Magyar Katolikus Lexikon

  Ez itt a Magyar Katolikus Lexikon kísérleti internetes változata. Abban a reményben bocsátjuk közre, hogy a széles internet közösség hasznára lesz, gyarapítja a tudását és a hitét.

  Az anyag feldolgozása még nem teljes, és távolról sem tökéletes. Minden jobbító szándékú észrevételt köszönettel veszünk a lexikon@katolikus.hu címen. Az anyagok hitbuzgalmi és lelkipásztori célra szabadon felhasználhatók, azonban kereskedelmi céllal nem.

  A lexikon alapvető tulajdonsága, hogy címszavak alá rendezett adattár. Több mint a szótár, mert a címszó meghatározás után a történetét, a vele kapcsolódó dolgokat, személyeket, történéseket, és belőle született eredményeket is közli. Kevesebb mint egy enciklopédia, mely tanulmány jelleggel ismereteti címszavai tartalmát.

  Ez a lexikon római katolikus. Tengelye Jézus Krisztus, az emberiség Megváltója, aki számunkra az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban mutatkozik meg. Az adatok gyűjtésénél és címszavakba foglalásánál katolikusan gondolkodunk: tudjuk, hogy már a józan ésszel elérhető megismerésünknek is minden részlete a Megváltó Krisztus felé irányul; hitbeli tudásunk pedig Tőle ered és Hozzá vezet.

  Ez a katolikus lexikon magyar: a Szent István király óta létező ország területéhez kötődik. E területről s a magyarsághoz tartozókból meríti anyagát, és magyarul közli az ismereteket.

50 témaköre közül a fontosabbak:

  A szócikkekben található utalók a kapcsolódási pontok a többi szócikkekhez.

  Arra törekszünk, hogy már a középiskolások számára is érthető és használható adatbázist tegyünk közzé. Használata nem követel vallásos hitet, csak a tényeket és objektív igazságokat elfogadó, becsületetes gondolkodást.

A lexikon a Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A Szent István Társulatnál jelent meg, és az interneten is olvasható.

Rövidítések

A cikkekben előforduló jelek, rövidítések

A Szentírás könyveinek rövidítései

Nemzetközi katolikus szervezetek rövidítései

Az irodalmi források rövidítései

A lexikon szerzői, fotóinak forrásai

A II. Vatikáni Zsinat dokumentumainak rövidítései

II. János Pál pápa írásainak rövidítései

Szerzetesi, világi intézmények, apostoli élet társaságai, katolikus társulások neve, rövidítése