Magyar Katolikus Lexikon > Rövidítések > A lexikon szerzői

(* = a Katolikus Lexikon [Bp., 1933] szerzője volt

† = a kötet megjelenése előtt elhunyt.)


88 Viczián János

** Diós István

A. Á. Anderle Ádám

A. G. Adriányi Gábor

A. Gy. Antal György (pécsi zenészek) †

A. J. Aranyosi János

A. K. Ambrus Katalin

Al. K. Altdorfer Károly †

As.M. Asbóth Miklós

B. A. Borosy András

B. B. Bangha Béla SJ*

B.B.M. Bánhegyi Béla Miksa OSB †

B. E. Bartha Elek

B. G. Barna Gábor

B. Gy. Beke György

B. H. Cs. B. Horváth Csilla

B. I. Bogdán István †

B. Im. Babós Imre †

B. J. Berlász Jenő

B. Jó. Búzás József

B. K. Bruder Katalin

B. Ko. Bakay Kornél

B. L. Bóna László

B. L. B. Bura László Béla

B. M. Bajkó Mátyás

B. M. E. Bánkiné Molnár Erzsébet

B. Ma. Balogh Margit

B. P. Bolberitz Pál

B. Sz. Borbély Szilárd

B. Z. Bertha Zoltán

B. Zs. Bokor Zsuzsa

Bá. B. Bálinger Béla

Ba. J. Barta János

Bá. J. Bálint József SJ

Be. Gy. Benyik György

Be. M. Beke Margit

Be. Má. Bencseky Mátyás

Be. Me. Berlász Melinda

Bi. I. Bitskey István

Bo. G. Borsa Gedeon

Bo. Gy. Borbándi Gyula

Bo. I. Bognár István

Bo. J. Bokody József

Bo. M. Boda Miklósné

Br. B. Brandenstein Béla br. *

By. K. Bozóky Kálmán *

Cz. I. Czike Imre

Cz. K. Czibula Katalin

Cz. L. Czigány Lóránt

Cs. G. Cseh Géza

Cs. G. K. Csapodyné Gárdonyi Klára †

Cs. Gy. Csaba György

Cs. I. Cselényi István Gábor

Cs. J. Csuzdi József

Cs. S. Csorba Sándor

D. D. Dümmerth Dezső †

D. E. Dékány Endre †

D. I. Dankó Imre

D. J. Demeter Júlia

D. K. Dávid Katalin

D. L. Dám László

D. M. Dömötör Mihály

D. Má. Domokos Mária

D. T. J. Tóth Judit

D. V. Dékány Vilmos †

Do. I. Dobos István

Do. J. Domokos József

Dó. K. Dóka Klára

Do. L. Dobszay László

Do. M. Dobri Mária

Dom. L. Domonkos László

E. G. Entz Géza †

É. G. Érszegi Géza

E. I. Ecsedi Ildikó

E. P. Erdő Péter S.E.

E. Zs. Erdélyi Zsuzsanna

E. V. Erős Vilmos

E. W. Endrei Walter †

Ed. I. Edelényi István SDB †

F. Á. Fehér Ágnes

F. E. Fügedi Erik †

F. É. M. Fülöp Éva Mária

F. G. Fekete Gáborné

F. Gy. Farkas György †

F. I. T. Fodor István Tibor †

F. J. Füzér Julián OFM

F. K. Fülep Katalin

F. M. Faludi Marcellin OSB †

F. O. Farkas Olivér

F. Z. Fallenbüchl Zoltán

Fe. Má. Ferencz Mária

Fé. O. Fényi Ottó OPraem †

Fr. Á. Fricsy Ádám SJ †

G. Cs. Gedai Csaba

G. F. Gál Ferenc †

G. G. Gáspár Gábor

G. G. F. Galambos Göller Ferenc

G. I. Gedai István

G. I. F. Galambos Iréneusz Ferenc OSB

G. Is. Gazdag István

G. J. Gergely Jenő †

G. K. Görbe Katalin

G. P. Gál Péter

Gr. I. Grabarits István

Gy. Gy. Gyuris György

Gy. K. Granasztóiné Györffy Katalin

H. Á. Horváth Ágnes SC

H. E. Hamvas Endre *

H. F. L. Hervay Ferenc Levente OCist

H. I. Horn Ildikó

H. J. Hajdók János †

H. K. Hegyi Klára

H. L. Horváth Lóránt OPraem

H. Lá. Horváth László

H. P. Halász Péter

H. S. Homonnai Sarolta

H. V. K. Hetényi Varga Károly †

H. Z. Horváth Zoltán

Ha. J. Hapák József

Ha. L. Hanzély Lajos †

Ha. Lá. Havas László

He. J. Hetény János

Ho. J. Hollós János

Ho. L. Horváth Lajos

Hu. L. Huzsvár László S.E.

I. E. Iglói Endre

I. M. Imre Mihály

I. T. Imrényi Tibor

Im. L. Imre László

J. Á. Jobst Ágnes

J. I. Jeney István

J. L. Józsa László

J. Sz. Jáki Szaniszló OSB

J. T. Juhász Tibor

J. T. S. Jáki Teodóz OSB

K. A. Koltai András

K. Á. Kovács Ágnes

K. B. Kovács Béla

K. D. Korbuly Domokos †

K. E. I. Kovács E. Imre OPraem

K. F. Kühár Flóris OSB*

K. G. Korompay Gáborné

K. Gy. Koós Gyula

K. I. Kilián István

K. J. Kerekes József

K. K. Kapronczay Károly

K. L. Karancsy László

K. L. Cs. Kis Lehel Csongor OFM

KLTE Kossuth Lajos Tudományegyetem

K. M. Lukinné Kovács Mária

K. P. Kulcsár Péter

K. S. Ifj. Kicsi Sándor

K. Z. Kádár Zoltán †

Ká. A. Káldor Aurél

Ka. I. Katona Imre

Ke. I. Kerekes Imre

Ke. L. Keresztes László

Ki. P. Kiss Péter

Ko. G. Komoróczi Géza

Ko. Gy. Koller Gyula

Ko. I. Kovács István

Ko. J. Komlósi József

Ko. L. Koszta László

Ko. La. Kondor Lajos SVD

Ku. J. Kubassek János

Ku. P. Kuszálik Péter

Kü. J. Kükedi József †

Ky. Gy. Kókay György

Ky. Z. Kereszty Zoltán

L. A. Lotz Antal †

L. E. Löffler Erzsébet

L. É. Liptay Éva

L. F. Levárdy Ferenc †

L. I. Lőkös István

L. I. M. Lantosné Imre Mária

L. L. Lakner Lajos

L. M. Lantos Miklós

L. P. Lővei Pál

L. S. Lezsák Sándor

L. V. Lenhard Vilmos

L. Zs. Lovag Zsuzsa

La. A. Lakatos Andor

Lá. Gy. László Gyula †

Lá. I. Lázár Imre

La. S. Lakatos Sarolta

Lé. F. Léstyán Ferenc

Le. L. Lengyel László

Li. P. Lieli Pál

LTMF Legújabb Kori Tört. Múzeum Fényképtára

M. A. Mudrák Attila

M. B. Mezey Barna

M. E. Madas Edit

M. F. Márkus Ferenc

M. F. M. Szegedi Móra Ferenc Múzeum

M. Gy. Makky Gyögy

M. I. Mészáros István

M. I. L. Magyar István Lénárd

M. J. Máthé József

M. Jó. Marton József

M. L. Mezey László †

M. L. M. Marosiné Lugosi Márta

M. M. Makky Mária

M. P. J. Marosiné Pandur Julianna

M. R. Murányi Róbert †

M. T. Molnárfi Tibor

Ma. E. Maróti Egon

Ma. T. Majoros Tamás

Me. M. Medvigy Mihály Piar †

Mi. J. Miklóssy János

Mo. A. Molnár Antal

Mo. Gy. Módy György

Mo. I. Mojzes Imre

Mu. I. Muzslay István SJ

Mü. L. Müller Lajos SJ *

N. D. Novák Dezső

N. E. Naszályi Emil OCist †

N. F. Nagy Ferenc SJ

N. I. Módyné Nepper Ibolya

N. M. Nagy Miklós

N. M. M. Nagy Molnár Miklós

N. Má. Nagy Márta

N.L. Németh László Imre

N. P. Nagybákay Péter

Ni. E. Niederhauser Emil

Ny. M. Nyakas Miklós

O. E. Ojtozi Eszter

O. F. Oberfrank Ferenc

O. T. Olajos Teréz

P. A. Pandula Attila

P. B. Pomogáts Béla

P. B. K. Pócsné Barlai Katalin

P. E. Pásztor Emese

P. É. Pócs Éva

P. F. M. Pisztora Ferenc Miklós

P. G. Papp Géza

P. Gy. Pál György

P. I. Pirigyi István

P. L. Péter László (Szeged)

P. L. M. Peti Imréné Losonczy Mária

P. M. Puskely Mária

P. M. Zs. Pintér Mária Zsuzsanna

P. P. Patay Pál

P. R. Papp Rezső

Pa. I. Papp Izabella

Pa. P. Paulik Péter

Pé. L. Péter László (London)

Pi. E. Pilissy Erzsébet

Pó. L. Pósán László

R. Á. Rátkai Árpád

R. E. Ribai Mária Elma IML

R. É. Ruzsiczky Éva

r. k. rendfőnöki közlés

R. L. Rácz Lajos

R. P. Rosdy Pál

R. Po. Radó Polikárp OSB *

R. T. Rába Tamás

R. Z. Rokay Zoltán

Ra. P. Rajczi Péter †

S. B. Surányi Béla

S. B. A. Stumpf-Benedek András

S. Cs. Sipos Csaba

S. D. Surányi Dezső

S. É. Sallai Éva

S. F. Sinkó Ferenc †

S. I. Soós István

S. J. Stirling János

S. K. Sebestyén Kálmán

s. k. saját közlése

S. L. Sulyok László

Sa. J. Sarkady János

Sch. F. Schill Ferenc Aba OFM

Si. I. Simon István

Sn. I. Sonnevend Imre

So. F. Solymosi Ferenc

Sz. A. Szőcs Anna

Sz. Á. Szalai Ágnes

Sz. B. Szirmai Béla

Sz. Cs. Szabó Csaba

Sz. D. Szőke Domokos

Sz. E. Szolnoky Erzsébet

Sz. F. Szabó Ferenc SJ

Sz. Fl. Szabó Flóris OSB †

Sz. G. Szatmári Gizella

Sz. G. E. Bodorné Szent-Gály Erzsébet

Sz. J. Szőke János SDB

Sz. K. Szelényi Károly

Sz. L. Szegfű László

Sz. Lá. Szarka László

Sz. O. Szebeni Olivér

Sz. P. Szabó Péter

Sz. S. Szakály Sándor

Sz. T. Székely Tibor

Sz. Z. Szalai Zoltán

Sza. L. Szabó László

Szám L. Szám László

Sze. K. Szecskó Károly

Szl. Cs. Szőllőssy Csabáné

Sz.Sz.A. Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem

T. A. Tóth András

T. B. Takács Béla †

T. E. Takács Emma

T. I. Takács Imre

T. J. Török József

T. J. P. Takács József Péter

T. L. Tardy László

T. M. Tarnóczi Márton

T. Z. Terplán Zoltán

Ta. A. Tamás Attila

Ta. Z. Tarjányi Zoltán

Tb. A. Taba Andor †

Te. J. Terleczky József

Tu. É. Turbuly Éva

Tu. I. Tuba Iván Piar †

U. J. Ugrin József †

U. Z. Újváry Zoltán

V. A. Várnagy Antal

V. Á. Várkonyi Ágnes

V. D. Vargha Domokosné

V. I. Várhelyi Ilona

V. J. Végh János

V. L. Vanyó László †

V. Lá. Végh László

V. P. Varga Pál

V. S. Vogel Sándor

V. V. Vavrinecz Veronika

Va. D. Vargha Dezső

Vá. L. Várady László

Ve. L. Veszprémy László

Ví. L. Víz László

Vo. L. Vofkori László

W. E. Warholik Edit

Z. A. Zakar András †

Z. J. Zachar József