🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Veresmarti
következő 🡲

Veresmarti Mihály (Veresmart, Baranya vm., 1572. márc.–Pozsony, 1645.): kanonok. – Ref. családban született. Tolnán és Debrecenben tanult, majd Cegléden, Kecskeméten és Kőrösön tanító és prédikátor volt. 1599: Ürményre ment, ahol a kat-ok elleni támadásai miatt Forgách Ferenc nyitrai pp. figyelmeztette, majd elfogatta s a nyitrai várban őriztette. A Bocskai-szabharc hírére bocsátotta szabadon. ~ ezután Komjátiban lett prédikátor, s hosszú érlelődés után Pázmány hatására 1610. VIII. 15: katolizált. Pappá szent., s Vágsellye, 1614: Pozsony plnosa, Pázmány munk. a térítésben. 1615: pozsonyi knk. – M: Tanácskozás, mellyet kelljen a különböző vallások közül választani. Írta L. Lessius. Ford. Pozsony, 1611. – Az igaz Isteni tiszteletnek tiszta Tüköre. Uo., 1638. – Intő s Tanítólevél...azaz: Hitnek az Engedelmesség úti-társa; Annya Az Alázatosság; Az Eretnekségnek huga a Megátalkodás; Annya a Kevélység. Uo., 1639. – Az Eretnekeknek adott hitnek meg-tartásáról. És az Istennek adott hitnek meg-tartásáról. Írta M. SJ Becanus. Ford. Uo., 1640. 88

Ipolyi Arnold: ~ megtérése históriája. 1–2. köt. Bp., 1875–78. – Zelliger 1893:547. – Pallas XVI:781. – Ádám Gerzson: Nagykőrösi Athenás. Nagykőrös, 1904:295. – Szinnyei XIV:1124. – Bertók Lajos: ~ „Rövid felelet”-ének lat-ra ford-áról. Bp., 1958. (Klny. Kv. és Kvtár) – MIL III:514. – MÉL II:987. – Nemeskürty István: A m. széppróza születése. Bp., 1963:225. – Lukács 1976:755.