🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Wolafka
következő 🡲

Wolafka Nándor (Temesvár, Temes vm., 1852. okt. 2.–Bp., 1906. máj. 22.): választott püspök. – Mint csanádi kispap teol. tanulm-ait a Pázmáneumban és az Augustineumban végezte, ahol 1876: a teol. dr-ává avatták. 1875. VII. 24: pappá szent. után a temesvári szem. teol. tanára, 1882. III: a KPI tanulm. felügy-je. 1889: a VKM-ben min. tanácsos és c. apát, 1890: elnyerte a váradi kápt. irod. stallumát, 1892 elején makáriai vál. pp., XII: a váradi kápt. kisprép-jaként debreceni városplnos. Nagy része volt a debreceni piar. gimn. felvirágzásában. A Svetits Int-be ~ telepítette le a Miasszonyunkról nev. isk-nővéreket. Gondoskodása kiterjedt a város szoc. helyzetének megjavítására, tanúsága ennek a róla elnevezett Wolafka-telep létesítése. – Bpen a kéthetenkénti Család és Iskola képes folyóir. 1883. I–1886. XII: szerk. – M: Reflexiók XIII. Leó p. ősztsége 1879. aug. 4. kibocsátott „Aeterni patris” ap. körlevelére. Bp., 1882. – A hazafiság erénye a kath. egyh-ban... Uo., 1883. (Klny. Kath. Teol. Folyóírás) – Két Szt István napi beszéde Bécsben. Bécs, 1886, 1887. – Szerk. 1877–79: a temesvári Landbote pol. hetilapot. – Utóda a makáriai c-en 1912: Nemes Antal. 88

LBE:363. (s.v. Volafka, 1892: vál. pp.) – Schem. Mv. 1896:440. (1892: vál. pp.) – Pallas XVI:1068; XVIII:815. – Szinnyei XIV:1628. – Nemes 1929:19. (1880: vál. pp.) – Viczián 1995:191. (149.) – Gulyás–Viczián XXXII: (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.