Imre. →Gyöngyösi István, →Bessenyei György, →Baróti Szabó Dávid is ~k voltak. Főleg a 18. sz: volt sok a ~, így 1733: 3357, 1751: 1735, 1770: 1096. Az 1930-as években átlag 1500-ra tehető a ~k száma. - A zsidó ~k nyilvántartása nehezebb, mert többnyire titkolják eredetüket. Kimagasló ~k közülük: →Fraknói Vilmos cpp., történetíró, →Finály Henrik és Hirsch Zsigmond nyelvészek, Reményi Ede hegedűművész, →Stern Pál OSB pannonhalmi perjel, →Hevesi Sándor és →Székely Nándor írók stb. -

1921-38: a felekezetek nyeresége/vesztesége Mo-on az áttérések folytán: r.k. 1921-30: +2490 fő, 1931-35: +685 fő, 1936: +955 fő, 1937: +1009 fő, 1938: +5060 fő, 1939: +3800 fő; g.k. 1921-30: - 478 fő, 1931-35: -61 fő, 1936: -53 fő, 1937: -79 fő, 1938: -30 fő, 1939: -2279 fő; ref. 1921-30: -859 fő, 1931-35: -37 fő, 1936: +461 fő, 1937: +348 fő, 1938: +1618 fő, 1939: +1146 fő; ev. 1921-30: -1366 fő, 1931-35: -79 fő, 1936: +48 fő, 1937: -34 fő, 1938: +1668 fő, 1939: +774 fő; g.kel. 1921-30: -1592 fő, 1931-35: -220 fő, 1936: -197 fő, 1937: -232 fő, 1938: -197 fő, 1939: +2147 fő; unit. 1921-30: -95 fő, 1931-35: +22 fő, 1936: +66 fő, 1937: +157 fő, 1938: +237 fő, 1939: +36 fő; bapt. 1921-30: +4738 fő, 1931-35: +462 fő, 1936: +245 fő, 1937: +297 fő, 1938: +140 fő, 1939: 322 fő; izr. 1921-30: -2580 fő, 1931-35: -754 fő, 1936: -1503 fő, 1937: -1456 fő, 1938: -8486 fő, 1939: -5910 fő; [a megkeresztelkedett izr. 1931-32: 909 fő, ebből r.k. 595 (65,5%), g.k. 9 (1%), ref. 224 (24,6%), ev. 67 (7,4%), g.kel. 2 (0,2%), unit. 12 (1,3%); 1931-39: 6070 fő, ebből r.k. 4082 (67,2%), g.k. 71 (1,2%), ref. 1023 (16,9%), ev. 820 (13,2%), g.kel. 20 (0,3%), unit. 49 (0,8%), bapt. 5 (0,1%)], egyéb 1921-30: - 258 fő, 1931-35: -18 fő, 1936: -22 fő, 1937: -10 fő, 1938: -20 fő, 1939: -36 fő. - A külf. ~król névgyűjteményeket is adtak ki. 1900-50: híres ~k: Hugo Ball, Maurice Baring, R.-H. Benson, Henri →Bergson, Léon →Bloy, Charles du Bos, Alexis →Carrel, Leonard Cheshire, G.-K. Chesterton, Paul →Claudel, Gustave Cohen, Fred Copeman, Henri Daniel-Rops, Dorothy Day, George Desvallieres, Jean-Louis Forain, Charles de →Foucauld, Albert Frank-Duquesne, Henri Gheon, Vlagyimir Ghika, Joris-Karl Huysmans, Douglas Hyde, Max Jacob, Francis Jammes, Johannes Jörgensen, Ronald →Knox, Eva Lavalliere, Gertrud →Le Fort, Pierre Lecomte du Noüy, Elisabeth és Felix Leseur, Jacques Levy, Rene Leyvraz, Dom Lou, Gabriel →Marcel, Raissa és Jacques →Maritain, Pierre van der Meer de Walcheren, Maxence van der Meersch, Thomas →Merton, Paul Misraki, Manuel Garcia Morente, Takashi Nagai, Charles Nicolle, Fulton Oursler, Giovanni →Papini, Charles Peguy, Charles Plisnier, Ernest Psichari, Adolf Rette, Kenyon Reynolds, Jacques Riviere, Reinhold Schneider, Rene Schwob, Clara Sheridan, Paul Sih, Edith Stein (→Terézia Benedicta, Keresztről nevezett), Karl Stern, Sigrid Undset, Willibrord Verkade, Evelyn Waugh, H. C. E. Zacharias.  **-88

KL III:111. - Roykó Viktor: Kat. lettem. Egy m. zsidó-~ 10 levele keresztapjához. 1-2. köt. Kiskunfélegyháza, 1935-36. - M. stat. évkv. 1933:327; 1939:199. - Lelotte, F. SJ: Heimkehr zur Kirche. 1-4. köt. Luzern-München, 1959.