🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > mesebeli lény
következő 🡲

mesebeli lény: fantázia alkotta állatok, szörnyek, →keveréklények, melyek a valóságban nem, de a →mesében és az irodalomban az ókortól kezdődően nagyon gyakoriak: →baziliszkusz, →egyszarvú, →főnix, →griff, →kentaur, →kiméra, →sárkány, →szfinx, →szirének. - A mesében és a gör. mitológiában olykor a megsokszorozott erő kifejezője. Ó- és középkori természetleírásokban, földr. munkákban, az apokaliptikus irod-ban nem tettek különbséget a ~ek és a ténylegesen létező állatok között. - Az ikgr-ban fontos illusztrációk a ~ek, szimbolikus jelentésükről kézikv-ek jelentek meg (→Bestiarium, →Physiologus). Ezek alapján tp-ok monumentális művészetében és vallásos művekben is fölhasználtak ~eket, annak ellenére, hogy pl. Clairveaux-i Szt Bernát határozottan tiltakozott ellene. **

Kirschbaum II:1. - Physiologus 1986. - Albertus Magnus: Az állatokról. Ford. Magyar László András. Magy. Kádár Zoltán. Bp., 1996. - Kádár Zoltán: Az egyszarvú és egyéb állatfajták Bizáncban. Uo., 2000.