🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Ruzitska
következő 🡲

Ruzitska Béla (Kolozsvár, Kolozs vm., 1867. aug. 24.-Kolozsvár, 1942. aug. 2.): vegyész, egyetemi tanár. - A kolozsvári gimn-ban éretts., 1890: a Ferenc József Tudegy-en vegytan-term-tan szakos tanári okl-et szerzett és drált. 1890: egy. tanárs., 1896. VII. 29: egy. mtanár, 1900: az Áll. Vegyvizsgáló Int. vegyésze, 1901: egy. adjunktus, 1906. XII. 20: egy. c. rk. tanár. A II. vegytani tanszéket ~ számára szervezték, 1913. IV. 30: egy. rk. tanár, 1917: egy. ny. r. tanár. 1919. III: az egy. oláh megszállása után a kolozsvári f. keresk. isk. (ahol óraadóként korábban is tanított), utóbb a Marianum R.k. Leánynev. Int. kémia és áruismeret tanára. Egyidejűleg a Statiunea Chimica de Stat vegyésze is. E mellett a kolozsvári zenekonzervatórium aleln. és ügyv. ig-ja. 1930-40: az Erdélyi Kat. Akad./Pázmány Péter Társ. tagja. 1940. IX: a visszacsatolás után a kolozsvári Ferenc József Tudegy. mb. előadója. A Gyilkos-tó körüli kutatóútján szerzett sérülései következtében halt meg. - M: Tanulm-ok a chemia köréből. Kolozsvár, 1892. - Elméleti chemia. Fabinyi Rudolf egy. tanár előadásai nyomán. Uo., 1895. - A szénvegyületek égési hőjének caloriméteres meghatározása és azok egyidejű mennyileges elemzése. Bp., 1904. (Math. és Termtud. Közlem. 2. sz.) - Élelmi szerek chemia vizsgálata. (M. Chemiai Folyóir. X. és XI. évf. összevont mellékletei). Bp., 1905. - Bev. az elméleti chemiába. Fabinyi Rudolf egy. tanár előad. nyomán. Kolozsvár, 1906. (Címváltoztatásos [2.] kiad.) - Quantitatív chem. analysis calometer segítségével. H.é.n. (Révai eml. az Erdélyi Múz. Egyl. kiadványaként) - Fabinyi Rudolf emlékezete. Kolozsvár, 1923. (Erdélyi Orvosi Lap Tud. Közlem. 1923. IV. 15. Klny.) - Az atomelmélet újabb fejlődése. Székfoglaló az Erdélyi Kat. Akad. 1931. II. 10. ülésén. Kolozsvár, 1931. (Az Erdélyi Kat. Akad. felolvasásai I. o. 4. sz.) 88

Felsmann 1885:75. - Wutz 1887:79. - Szinnyei XI:1425. - Krücken-Parlagi II:454. - Márki 1922:168. - M. Nemz. 1942. VIII. 4. (~ halála. Nekr.) - P. Hírl. 1942. VIII. 4. (haláláról bővebben) - Monoki 1997:391. - RMIL IV:777. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)