🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nedeczey
következő 🡲

Nedeczey (1940-ig Travnik) Jenő (Trencsén, Trencsén vm., 1884. dec. 3.–Bp., 1958. febr. 10.): gimn. tanár, egyetemi magántanár. – A gimn. Besztercebányán, az egy. Bpen végezte, 1908: drált, 1909: m–ném. szakos középisk. tanári okl. szerzett. 1911/12: tanulm. ösztöndíjjal 1–1 félévet a lipcsei és a berlini egy. töltött. 1908. IX: a győri áll. főreálisk. tört. és fr. nyelvet is okt. tanára. 1910–: a tanári könyvtár őre, 1915–16: Győrött a Felső Keresk. Isk. m. tört. tanára. Az Irodalmi, Művészeti és Színügyi Biz., a Kisfaludy Irod. Kör, a Győri Képző- és Iparműv. Társulat intéző biz. tagja, a Tankönyvügyi Biz. tankvbírálójaként 11 ném. nyelvtankv. lektora. Földolgozta a Győri Papnev. Int. kvtárának régi ném. kz-ait. 1927–32: a Győri Tanker. Főigazg. tagjaként a tanári kvtár vez. 1932: Bpen az Áll. Kemény Zsigmond reálisk., 1940–48(?): a bpi Középisk. Tanárképző Int. gyakorló gimn. tanára. 1941. V. 30: Pázmány Péter Tud.egy. A régi német (középfelnémet és koraújfelnémet) irodalom m.tanárává képesítette, ahol 1949: is előadott. A M. Irodtört. Társ., a Bpi That. Tanári Kör (választm.), a Bpi Philol. Társ. (számvizsgáló biz.) tagja. – Írásai: Kép. Csal. Lpk. (1900), Besztercebánya és Vid. (1901/03), Felvidék (1901/3?), Zászlónk, (1903), győri áll. főreálisk. ért. (1910: Széchenyi emlékezete; 1913: No. tanulmányutam, Klny is; 1927: Wolfram von Eisenbach Parzivaljának bevezetése, Klny is 100 péld.), győri Összetartás (1912), Philol. tanulmányok a m. és ném. irod. érintkezésekről (Bp., 1912: a Győri Hartlieb-codex. Klny is), Győri Hírl. (1913/4, 16), Münchener Museum f. Philol. d. Mittelalters… (1914: Üb. eine Raaber Handschr. d. Hartliebischen Alexanderbuches Klny is), Győri Szle (1930: 94. A Kudrun-eposz m. átköltésben; 331. Kisfaludy Károly. Speneder Andor munkája Kvism.), Festschrift für Gideon Pezt. (Bp., 1933: Zur Entstehung der kirchenfürstlichen Bibliotheken Ungarns im 18. Jahrhundert), Scriptores rerum Hung. II. (Bp., 1938. Mügelni Henrik (14. sz. németnyelvű m. krónikáját kiadta) – M: A színköltészet Börne fölfogásában. Bp., 1908. – A győri Hartlieb-codex. Uo., 1912. (Klny. Philologiai dolgozatok a m.–ném. érintkezésekről) – No-i tanulmányutam. Győr, 1913. (Klny. Győri áll. főreálisk. 1912/13. ért.) – Német irod.tört-i jegyzetek. Uo., 1924. – A társtalan költő. Uo., 1928. – Betűjele: t. 88

Szinnyei XIV:531. (s.v. Travnik) – Jámbor 1936:71., 1940: (s.v. Travnik), 1942:120. (s.v. Nedeczey) – Pázmány Péter Tud.egy. alman. Bp., 1947:62. 1949:61. – Gulyás–Viczián XIX:348. – Győri életr. lex. Győr, 2003:341. (s.v. Travnik; csak 1941-ig!) – Gyászjel. (gimn. ig.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.