🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Richter
következő 🡲

Richter Ágoston (*Mikosd, Vas vm., 1879. jún. 11.): plébános. - 1904. VI. 26: pappá szentelték, Nagybereznán és Munkácson káplán, 1908: (1916: is) Felsőkerepecen adm., 1931: Csanáloson, 1943: Várpalánkán plnos. - M: Hogyan segíthetünk anyagi áldozat nélkül is a nyomorgó diákifjúságon? Bp., 1926. 88

Schem. Szat. 1913:164; 1916:58; 1931:92. - Pilinyi 1943:203.

Richter Aladár, ifj. (*Bp., 1898. jan. 23.): grafikus. - A középisk-t Kolozsvárt és Pozsonyban végezte, a 136. cs. és k. tüzérezredben katona. Pozsonyban Rigele szobrászmesternél, 1920-25: a bpi Iparműv. Isk. grafikai szakán tanult, utána olasz, német és balkáni tanulmányútra ment. 1924: Csernoch hgprím. aranymiséjére 9 pergamenlapból és kb. 40 vízfestményből álló díszművet, 1924: Bonyhádon Perczel tábornok számára a család birtokairól 30 grafikát és 20 vízfestményt készített, s a Műcsarnokban kiállította rézkarcait. A Sztszék, hazai városok, egyetemek, testületek számára díszoklevél-terveket rajzolt. 1927: Lord Rothermere számára aranytollat s egy Corvina-szerű díszalbumot, a Műemlékek Orsz. Biz-a megbízásából a műemlék tp-okról vízfestmény sorozatot készített, melyeket levelezőlapként árusítottak; a fővárosnak a főv. üzemekről rajzolt grafikáit és vízfestményeit sorozatban árulták. 1931: a főv. bécsi idegenforgalmi irodáját, 1933. a Szfőv. Hirdetőváll. propaganda irodáját tervezte és építtette. - 1925: az Iparművészek Orsz. Egyes. egyik alapítója, üv. titkára, 1930: aleln. 1935: az Orsz. Irod. és Műv. Tanács tagja. - M: Tükörpantomim. [Rézkarc album]. Bp., 1923. - Beograd. [10 rézkarc Belgrádról] Beograd, 1925. 88

Kerkápoly 1930:956. - Kováts 1933:XIX. Arck. - Strazimir 1933:910. Arck. - ML 1935. II:366.

Richter Alajos, OPraem (Igló, Szepes vm., 1782. jan. 21.-Jászóvár, 1854. aug. 25.): prépost. - 1808: Jászóvárt lépett a r-be, 1813: teol. dr. Teol. tanár, 1814: a konviktus ig-helyettese, 1818-36: ig-ja. 1830-54: jászóvári prép., 1836-49: a kassai tanker. főig-ja. 88

JKJN 1916:11. - Jámbor 1942:42.

Richter Antal (Probstdorf, Alsó-Au., 1802.-Győr, 1854. jan. 2.): egyházi karnagy, zeneszerző. - 1822: az Esterházyak kismartoni kórusának tagja. 1832 nyarától haláláig a győri szegyh. karnagya és orgonistája. Működése idején fokozatosan bővült a tp. ének- és zenekarának létszáma, ~ a győri hangversenyélet apostola lett. 1846: megalapította a Győri Férfidalegyletet (melynek számos férfikarra írt művét ajánlotta), 1847: annak zeneisk-ját, de a szabharc bukása működésüket ellehetetlenítette. 1852: családjával rövidebb időt Hamburgban töltött, ahol felesége, Csazenszky Jozefa az operaházban énekelt. A ~ halála után, 1862: megalakult Győri Ének- és Zeneegylet szellemi alapítójának tekintette. - Egyh. és világi művei közül 36 a győri szegyh-ban, 118-at a bécsi Gesellschaft der Musikfreunde vásárolt meg özvegyétől, továbbiak a kismartoni plébtp-ban, az Esterházy család gyűjt-ében, a székesfehérvári baz-ban, a tatai plébtp-ban és az MTA Zenetud. Int-ében. **

Brockhaus III:227. - Vavrinecz Veronika: ~ (1802-1854) élete és működése. Bp., 2003. (A Richter János Archivum közleményei) (németül is) - M. Kurír 2005. X:18.

Richter Béla (Zsidó, Pest vm., 1879. márc. 28.-1928 előtt): plébános. - Vácott tanult, 1902. VI. 29: pappá szent., Nógrádon, Kosdon kp., 1903: Muslay Gyula gyermekeinek nevelője, 1907: Dunakeszin plnos, ahol a közs. isk-t emeletesre építtette. - 1922. IX: a Dunakeszi-i Kath. Egyh. Tudósító egyetlen számának fel. szerk-je és kiadója. 88

Chobot 1917:892. - MKA 1928. (már nincs)

Richter Donát (Kremser, Morvao., 1721. jan. 25.-1757 után): tanár. - 1739. X. 8: Privigyén belépett a piar. r-be. Fil. hallg. 1741: Privigyén, 1742: Kecskeméten, 1743: Nyitrán tanár. 1745-46: teol. hallg. Firenzében és Rómában. 1747: Bécsben tanult. 1748: Nyitrán, 1751: Privigyén, 1752: Nyitrán, 1754: Pesten tanár, majd elhagyta a r-et. - Színre került iskoladrámái: Barbarismus et Soloecismum sive. Nyitra, 1750. - Eunuchum Terentianum. Uo., 1750. - Convivantes. Uo., 1751. - Tymon Misanthropos. Uo., 1753. - Childericus Restitutus. Uo., 1753. 88

ItK 1915:212. (Prónai Antal) - Koltai 1998:319. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Richter János (Igló, Szepes vm., 1872. febr. 8.-Komárom, 1934. máj. 18.): plébános, országgyűlési képviselő. - A gimn-ot Iglón, a teol-t Szepeshelyt végezte, 1894. VI. 30: pappá szent. Zázriván, 1895: Nagybobrócon, 1896: Liptószentmiklóson és Turdossinban, 1898: Szepesbélán kp., 1899: Nagyfaluban (Árva vm.) adm., 1900: plnos. 1910-18: a Nemz. Munkapárt programjával az alsókubini ker. ogy. képviselője. 1914: átlépett az esztergomi egyhm-be, Ipolyszakálloson plnos. 1927: nyugdíjazták, Komáromban telepedett le. 1925-34: Érsekújvár szenátora. - M: Alsó-Kubin országos képviselőjének beszéde a választójogi kérdésben 1917. jún. 26-án. Bp., 1917. 88

Schem. Scep. 1909:158. - Sturm 1910:399. - Schem. Strig. 1917:378. - Schem. Tyr. 1933:296. - Strazimir 1933:911. Arck. - Szepesi Hírl. 1934. V. 26. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Richter József (Németpróna, Nyitra vm., 1900. febr. 24.-Vác, 1989. júl. 12.): kanonok. - Vácott 1924. VII. 6: pappá szent., Nézsán, 1925: Újszászon, Újkécskén, 1932: Nagykőrösön kp. 1932: Pestújhelyt hitokt., 1934: Pestszentlőrincen kp. 1936: Rákoskeresztúr, 1955: Pesterzsébet-Jézus Szíve, 1957: Kiskundorozsma, 1961: Kistarcsa plnosa. 1965: Albey Szt Szűzről nev. c. prép. 1980: mesterknk. - 1934. IV. 1-1938. IV. 15: a rákoskeresztúri Kath. Értes. fel. társkiadója. 88

Pilinyi 1943:108. - VEA 1970:344; 1980:78. - Viczián 1995:63. (769.) - Diós 1999:182. (3262.)

Richter Mátyás István, OCist (Németpróna, Nyitra vm., 1865. febr. 16.-Bp., 1951. júl. 2.): tanár. - Egerben gimn. tanuló, ahol 1881. VIII. 27: lépett a r-be. A teol-t Zircen és a bpi tudegy-en végezte. 1888. VI. 16: szerz. fog-at tett, VIII. 5: pappá szent. Baján, 1891: Egerben, 1899: Székesfehérvárt, 1903: Baján, 1904: Székesfehérvárt, 1933: Egerben gimn. tanár, 1934-48: alperjel. - Írásai: Ethnogr. (1917: A remekelés, 1918: A pénz megtisztelése, 1920: A céhlegények gyűlése), Egri Egyhm. Közl. (1934: A vasár- és ünnepnap megszentelése a céhvilágban; A céhek az úrnapi körmenetben; Betegápolás a céhvilágban; 1935: A farsang utója hajdanában; 1936: Áldáskérés a munka előtt) - M: Régi lakodalmas szokások Németprónán. Bp., 1897. (Klny. Ethnogr.) - Köszöntések és jókívánatok Prónán és vidékén. Eger, 1898. - A németprónai származású papok. Bp., 1914. - A mesterek a céhvilágban. [Bp.], 1934. (Klny. Ethnogr.) 88

Vajda 1900:213. - Szinnyei XI:968. - Kalmár 1907:187; 1910:214. - Lakatos 1914:199. - Barthos-Csetri 1923:193; 1925:148. - Barthos-Csetri-Luttor 1928/29:141; 1931:174. - Schem.Cist. 1942:235; 1947/48:40. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Richter Sarolta M., IBMV (Bp., 1888.-Bp., 1951. jún. 14.): tanár. - 1942: az Angolkisasszonyok Tanárképző Főisk-jának ig-helyettese. - Cikkei: Angolkisasszonyok Bpi Tanítónőképzőjének Értes. (1939: Ernst Sándor emlékezete), A jövő magyar nagyasszonyai. Bp., 1943. (Eszményi gyakorlatiasság a tanítóképzésben. 1. r.) - M: Az Angolkisasszonyok bpi Sancta Maria Intézetének tört. 1770-1937. Bp., 1937. 88

Diós 1999:182. (3265.) - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.