Magyar Katolikus Lexikon > R > Rass


Rass Károly (Aranyosgyéres, Torda-Aranyos vm., 1872. ápr. 12.-Kolozsvár, 1962. dec. 8.): pap, gimnáziumi tanár. - A középisk-t Torockón, Kolozsvárt és Gyulafehérvárt, a teol-t Gyulafehérvárt, az egy-et Kolozsvárt, Münchenben és Berlinben végezte. 1895. VIII. 6: pappá szent. 1897-: a gyulafehérvári gimn. tanára, 1899: m-ném. szakos tanári okl-et szerzett. 1916: az Erdélyi R.K. Irod. Társ. elnöke, 1922: az Erdélyi Irod. Társ. tagja s a M. Párt gyulafehérvári tagozatának elnöke, 1929: az →Erdélyi Katolikus Akadémia tagja. Mint paptanár egész életében a m. irod. szolgálatában dolg. Nyugalomba vonulása után közel 3 évtizedig népszerű előadásokat tartott, s szaklapoknak írt dolgozatokat. Hagyatékában egy kis kvtárra való kz. maradt kiadatlanul. 1940: Tordán élt. - M: Bakfisálmok. Elb-ek. Kolozsvár, 1895. - Vörösmarty Mihály emlékezete. Gyulafehérvár, 1901. - Nagy Konstantin. Emlékbeszéd. Kolozsvár, 1914. - Erdélyi iskoláztatás és tudományosság a kk-ban. Uo., 1924. (Klny. A Hírnök) - A betyár kendője. Népszínmű 3 fv. Írta Abonyi Lajos. Átd. Uo., 1924. (A M. Nép Kvtára 4-5.) - Az erdélyi katolicizmus múltja és jelene. Többekkel. Dicsőszentmárton, 1925. - A mai regény. Uo., 1925. - A párisi irod. 1925-ben. Uo., 1926. - Reményik Sándor. Uo., 1926. (Erdélyi tud. füzetek 1.) - M. fa sorsa. Makkai Sándor kv-e. Uo., 1927. (Klny. Erdélyi Irod. Szle) - Makkai kv-e Adyról. Brassó, 1928. (Erdélyi Tudósító kvtár 6.) - Torda az irod-ban. Kolozsvár, 1928. - Költők hitvallása. Arad, 1932. - A mi regényirodalmunk. Kolozsvár, 1936. - 1916-19: a gyulafehérvári Közművelődés c. folyóir. főszerk-je, Tavaszy Sándorral 1925-28: a Minerva Kvtár sorozat 1-15. füz-ének szerk-je, 1931:24. sz.-1934:24. sz.: az Aradi Kat. Egyh. Tudósító főmunk. 88

Szinnyei XI:567. - Schem. Trans. 1913:282. - Erdélyi lex. 1928:242. - Várady-Berey 1934:420. - Cat. AJ 1938:45. - MIL II:567. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)