🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Wolff
következő 🡲

Wolff Károly, 1915-től németprónai (Érsekújvár, Nyitra vm., 1874. okt. 1.–Csopak, 1936. júl. 23.): a főudvarnagyi bíróság elnöke. – A gimn-ot Érsekújvárt és Trencsénben, a jogot Pozsonyban, Bpen, Lipcsében, Halléban és Berlinben végezte. 1896: joggyakornok a trencséni törv-széken, 1898: a nagybiccsei járásbíróságon, a bírói vizsga letétele után 1899: berendelték az Igazságügymin. törv-előkészítő o-ára, tagja volt a polg. törv-kv-et előkészítő biz-nak; a kötelmi jogi rész szövege és indokolása nagyrészt ~ munkája. 1901: udvari fogalmazó a bécsi főudvarnagyi hiv-ban, ahol csakhamar udvari titkár. 1906: a Külügymin-ban o-tanácsosként a m. közjogi ügyek előadója. Az 1909:16. tc. alapján létrehozott főudvarnagyi bíróság elnöke. 1918. XI: fölajánlotta szolgálatait a Nemz. Tanácsnak, mely megbízta a kir. javak kezelésével és fölszámolásával. Taktikázással a korona vagyonát s a kir. magánvagyonát sikerült megmentenie. A budai Kat. Körben 1910: kezdte közszereplését. 1920. júl. 14-: Keresztény Községi Párt első elnöke. 1920: a szfőv. tvhat. biz. örökös tagjává, 1922: a Ker. Nemz. Egység Pártja programjával az É-budai ker. nemzgyűl., 1927–35: ogy. képviselője. 1931: a 33-as biz. tagja lett, de e tisztéről XII: a tisztviselői nyugdíjak leszállítása miatt lemondott. A Orsz. Bírói- és Ügyészi Egyes. elnöke. – Írása: Emlékkv. Zichy Nándor gr. szül. 100. évf-jára 1829-1929. (Bp., 1929: A magvető) – – M: W. K. programbeszéde. Bp., 1926. 88

Parlamenti alm. 1922:425. – M. ogy. alm. 1927:313. Arck.; 1931:319. Arck.; 1935:574. – Bp. Hírl. 1936. VII. 24. – Irodt. 1936:187. – Dávid István: ~ emlékezete. Bp., 1936. – ~ emlékünnep. Uo., 1938. – ~ élete, politikája alkotásai. Szerk. Szigethy Endre. Uo., 1943. – ~ breviárium. (Uo., 1943: ~ élete, pol-ja és alkotásai) – Gulyás–Viczián XXXII: (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.