🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nedeczky
következő 🡲

Nedeczky Gáspár, nedeczei és lábatlani (Virth, Komárom vm., 1822. ápr. 26.-Dömös, 1893. szept. 6.): plébános. - Vácott fil-t, 1839: Pesten, 1840: Győrött jogot végzett, majd Nagyszombatban kispap. 1845. VI. 30: pappá szent. Nagyorosziban, 1846: Tardoskedden, 1848: Komáromban, 1849: Karancsságon, 1853: Lédecen kp., X. 25: Uny adm-a, 1854: Dömös plnosa. - M: Vasár- és ünnepnapi egyh. beszédek. Pest, 1860. - Dömös tört. és újabb leírása. Esztergom, 1880. - A Nedeczky család. Bp., 1891. 88

Zelliger 1893:350. - Némethy 1894:812. - Szinnyei IX:843. - Esztergom vm. 1908:151.

Nedeczky Károly, nedeci (Lesencetomaj, Zala vm., 1766. dec. 14.-Veszprém, 1823. nov. 15.): választott püspök. - A fil-t Győrött, a teol-t Pozsonyban végezte, 1789. XII. 16: pappá szent. Szertartó 1794. V. 9: Hahóton, 1796. I. 4: Tapolcán, 1797. VII. 28: Keszthelyen plnos és hahóti javadalmas apát. 1801. V. 30: veszprémi knk. 1808. XII. 10: ált. ppi helynök, 1811. III. 19: nagyprép., 1812. VII. 24: drivasztói vál. pp., egresi c. apát, ap. protonot. - M: Szt István első ap. m. kir., Isten és embernél szerelmes. Bécs, 1804. - Pénzzel segítette Révai Miklós Elaboratior Grammatica Hungaria (Pest, 1803) c. művének 1. köt-ét, és költségén jelent meg Kovachich Márton György Astrae (Buda, 1823) c. műve. - Utóda a drivasztói c-en 1825: Szalay István. T.E.

LBE:181. - Nagy VIII:109. - Szinnyei IX:846. (†1823. dec.) - Strausz 1930:29. (XVII.) - Pfeiffer 1987:188.

Nedeczky László, SJ (Kiskottesó, Trencsén vm., 1703. jan. 17.-Eger, 1759. febr. 17.): tanár. - 1719: lépett a r-be. Kassán tanított, majd a m. koll. rektora lett. Egerben a 3. próbaéves rtagok tanára. - M: Geographica globi terraeque synopsis. Kassa, 1732. - Magna hungarorum Domina. Kolozsvár, 1738. - Fontes gratiarum Marianarum novi et veteres. Uo., 1739. - Regulae juris canonici. Kassa, 1742. - Kalendarium Marianum. Uo., 1742. 88

Szinnyei IX:846.

Nedeczky László (Bp., 1913. szept. 19.-Bp., 2004.): jogász, vívó, cserkésztiszt. - Bpen a Zrínyi Miklós Főgimn-ban éretts., a Pázmány Péter Tudegy. jogtud. karán 1935: avatták dr-rá. 1937: a magyar kir. rendőrség kötelékében. 1942: a GAMMA keresk. ig-ja. 1948: a gyár tulajdonosával, Juhász Istvánnal együtt letartóztatták, XI. 1: az első kirakatperben 3 évi fegyházra ítélték. Egyéni kegyelemmel 1949. II: szabadult Sopronkőhidáról. - 1931: belépett a BEAC vívó szakoszt-ába. 1939: Bécsben a főisk. világbajnok kardcsapat tagja. 1935-től nemzetk. versenybíró és technikai ig., kiváló szervező. Megalapította az első vasutas vívószakoszt-t és az első tömeges vívóisk-t. 1972: növendékei 3 arany-, 3 ezüst- és 1 bronzérmet nyertek a müncheni olimpián. ~ 3 évtizeden át vezette a BVSC vívószakoszt-át. 1931-től a Magyar Vívószöv. vezetőségi tagja, 2002: az elnökség örökös tb. tagja. A Nemzetk. Vívó Szöv. tagja. Ol., ném. és fr. nyelven beszélt. 88 éves korában, 2001: még rendezte az általa alapított Tokaj-expressz és Martini nemzetk. vívóversenyeket. - 1924: a Zrínyi Miklós Főgimn-ban Bárdos István hittanár révén cserkész a Kis Sasok rajában. 1929: részt vett a londoni jamboree-n. 1933: a →Gödöllői Cserkész Világtalálkozón kisbarnaki →Farkas Ferenc vezérkari szervező törzsében dolg. Itt került közelebbi kapcsolatba →Teleki Pál tb. főcserkésszel. Élete története az Ez az óra mutatta az utat c. jelent meg (utalva a londoni jamboree-n Lord Rothermere-től kapott ezüst órára). Bo.J.-Fe.Má.


Nedeczky László (Bp., 1913. szept. 19.–Bp., 2008. máj. 25.): jogász, vívó, cserkésztiszt. Lásd MKL IX:633.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.