Magyar Katolikus Lexikon > M > mise


mise: 1. a katolikus liturgia áldozati cselekménye: →szentmise, →szentmiseáldozat. A szó a lat. →missa szóból ered. - 2. zenei műfaj. Tételei a →gregorián énekben: az állandó (→Kyrie eleison, →Gloria, →Credo, →Sanctus, →Agnus Dei) és a változó részek (→introitus, →graduale, →alleluja, →szekvencia, →offertorium, →communio). A többszólamú ~ tételei az állandó részek, →rekviemben a →Dies irae szekvencia, a Domine Iesu offertorium, a Lux aeterna kommunió és a →Libera. **