🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Heszke
következő 🡲

Heszke Béla (Marosvásárhely, Maros-Torda vm., 1912. okt. 30.-): gimnáziumi tanár. - A marosvásárhelyi r.k. gimn-ban 1929: éretts., a kolozsvári egy. m-fr-romanisztika szakán 1933: tanári okl-et szerzett, Bpen drált. 1934. IX-1938. VI: a brassói r.k., 1938. IX-1944. IX: a kolozsvári piar. gimn. tanára. 1938: az →Erdélyi Katolikus Akadémia tagja. - 1945. I: a miskolci Deák Ferenc Keresk. Isk., 1948. III. 8: a bpi Zrínyi Miklós Gimn. (VIII. Tavaszmező u. 17.), egyidejűleg a bpi piar. gimn. fr. nyelvi óraadó tanára, 1948: az isk-k államosításakor a piar. gimn. mb. ig-ja. 1949. IX. elején fegyelmileg fölfüggesztették, mivel nem akadályozta meg a tanulók jelentkezését a vallásokt-ra. 1950. II. 1-1976. VI. 1: a bpi zenei gimn. fr. nyelvtanára. 1969-1986. VI: a Zeneműv. Főisk. tanárképzőjében a zeneped. és zenepszichológia tanára is. 1976. VI. 1: nyugdíjazták, 1968-73: c. egy. docensként tovább tanított az ELTE romanisztika tanszékén. Az 1930-as évek végétől az →Erdélyi Katolikus Akadémia titkára. 53 é. tanárkodása alatt kb. 14.600 diákot tanított, köztük az élő m. zeneműv. számos jelesét. - Pirandello: A becsület gyönyöre c. színműford-át Kolozsvárt, Marcel Achard: Dominó c. vj-ford-át 1942: Bpen, Dorio Niccodemi: Az árnyék c. drámaford-át és Roger Ferdinand: Mindenért fizetni kell c. színműford-át Kolozsvárt adták elő. - M: Brüsszeli délután. Brassó, 1938. - Népiség az új eu. irod-ban. Arad, 1940. (Klny. Vasárnap) - Kis írói arcképek. Kolozsvár, 1942. (Klny. Pásztortűz) - Színház. Színháztört. breviárium. Uo., 1944. (Műv-ek kézikv-e 2.) - Istoria popurulni maghiar. Írta Heckenast Gusztáv, Spira György. Ford. Bp., 1953. - Grammatica limbil romine pentru scolie medil. Írta Pálffy Andrással. Uo., 1956. - Carte de citire pentru clasa a 2-a scolilor generale. Írta Mészáros Györggyel. Uo., 1957. - Carte de citire pentru clasa a 3-a a scolilor generale. Uo., 1957. - Botanica si zoologia. Írta Stolmár László. Ford. Uo., 1959. - Carte de citire si grammatica pentru clasele 5-6 ale scolilor generale. Uo., 1959. - Limba romina. Írta Ecaterina Tiriteannal. Uo., 1960. - Geografia manual pontru clasa a 2-a scol medii. 1. Írta Harkay Pál. Ford. Uo., 1962. - A román zene tört-e. Uo., 1963. (Bibliotheca jusica. 9.) - Egyszerű véletlenek. Modern román drámák. Utószó. Uo., 1967. - A film esztétikája és pszichológiája. Írta Jean Mitri. Ford. 1-2. köt. Uo., 1968. - Az irod. és zene koncentrációja a zeneműv. szakközépisk. irod. okt-ában. Tanári segédkv. Uo., 1969. - Szerk. a kolozsvári Ellenzék napilap „Vasárnapi szó”, utóbb „Kitekintés a világba” c. rovatát, 1935. I. 1-VI. 1: főmunk. a kolozsvári Hitel c. félhavi szemlének. - A Színházi lex., a Zenei lex., a M. kat. lex. munk., s a m. Larousse lex. egyik ford-ja. - Geografia manual pentru clasa a 6-a a scolilor generale. Írta Udvarhelyi Károly. Ford. Uo., 1958. (Uaz a 8. o. számára. Uo., 1964.). - Betűjele: H.B. (Ellenzék, Hitel) 88

Monoki 1941:79. - Önéletr. (1988. VII.)