🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hevesi
következő 🡲

Hevesi (1893-ig Hoffmann) Sándor (Nagykanizsa, Zala vm., 1873. máj. 3.-Bp., 1939. szept. 8.): színész, rendező. - A gimn-ot Nagykanizsán végezte, fél é. a bpi keresk. akad. hallg-ja, majd jogot végzett, de a pályát ügyvédjelöltként elhagyta. Egyidejűleg a Mo. lapnál újságíró s az Egyh. Közl. vezércikkírója. A bpi egy. fr-ném. szakán 1902: tanári szakvizsgát tett és drált, Beőthy László ig. ezután a Nemz. Színházhoz szerződtette rendezőnek. Mellékfoglalkozásként 1904: a Thália Színház dramaturgja és rendezője is. 1907: a Népszínház–Vígopera főrendezője, de 1908: visszatért a Nemz. Színházhoz. 1912-18: az Operaház, 1922: a Nemz. Színház főrendezője, 1923-32: ig-ja, 1923: a Nemz. Színház örökös tagja s a Nemz. Színház Kamaraszínházának létrehozója, 1927: a Színműv. Akad. tanára. Visszaszerezte a Nemz. Színház népszerűségét, teljesen megújította Moliere- és Shakespeare-repertoárját, az összes darabot újrarendezte, ciklusokat állított össze, új Shakespeare-kultuszt teremtett, Herczeg Ferenc, Csathó Kálmán, Móricz Zsigmond, Zilahy Lajos műveit vitte sikerre. Jókai Új földesúr, Egy m. nábob, Kárpáthy Zoltán, A kőszívű ember fiai, A fekete gyémántok, Szegény gazdagok c. reg-ei ~ dramatizálásában kerültek először színre. 1921: a Petőfi, 1926. II. 2: a Kisfaludy Társ. tagja, 1929: megkapta a Corvin-koszorút. 1926: a SZIA III. o. tagnak jelölte. - M és ford-ai: Dráma és színpad. Bp., 1896. - Dandin György v. a megcsúfolt férj. Vj. 3 fv. Írta Moliére. Uo., 1897. (M. Kvt. 31.) - 3 elb. Írta Paul Bourget. Uo., 1897. (Uaz 33.) - Egy fiú szenvedése. Írta K. F. Meyer. Uo., 1897. (Uaz 57.) - A fösvény. Vj. 5 fv. Írta Moliére. Uo., 1898. (Uaz 71.) - A titkos kert. Írta Marcel Prévost. 1-2. köt. Uo., 1898. (Egy. Reg-tár 11/2.) - Kean. Vj. 5 fv. Írta A. Dumas père. Uo., 1899. (Főv. Színházi Műsor 45.) - A haramiák. Szomorújáték. 5 fv. Írta F. Schiller. Uo., 1899. (Uaz 45.) - A kényeskedők. Vj. 1 fv. Írta Moliére. Uo., 1900. (M. Kvt. 142.) - Fr. elbeszélők tára. 3. sorozat. Ford. Ambrus Zoltánnal. Uo., 1900. (Uaz 161.) - Katona József: Bánk bánja. Magyarázta. Uo., 1901. - Scapin furfangjai. Vj. 3 fv. Írta Moliére. (Uo., 1903.) (M. Kvt. 322.) - Kénytelen házasság. Vj. 1 fv. Írta uő. Uo., 1903. (Uaz 329.) - Ghettó. Dráma 3 fv. Írta H. Heijermansjun. Uo., 1903. (Főv. Színházi Műsor 158/9.) - Bernd Róza. Színmű 5 fv. Írta G. Hauptmann. Uo., (1904) (Uaz 196-7.) - Grandet Eugénia. Írta H. de Balzac. Uo., 1904. (Klassz. Reg-tár) - A betörő. Vj. 1 fsz. Írta Labiche és Mélesville. Uo., 1906. (A Műkedvelő I/4.) - Nickleby Miklós élete és viszontagságai. Írta Ch. Dickens. A m. ifj. számára átd. Uo., 1906. - A Pickwick Club. Írta uő. 1-2. köt. Uo., 1906. (Klassz. Reg-tár) - 3 mese. Írta O. Wilde. Uo., (1906) (M. Kvt. 444.) - Szeszély. Az ajtó tárva v. zárva legyen. Vj-ok. Írta A. de Musset. Uo., (1907) (Uaz 494.) - A színjátszás műv-e. Uo., 1908. (Tud. Zsebkvt. 213-5.) - Az előadás műv-e. Uo., 1908. -

Remény. Halászdráma. 4 fv. Írta Hermann Heijermansjun. Uo., 1909. (M. Kvt. 560-1.) - D. Tragödie d. Menschen. Dram. Ged. v. Emerich Madách. Uo., 1909. - Brassbound kapitány megtérése. Vj. 3 fv. Írta G. B. Shaw. Uo., 1910. (M. Kvt. 587-8.) - Az orvos dilemmája. Komédia. 5 fv. Írta uő. Uo., 1910. (Uaz 593-4.) - Antonius és Cleopatra. Trag. 5 fv. Írta W. Shakespeare. Uo., 1911. (Uaz 634-6.) - Nem lehessen tudni. Színmű 4 fv. Írta G. B. Shaw. Uo., 1912. - A sors embere. Tréfa. Írta uő. Uo., (1912) (Modern Kvt. 138-9.) - Blanco Posnet elárultatása. Melodráma. Írta uő. Uo., 1912. - Pathelin mester. Bohózat. Ford. és színpadra átd. Uo., 1912. (Uaz 152.) - Az apja fia. Családi komédia. Uo., 1912. - Borisz Godunov. Zenedráma. 3 fv. Írta M. Muszorgszkij. Uo., 1913. - Szöktetés a szerájból. Mozart zenés játéka. Szövegét K. F. Bretzner után átd. ifj. Stephanie. Uo., 1913. (M. Operaház Kvt-a) - Oberon. O. M. Weber operája. Írta Planché. Uo., 1914. - Pygmalion. Vj. 5 fv. Írta G. B. Shaw. Uo., 1914. - A fekete tulipán. Írta A. Dumas père. Uo., 1916. (Athenaeum Kvt. 44.) - Egy m. nábob. Szj. 5 fv. Jókai M. reg-éből. Uo., 1916. - Candida. Misztérium 3 fv. Írta G. B. Shaw. Uo., 1916. - Ember és felsőbbrendű ember. Komédia és fil. Írta uő. Uo., 1917. (Világkvt. 34.) - A hadifogoly. Vj. 3 fv. Uo., 1917. - Az imádója meg a férje. Vj. 1 fv. Írta G. B. Shaw. Uo., 1917. - Mária Magdolna. Szomorújáték. Írta F. Hebbel. Békéscsaba, 1917. (Tevan kvt. 128-30.) - Tükör, a cica. Írta Gottfried Keller. Uo., 1917. (Uaz 137-8.) - Görögtűz. Vj. 3 fv. Bp., 1918. - A szépség fil-ja. Írta O. Wilde. Uo., 1918. (Mesterművek) - Hagyományok és hazugságok. Írta Chesterton. Uo., 1918. - Császár és komédiás. Dráma 4 fv. Uo., 1919. - Az igazi Shakespeare és egyéb kérdések. Uo., 1919. - Régi jó világ. 3 egyfelvonásos komédia. Mikszáth K. novelláiból. Uo., 1920. - A nagy dekameron. 100 külf. tört. Szerk. Uo., 1920-21. - Összes mesék és történetek. Írta H. Ch. Andersen. 1-4. köt. Uo., 1920-23. (Nagy Írók - Nagy Írások) - Felbontatlanul elégetendő. Írta M. v. Ebner–Eschenbach. Uo., 1920. (Genius kvt. 11-2.) - Komédiástört. Írta A. France. Uo., 1920. - A káposztástelep. Írta Alice Hogan Rice. Uo., 1920. (Olcsó Reg. 56.) - Barbara őrnagy. Vj. 3 fv. Írta G. B. Shaw. Uo., 1920. (Híres kv-ek 3.) - 1514. Tört. dráma 5 fv. Uo., 1921. - A revizor. Vj. 5 fv. Írta N. Gogol. Uo., 1921. (Főv. Színházi Műsor 408-17.) - Fanny első színdarabja. Vj. 3 fv. Írta G. B. Shaw. Uo., 1921. (Színházi Kvt. 16.) - Blanco Posnet elárultatása. A sors embere. Írta uő. Uo., 1921. (Uaz 6.) - Az eszményi férj. Szj. Írta O. Wilde. Uo., 1922. - Lady Windermere legyezője. Írta uő. Uo., 1922. - Bumbury. Léha komédia. 3 fv. Írta uő. Uo., 1923. - A páduai hgnő. Tragédia. Írta uő. Uo., (1923) - Barátságos színművek. 1-2. köt. Uo., 1923-24. (G. B. Shaw öm. 1; 2.) - Shaw breviárium. Az író, az ember és a művek. Uo., 1923. - A jelentéktelen asszony. Színmű. Írta O. Wilde. Uo., 1924. - Elzevir. Tört. egy antikváriusboltból. Uo., 1925. - Szt Johanna. Tört. színmű 6 képben. Uo., 1925. (G. B. Shaw öm. 15.) - Tanulm-ok. Írta O. Wilde. Uo., 1926. - Társad. és színház. Uo., 1930. (Cobden Kvt. 46.) - A trubadur. G. Verdi operája. Szövegét írta S. Cammerano. Uo., 1930. - Caesar és Cleopatra. Színmű 4 fv. Uo., (1930) (G. B. Shaw öm. 4.) - A szénásszekér. Androkles és az oroszlán. Uo., 1931. (G. B. Shaw öm. 17.) - Az Úr katonái. Írta Emmet Lavery. Uo., 1936. - Színház. Uo., 1937. - Álnevei és betűjegyei: H. S. (1893: M. Szle); Hegesippus (Egyh. Közl.); Hesperus (M. Géniusz; M. Szle, Pol. Szle); -i-r (1905: M. Szle); -n-r (1892: uo.); Tyltyl (1909/12: Élet). M.F.-T.E

Élet 1913:18. sz. (Halasi Andor); 1939:602. - Színházi Élet 1924:26. sz. (Barabás Lóránt) Arck. - SZIA tagajánl. 1926:6. - Kerkápoly 1930:674. Arck. - Galamb Sándor: ~. Bp., 1930. - M. színműv. lex. 1930. II:249. - Magyarság 1932:78. sz. - Nyugat 1932:175. - Ki kicsoda? 1936:324. - Erdélyi Helikon 1939:657. - Irodt. 1939:207. - Új Idők 1946:815. - Gulyás 1956:565. - MÉL I:718. - Gulyás XIII:602.

Hevesi Sándor (Eger, Heves vm., 1902. júl. 23.-Eger, 1985. ápr. 11.): építészmérnök. - Okl-ét 1926: a József Nádor Műegy-en szerezte. 1928. VIII-ig Walder Gyula építési irodájában dolgozott, majd 1962(?). évi nyugdíjazásáig Egerben mérnök. Egerben ill. az egyhm-ben tp-okat, kpnákat, pléb-kat tervezett neobarokk stílusban. - 1944-től az Egri Egyhm. Egyházműv. Biz. tagja. - M: Egri kalauz. Közrem. Galván Károly. Eger, 1958. (s.v. Hevesy) - Eger. Kovács Sándorral. Bp., 1968. (Útikv-ek) (s.v. Hevesy) Sz.K.-88

Műegyemtei névj. 1929:9. (s.v. Hevesi) - Csomor Tibor: Mo. helyismereti bibliogr-ja. 1. köt. Bp., 1972:851. (s.v. Hevesi)

új