Magyar Katolikus Lexikon > Rövidítések > Nemzetközi katolikus szervezetek

CES European Confederation of Scouts, Európai Cserkész Szövetség

CICIAMS International Committee of Catholic Nurses, Katolikus Ápolónővérek Nemzetközi Bizottsága

CIUSS Catholic International Union for Social Service, Szociális Szolgálatok Nemzetközi Katolikus Uniója

EYCD European Young Christian Democrats, Ifjú Kereszténydemokraták Európai Szövetsége

ICCG International Catholic Conference of Guiding, Leánycserkészek Nemzetközi Katolikus Konferenciája

ICCS International Catholic Conference of Scouting, Nemzetközi Katolikus Cserkészkonferencia

ICMC International Catholic Migration Commission, Nemzetközi Katolikus Migrációs Bizottság

ICUP International Catholic Union of the Press, Sajtó Nemzetközi Katolikus Uniója

IFCU International Federation of Catholic Universities, Katolikus Egyetemek Nemzetközi Szövetsége

IFOFSAG International Fellowship of Former Scouts and Guides, Öregcserkészek és Öregcserkész-leányok Nemzetközi Baráti Társasága

IYCW International Young Christian Workers, Keresztény Ifjúmunkások Internacionáléja

OCIC International Catholic Organization for Cinema and Audiovisual, Film- és Audiovizuális Technika Nemzetközi Katolikus Szervezete

OIEC Catholic International Education Office, Nemzetközi Katolikus Nevelésügyi Iroda

OMAAEEC World Organization of Former Pupils of Catholic Education, Katolikus Nevelési Intézmények Volt Növendékeinek Világszervezete

SEL Scouts Esperanto League, Skolta Esperantista Ligo, Eszperantó Cserkész Liga

UCIP International Catholic Union of the Press, Sajtó Nemzetközi Katolikus Uniója

UMEC World Union of Catholic Teachers, Katolikus Tanárok Világszövetsége

UNDA International Catholic Association for Radio, Television and Audiovisuals, Nemzetközi Katolikus Rádió, Televízió és Audiovizuális Szövetség

WACC World Association for Christian Communication, Keresztény Tömegtájékoztatás Világszövetsége

WAGGGS World Association of Girl Guides and Girl Scouts, Leánycserkészek Világszövetsége

WOSM World Organization of the Scout Movement, Cserkészmozgalom Világszervezete

WUCPS World Union of Catholic Philosophical Societies, Katolikus Filozófiai Társaságok Világuniója

WUCT World Union of Catholic Teachers, Katolikus Tanárok Világszövetsége