Magyar Katolikus Lexikon > V > világnézet


világnézet: a világ egészét és azon belül az ember helyzetét átfogó szemlélet. – A ~ szó Immanuel →Kantnál tűnt fel. F. D. E. →Schleiermacher szerint a ~ az elm. természettudomány és a történelem tud-os szemléletének eredménye. G. W. F. →Hegel a~ek fokozatosságáról beszélt, s ezzel fölhívta a figyelmet a ~ sokféleségére és változásaira. A 20. sz: a →naturalizmus és az →idealizmus ~e került szembe egymással. A →nemzeti szocializmus és a →marxizmus–leninizmus ideológiai fegyverré tette ~ét. A 20. sz. végére világossá vált a ~ és a személy vallási beállítottságának összefüggése. – A vallásos ~ek (→világvallások, →kereszténység) alapja a teremtő Isten elfogadása; az ateista ~ek alapeszméje az →istentagadás v. az →agnoszticizmus (→ateizmus, →materializmus, →marxizmus, →antropozófia, →szabadkőművesség). Ezeknek is megvan a maguk etikai rendszere és következménye. – A →pluralizmus helytelen értelmezésével szemben (minden ~ egyenértékű) a kat. Egyház vallja a kinyilatkoztatott vallásra és az objektív filozófiára támaszkodó ~ fontosságát és elsőbbségét. **

LThK 1993. X:1068.