🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pázmány Péter Társaság
következő 🡲

Pázmány Péter Társaság, 1939. febr. 11.-1941.: az erdélyi magyar katolikusok tudományos társasága. - 1937: egy rumén törv., az „Akadémia” elnevezést kizárólag a Román Akadémiára korlátozva az →Erdélyi Katolikus Akadémiát névváltoztatásra kényszerítette. Vezetőségét fiatalítva, ~ néven újjáalakítása után díszelnöke Márton Áron gyulafehérvári pp., ideigl. eln. →Pakocs Károly, alelnökei: →Gyárfás Elemér és →György Lajos, főtitkára →Heszke Béla. A korábbi r. tagok →Bagossy Bertalan, Baráth Béla, →Bíró Vencel, →Boga Alajos, →Boros Fortunát OFM, →Czumbel Lajos, Gyárfás Elemér, György Lajos, →Lestyán Endre, →Mael Ferenc, →Némethy Gyula, →Orient Gyula, Paál Árpád, →Pap Jánossy Béla, →Rass Károly, →Scheffler János, →Schütz Balázs, →Szalay Mátyás, →Szopos Sándor, →Trefán Leonárd OFM, →Újlaky János, →Veress Ernő, →Walter Gyula és →Wild Endre mellett a r. tagok lettek gr. Bethlen Györgyné, Boga Lajos, Búzás Gerő, Erőss Alfréd, Földes Zoltán, Heszke Béla, →Jakabffy Elemér, →Kiss Jenő, →Reischel Artúr Piar, →Rózsa József, →Ruzitska Gyula, →Venczel József és →Xántus János, ekkor levelező tagja lett a ~nak: köztük Albert István, Aubermann Péter, Bélteky László, Csatáry Adél, →Dávid László, →Domokos Pál Péter, →Faragó Ferenc, →Fodor József, →Flórián Tibor, Földi István, →Huzella Ödön, →Józsa János, →Kajtsa Ferenc, →Kéki Béla, Málnásy Tivadar, →Nagy András, Németh Gellért OFM, →Papp Asztrik, →Puskás Hugolin OFM, Schiff Béla, →Vámszer Géza és →Vuchetich Endre. 1939. II. 11: díszgyűlésén mutatkozott be - Márton Áron pp-ké szent. előtt - Az erdélyi katolikus lélek c. programadó értekezésével Gyárfás Elemér aleln. A II. →bécsi döntést megelőző és követő pol. fordulatok megakadályozták a ~ kibontakozását, bár 1943: Márton Áron pp. (1939-80) szorgalmazta életre keltését, eredménytelenül. A vissza nem csatolt dél-erdélyi tagok számára 1940: az aradi kat. hetilap, a Vasárnap ún. „Pázmány-számaiban” teret adott a közös jelentkezésre. A kisebbségi elnyomatásban egy rendeltetése szerint lelkiségi mozgalom vette át közművelődési szerepét: a ferences rend, mely lapjaival - A Hírnök (1940. IX-1944. VIII), Szt Ferenc Hírnöke (1943-1947. IX) és társlapja, a Katolikus Világ (1923-46) - szolgálta a ~ szellemiségét. - Kiadványai: Bethlen Györgyné: A nő befolyása a középkor társadalmára. (Székfoglaló) Arad, 1940. - Boga Alajos: A kat. iskolázás múltja Erdélyben. (Előadás) Kolozsvár, 1940. 88

M. Lapok 1938. IX. 16. (Pázmány Társaság nevet vesz fel az Erdélyi Kat. Akadémia) - Vasárnap 1940:1., 3., 8. sz. (névsor, életrajz-félék) - RMIL 2002. IV:450.