🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Wolf
következő 🡲

Wolf Ágoston József, Volf (Szentjános, Moson vm.,1863. febr. 26.–Bp., 1919. okt. 25.): hittanár, igazgató. – 1881. VIII. 27: Ágoston néven lépett a ciszt. r-be, 1887. VIII. 3: szerz. fog. tett, VIII. 7: pappá sztelték. 1886–88: Pécsett hittanár, 1888–89: Bpen egy. hallg., 1889–91: Egerben gimn. tanár, 1891–92: Kolozsvárt egy. hallg., ném-lat szakos középisk. tanári okl. szerzett. – 1892: Székesfehérvárt, 1899: Egerben gimn. tanár. 1902: esztergomi főegyhm-s, Bp., IV. ker. felsőbb leányisk. és leánygimn. tanára, 1910: Bp., I. ker. (Úri u. 27.) a felső leányisk. ig-ja. – M: A Bp. szfőv. 1. ker. közs. felsőbb leányisk. 1911/12 –1915/16. ért. (1–5 db.) Szerk. Bp., Uo., 1912–1916. – A Bp. szfőv. 1. ker. közs. felső leányisk. és leánygimn. ért. az 1916/17–1917/18. isk. évről. (1-2 db.) Szerk. 1917–1918. 88

Wutz 1887:113. – Rajner 1893:125. – Kalmár 1907:28., 1910:31. – Bp. hivatalos címtára. Bp., 1914:945. – Lakatos 1914. – Schem. Strig. 1917:402., 1927:168. – Schem. Congr. de Zirc 1942:233. – Értesítők. 1998. 4: B1.591–592.; 1999. 6: B4.055–59. – Beke 2008:813. – Gulyás–Viczián XXXII: (kz.)

Wolf Richárd Péter (Mosonszentjános, Moson vm., 1907. máj. 18.–Gálos, 1965. dec. 8.): plébános. – A teol-t mint ciszt. novic. Zircen és Bécsben végezte, ahol 1933. VII. 23: pappá szent. Ciszt. szerz-ként 1937: Barátudvaron (Mönchhof, Au., v. Moson vm.) kp., ott érte 1938. III. 13: az Anschluss, amit kezdettől elleneztek az →Őrvidék (Burgenland) ném. anyanyelvű, de m. érzelmű papjai, akik azután tüntetőleg m-ul beszéltek és leveleztek. A Gestapo 1940. IX. 8: Mosonszentandráson (Sankt Andrä am Zicksee, Au., v. Moson vm.) a véderő bomlasztásának és a náci párt iránti bizalom megingatásának vádjával letartóztatta, mert egy prédikációjában összehasonlította a nemzetiszocializmust a kommunizmussal. Bécsben, 1940. X. 31– 1945. IV. 11: szabadulásáig a dachaui koncentrációs táborban (28.587 számmal) raboskodott. Fogsága alatt megverték, fülsérülésekkel tért vissza a táborból. 1947. IV. 1: világi papként Németcsencsen (Deutsch Tschantschendorf Au., v. Vas vm.) kisegítő lelkész, 1956. IX. 1: Gáloson (Gols, Au., v. Moson vm.) plnos. 88

Hetényi Varga 1985:579.


Wolf József (Alamóc, Cseho., 1817.–Győr, 1871. szept. 21.): zeneszerző, karnagy. – →Richter Antal halála 1854 u. került a szegyházi együttes élére, amit haláláig vezetett. Kompozícióival gazdagította annak repertoárját. 1867: Zalka János püspök beiktatására F-dúr misét írt. 1869: a IX. Pius p. jubileumára megzenésítette a pápai himnuszt. Tevékeny szerepe volt a Győri Ének- és Zeneegylet megalapításában. Tanított a Kir. Kat. Tanítóképzőben is. Művei kéziratban, a győri Richter János Archívumban. V.V.

Grábits–Horváth–Kucska 2003:365.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.