🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rosty
következő 🡲

Rosty Kálmán, SJ (Rozsnyó, Gömör és Kishont vm., 1832. júl. 1.-Kalocsa, 1905. febr. 15.): gimnáziumi tanár, író. - Ref. nemesi családban szül., a rozsnyói ev. gimn-ban tanult, házi nevelője Greguss Ágost volt. 1848: tüzér, Világos után a rozsnyói kat. líceumban tanult tovább. 1850: Eperjesen, majd a pesti egy-en jogot tanult. →Danielik János hatására 1852: katolizált, XII. 27: a KPI kispapja. 1853: első magyarként belépett a JT-ba. A bölcs-et Pozsonyban, a teol-t Innsbruckban végezte. 1856: Kalksburgban gimn. tanár, növ-e volt →Apponyi Albert gr. 1859: Pozsonyban jelen volt →Pázmány Péter sírjának felnyitásakor. 1862: Esztergomban Scitovszky János hgprím. szent. pappá. Szatmárnémetin szem. pref. és zárdai hittanár, majd Pozsonyban hitszónok. 1865-: haláláig Kalocsán m. tanár. 1874: m-lat. szakos vizsgát tett. Mo. Mária-kegyhelyein tett zarándoklatairól a Szűz Mária Virágoskertje lapban sorozatban számolt be. Fr., ném., sp., lat. nyelvből készített műfordításokat. A kalocsai koll-ban 26 színpadi művét adták elő, melyeket maga rendezett. Halála előtt nemsokkal részt vett Rómában a kassai vértanúk boldoggá avatásán. - Fm: Júniushavi koszorúk Jézus isteni szíve tiszt-ére. Kalocsa, 1877. - Betlehemi királyfiú. Karácsonheti áhitat. Uo., 1879. - Mária lantja. 1-4. füz. Uo., 1879-88. - Manrésai halászat... szünidei emlékül. Uo., 1882. - Jézus szentséges szívének virágos kertje hazánkban. Uo., 1889. - M. sztek legendái. Bp., 1889. - Karácsonyi képeskv. Diefenbach L-lel. Uo., 1890. - ~ költeményei. Uo., 1904. - ~ szövegével énekeljük a →Hozsanna 61. énekét. 88-**

Pallas XIV:694. - Szinnyei XI:1201. (†febr. 17.) - Timár Kálmán: ~ élete és műfordításai. Kalocsa, 1932. - JTÉ 1940:340. (†febr. 15.)

Rosty Miklós, barkóczi, OSPPE (†Róma, 1767): szerzetes. - R. István Vas vm. alispán és Sibrik Terézia (†1744) fia. Rómában teol-t tanult. Nagyszombatban 1759-61: egyhjogot és 1764-65: skolasztikát, Pápán 1762-63: fil-t, Rómában 1767: theol. moralist tanított; 3x járt Rómában, ott temették el. - M: Ritus ac mores hebraeorum, italico, idiomate refutati a doct. Paulo Medici, nunc additis quibusdam latine redditi, notis hebraicis illustrati. A. 1758. 8. mai. (m-ul is Pécs, 1783; kz-a a Bpi Egy. Kvtárban) - Institutiones philosophicae quas hodierno philosophandi modo accommodavit. 1-2. köt. Pest, 1768. - Kz-ban: Praecepta salutaria in usum perpetuum Francisci Rosti, concinnata per... cognatum suum ac per triennium moderatorem. Tyrnaviae, 1765. (A családnál) 88

Szinnyei XI:1204. - Kisbán II:471.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.