🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nagy
következő 🡲

nagy (lat. magnus): 1. a régi magyar nyelvben főnév, mely egy adott körben elsőbbségre utal: násznagy, karnagy, várnagy, hadnagy. - 2. jelző. Kifejez: terjedelmet (~ fa, ~ város); aránytalanságot (~fejű, ~lábú, ~hasú; átvitt értelemben ~szájú, ~hangú); kort: önmagában 'felnőtt' (valakinek ~ gyermekei vannak), viszonyításban az öregebb, mai megfelelője az 'idősebb' (~apa, ~mama, →nagyasszony; ~ Jakab ap.; ~ Heródes); sokaságot, mennyiséget, mértéket (~gyűlés; ~ öröm, fájdalom); fontosságot (~ ember, ~ tudós, ~jellem; ~ uralkodó: ~ Sándor, ~ Károly); minőséget, értéket: ~ra tart vmit, ~ ára van vminek; rangot (~ rangú), negatív értelemben ~ szamár, ~ lókötő. - 3. a latin egyház →martirológiumában a kiemelkedő fontosságú szentek, egyházatyák és -tanítók (~ Szt Leó, Gergely, Gertrúd, Avilai Teréz stb.) megtisztelő jelzője. - 4. a bizánci egyházban a vértanúk jelzője: →megalomartír. **

Czuczor IV:693.

Nagy Agréda, SZINT (1890 k.-Esztergom, 1954. szept. 24.): iskolaigazgató. - 1915: kezdett tanítani, 1935-37: az esztergomi r.k. leányisk. ig-ja. - Írása: Esztergomi r.k. leányisk. értes. (1937: Készület az euchariszrikus nagy napokra) - M: A szatmári irgalmas nővérek vez. esztergomi érs. r.k. polg. leányisk. és el. népisk. 1936/37. é. értes. Közli. Esztergom, 1937. 88

Deák 1942:322. - Diós 1999:152. (1621.) - Gulyás/Viczián XIX:35.

Nagy Alajos, Szt Ágostonról nev., Piar (Gyöngyös, Heves vm., 1845. jún. 16.-Bp., 1889. márc. 27.): tanár. - Szülővárosában tanult, 1867. IX. 8: lépett a r-be, 1871. IX. 10: ünn. fog-at tett, 1869. VIII. 12: pappá szent. 1869: tanár a pesti, 1876: a kecskeméti, 1880: a kolozsvári gimn-ban. Ped. értekezéseket írt a korabeli sajtóba. - Fm: Futó pillantások társad. ... viszonyaink fölött. Veridicus Severus álnéven. Bp., 1875. - Hogyan kell a gyermeket hazaszeretetre nevelnünk? Eger, 1875. - Ifjúságunk elszilajulása. Uo., 1877. - Kucserik Sándor kegyesr. tanár... Uo., 1878. - Egyh. beszéd. Kecskemét, 1879. - Emlékezés Chelini Domokosról. Uo., 1881. - Az isk. és az élet. Uo., 1881. - Az ember, annak természete, lelke, tehetségei és végcélja Aquinói Szt Tamás tana szerint. Bp., 1882. - A modern ped. és jellemképzés. Eger, 1882. - A ker. ifjú kalauza. Uo., 1885. - Álnevei: Veridicus; Veridicus Severus; (4+6) (M. Állam, 1869-89). 88

Schem. Piar. 1874/75:41. - Szinnyei IX:527. - Gulyás 1956:603.

Nagy Amadé Kálmán, OSB (Zalaegerszeg, Zala vm., 1903. dec. 17.-Győr, 1983. júl. 18.): gimnáziumi tanár. - 1923. VIII. 15: lépett a r-be, 1928. IX. 11: ünn. fog-at tett, 1929. VI. 29: pappá szent., termrajz-földr. szakos tanári okl-et szerzett és drált. Bpen gimn. tanár, 1940: Nagyradán lelkész, 1980: Pannonhalmán nyugalomban. - M: A Zala-Sárvíz csatorna szögének földtani viszonyai. Pannonhalma, 1928. (Pannonhalmi füz-ek 6.) - Írói neve: Nagy K. Amadé. T.E.

Jámbor 1938:78. - Pilinyi 1943:240. - Tóth 1948:120. - PN 1987:187. (1425.)

Nagy András, csíkmindszenti és bethlenfalvi (*Csíkszereda, Csík vm., 1905): orvos. - Csíkszeredán, Debrecenben, Kolozsvárt, Bpen és Párizsban tanult. Szombathelyen kórházi segédorvos, Párizsban klinikai asszisztens, 1931: magánorvos, 1935: a gyulafehérvári r.k. teol. főisk-n a medicina pastoralis tanára és ppi háziorvos. 1938: Csíkszeredán magánorvos. 1939: a csíksomlyói Salvator egészségház ig-orvosa. Az Erdélyi R.K. Státus, az Erdélyi Kat. Akad. (Pázmány Péter Társ.) és a bpi Kat. Írók és Hírlapírók Pázmány Egyes. tagja. - M: Egészségpol. vázlat. Kolozsvár, 1938. (Klny. Hitel) - Jó egészséget! János tapasztalatai a főorvos úr szolgálatában. Uo., 1938. (A M. Nép kvtára 59.) - Egészségtan. A m. tannyelvű középisk. felső o. sz. Uo., 1939. - 1936-40: a kolozsvári Hitel munk. 88

Gara 1939:72. - Dávid 1941:129. - Monoki 1997:326.

Nagy Angelika, MSZI (Gyöngyös, Heves vm., 1899.-Heves, 1965. febr. 18.): szerzetesnővér, polgári iskolai tanár. - 1941-44: a dési r.k. leányisk. ig-ja. - M: A dési r.k. polg. leányisk. stat. adatai az 1942/43. isk. évről. Dés, 1943. 88

Polg. isk. tanárok 1942/43. névkv-e 1943:241. - Diós 1999:152. (1623.) - Gulyás/Viczián XIX:42.

Nagy Anna, IBMV (*Hétfalu, Brassó vm., 1883): szerzetesnővér, gimnáziumi tanár. - A bpi tudegy-en m-ném-lat. szakos tanári okl-et szerzett és drált. 1909. IX. 1-től tanított, 1922: a kecskeméti Ward Mária Leánygimn. tanára, 1924-48: ig. - M: Az Angolkisasszonyok Bold. Szűz Mária Társasága vez. alatt álló kecskeméti r.k. leánygimn. 1924/25-1930/31. é. értes. Közzétette. Kecskemét, 1925-30. - Az Angolkisasszonyok Beatae Mariae Virginis kecskeméti int-ének vez. alatt álló Ward Mária r.k. leánygimn. 1934/35-1935/36. é. értes. Közzétette. Uo., 1935-36. - Az Angolkisasszonyok kecskeméti Ward Mária r.k. leánygimn. 1936/37-1941/42. é. értes. Közzétette. Uo., 1937-42. - Az Angolkisasszonyok kecskeméti Sancta Maria Ward Mária r.k. leánygimn. 1942/43-1943/44. é. értes. Közzétette. Uo., 1943-44. - Az Angolkisasszonyok kecskeméti Sancta Maria int. Ward Mária r.k. leánygimn. és ált. isk. 1945/46-1946/47. é. évkv-e. Szerk. (1946/47: Körtvélyesy Máriával) Uo., [1946-47]. 88

Barthos-Csetri 1923:129. - Jámbor 1942:188. - Értesítők 9:14383-89, 14393-402, 14404-05.

Nagy Anna Angelika, DNAK (Perint, Vas vm., 1911. jan. 6.-Szombathely, 1962. jún. 23.): szerzetesnő. - 1927. X. 20: Kőszegen lépett a kongr-ba. 1928. IV. 15: első, 1931. IV. 15: örök fog-át uo. tette. Tanítóképzőt végzett. Kőszegen és Szombathelyen az el. isk-ban tanított, főnöknő volt. - 1950. VI. 16., a szétszóratás után Szombathelyen albérletben lakott, hitoktatott, emiatt néhány napra letartóztatták. r.k.

Nagy Anna Kornélia, SC (1903-1991): szerzetesnő, tanár. - 1921: lépett az Irgalmas Nővérek társulatába. 1941-48: a bpi →Ranolder Intézet tanítónőképzőjében mat-t és fiz-t tanított. - A szétszóratás idején, 1950 u. családoknál nevelő, majd a bakonybéli szeretetotthonban a vezetőnővér h-e, 1964: vezetőnővér. Vezetése alatt az otthon a szétszóratásban élő nővérek központjává vált. Felmentése után az esztergomi papi otthonban dolg., majd Bpen betegeskedett. Az újrakezdés után Esztergomban 1991. II. 2: még visszatért a rendi közösségbe. **

Németh 2001:99.

Nagy Anna Loyola, IML (Csongrád, Csongrád vm., 1914. nov. 15.-Bp., 1970. dec. 29. ): szerzetesnő. - 1935. I. 26: Sopronban lépett a kongr-ba. 1937. VII. 30: első, 1943. VII. 28: örök fog-át uo. tette. Az anyaház portásaként fogadta a vendégeket, és gondoskodott róluk. - A szétszóratás után 1950: a piliscsabai szeretetotthonba került. r.k.

Nagy Antal (Diósgyőr, Borsod vm., 1837. szept. 27.-Sajóvárkony, 1912. jan. 28.): plébános. - A gimn-ot Miskolcon, a teol-t Egerben végezte, 1860: pappá szent. Mezőkövesden, Nagykállón, Törökszentmiklóson, 1864 őszétől Miskolcon kp. 1873: Dédesen, Sátán, 1882: Apátfalván, 1892. II: Várkonyban plnos. - M: Nagybőjti szt beszédek. Esztergom, 1878. (Klny. Isten Igéje) 88

Szinnyei IX:532. - Vas. Újs. 1912:5. sz. (Nekr.) - Schem. Agr. 1913. - Gulyás/Viczián XIX:43.

Nagy Antal (Csécsény, Győr vm., 1842. jan. 17.-Győr, 1906. márc. 24.): kanonok. - A gimn-ot és a teol-t Győrött végezte. 1866. VII. 20: pappá szent. Kp-évei után 1869: Felsőgalla (Komárom vm.), 1876: Ószőny plnosa, 1891: egyhm. zsinati vizsgáló, 1892: sztszéki ülnök s a SZIT irod. és tud. o-ának tagja. 1898: knk., 1905: c. sümegi prép. - M: Szívhangok. Vargyas Endrével. Győr, 1865. - Igaz-e, hogy Deák Ferenc eladta a hazát? Beszéd. Pest, 1869. - Az isk-mester leánya. Írta Hahn Ida. Reg. Ford. 1-2. köt. Bp., 1874. - Elemi katekizmus gyermekversekben. Bp., 1875. - A katekizmus nefelejts-számai. Uo., 1875. - Hitelemzés példákban. Gyakorlati segédkv. 1-3. köt. Uo.., 1876. - A kat. hitoktatók kézikv-e. 1-3. köt. Győr, 1896. - Lelki mindennapi kenyér. Komárom, 1889. - Égi ösvény a sztek nyomdokain. Imádságos és énekes kv. Bp., 1895. - A szeretet kir-a v. 7 kérdés Jézus kínszenvedéséről. Nagyböjti sztbeszédsorozat. Győr, 1900. - Szerk. és kiad. 1896-1904: a Borromaeus c. folyóir-ot. - Álneve: Ladár (Győri Közl., 1870-es é.) 88

M. Sion 1891:468. - Pallas XII:912. - Szinnyei IX:53. - Schem. Jaur. 1898:180; 1910:220. - Kiss-Sziklay 1902:504; 507. - Egyh. Közl. 1906:13, 14. sz. - Vasárnapi Újs. 1906:13. sz. - Révai XIV:177. (†márc. 25.) - Bedy 1938:491. - Sziklay 1941:150. - Gulyás 1956:603. - Viczián 1995:8. (94.) - Horváth 2000:627. (951.) - Gulyás/Viczián XIX:43.

Nagy Anzelm Sándor, OCist (Buják, Nógrád vm., 1915. febr. 2.-Dallas, Texas, USA, 1988. aug. 5.): egyetemi tanár. - A bpi Szt Imre Gimn-ban 1934: éretts., VIII. 29: lépett a r-be, a fil-t 1934-37: Zircen végezte, 1940. VIII. 30: ünn. fog-at tett, 1941. VII. 13: pappá szent. Rómában tanult tovább, az Angelicumban 1942: teol. dr. Apáti jegyző Zircen. 1947: az USA-ba ment, Spring Bank-be, 1952: Milwaukee-ban (Wisc., USA) a Marquette Egy-en mat. szakos tanári okl-et szerzett. 1956-62: Irvingben (Tex., USA) a dallasi egy. mat. tanszék rk. tanára s a Miasszonyunkról nev. monostor apátja. - M: De tractatu de miseria humanae conditionis Innocentii papae III. Bp., 1943. (Ciszt. dri ért-ek 86.) T.E.

Schem. Cist. 1942:261. (150.) - Tóth 1948:123. - Bölöny 1985:18.

Nagy Apollónia Felicitász, DNAK (Tárkány, Komárom vm., 1905. jún. 11.-Győr, 1979. márc. 17.): szerzetesnő. - A tanítóképző elvégzése után 1923. VIII. 18: Kőszegen lépett a kongr-ba. 1924. VIII. 18: első, 1927. VIII. 18: örök fog-át uo. tette. Kőszegen, Szombathelyen el. isk-ban tanított, Hódmezővásárhelyen főnöknő is volt. A szétszóratás után Gönyűn (Győr m.) kántor. r.k.

Nagy Arisztid Sándor, OFM (Csapod, Sopron vm., 1899. márc. 12.-Esztergom, 1968. jún. 22.): tanár. - A középisk-t Szakolcán, Malackán és Szombathelyen végezte. 1915. VIII. 26: lépett a mariánus rtart-ba, 1922. VII. 5: ünn. fog-at tett, 1923. VII. 8: pappá szent. 1924: beiratkozott az egy-re, 1932: földr-termrajz szakon okl-et szerzett. 1928: az induló ferences koll. (internátus) első vez-je és az 1931: megalakult r. gimn. tanára. 1933-40: az int. rektora. 1940-43: Olaszo-ban volt tanulm-úton, 1943-48: Esztergomban tanított. Az államosítás után Andocson házfőn., 1950: Esztergomban ig., 1953: a szentendrei ferences gimn-ban tanított. Innen ment 1963: nyugdíjba, majd a bp-belvárosi ferences tp. lpászt-a. Utolsó napjait Esztergomban élte, az int. tp-ának kriptájában temették el.

Schem. SM 1949:105. (*márc. 12.) - Gimn. Évkv-ek 1968-69. (*máj. 12.)

Nagy Árpád (Jászberény, Jász-Nagykun vm., 1904. márc. 6.-Jászberény, 1979. okt. 27.): plébános. - 1928. III. 12: pappá szent., Sajószentpéteren, 1930: Csányon és Egyeken kp., 1932: Sarudon adm., 1934: Törökszentmiklóson, 1937: Nyíregyházán kp., Királytelekszőlősön kihelyezett kp., 1940: Hajdúdorogon plnos. 1961: érs. tanácsos, 1973: nyugdíjazták. - Írása: Egri Egyhm. Közl. (1932: A tiszacsegei egyhközs. megalakulása) 88

Schem. Agr. 1945:222; 1975:119. - Diós 1999:150. (1513.) - Gulyás/Viczián XIX:47.

Nagy Árpád (Grossenfersdorf, Au., 1945. márc. 13.-Eger, 1989. jan. 24.): régész. - 1963: Egerben éretts., 1968: az ELTE tört-régészet szakán szerzett okl-et. Az egri Dobó István Vármúz., 1974: a székesfehérvári István kir. Múz. régésze, 1976-89: alkalmi munkás. - Írásai: Diákköri Füzetek (Debrecen, 1967:73. Régészeti adatok az Alföld 9. sz. tört-éhez), Az Egri Vár Híradója (1969:8. sz. Jegyzetek az egri ppség 11. sz. tört-éhez), Egri Múz. évkv-e 6. (1969:69. Az Eger-Szépasszony-völgyi 10. sz. temető), Archivum 1. A Heves Megyei Levtár Közlem. (1973:31. Az egri v. jezsuita [Magyar Király] patika 1713-73), István Kir. Múz. évkv-e (1974:167. Origine et iconographie du sarcophage de Székesfehérvár).  88

Nagy Artúr (Bp., 1914.-Asunción, Paraguay, 1970. aug. 23.): nyelvész, egyetemi tanár. - A Pázmány Péter Tudegy-en m-ol. szakos tanári okl-et szerzett. 1941: drált, azután Bolognában az Ol-M. Kultúrint. ig-ja s az egy. m. nyelvtanára. 1947: kivándorolt az USA-ba. 1949: Paraguayban telepedett le, 1965: a Paraguay Tört. Akad. tagja, az asuncióni egy. sp. nyelv és irod., az Escuela Municipal de Arte művészisk. színháztört. tanára. Asunciónban a Paraguayi M. Kultúregyes. eln., a m. temető megszervezője, 1956 u. évekig az asuncióni Radio Caritas havonta fél órás m. rádióadásainak vez-je. 1967-70: a Centario Kv-kiadó tulajdonosa, mely 9 munkáját adta ki. - Írásai: bpi Corvina, bolognai Corvinia, Argentínai M. Újs. 88

EH II:618. - Nagy 2000:720.

Nagy Balázs István, OSB (Tárkány, Komárom vm., 1875. szept. 12.-Kőszeg, 1931. jan. 24.): gimnáziumi tanár. - 1896. VIII. 9: lépett a r-be, 1903. VI. 21: szerz. fog-at tett, VI. 29: pappá szent., mat-termtud. szakos gimn. tanári okl-et szerzett. Kőszegen gimn. tanár, 1906-14: házgondnok is, 1920: házfőn. és ig. - Cikke: Kőszegi bencés gimn. értes. (1908/9: A régi fegyverek fiz-ja), Pannonhalmi Szle (1926: Az oblátusi lelki élet). - M: Vigilate et orate. Vakációi jótanácsok papnövendékek sz. Mattyasovszky Kassziánnal. Pannonhalma, 1907. (3. kiad. Uo., 1913) - A lelkiélet kv-e. Gyak. útmutatások serdültebb ifjak sz. Uo., 1909. - Gondolatok Szt Benedek életéről. Celldömölk, 1918. - Közzétette A pannonhalmi Szt Benedek rend kőszegi Ferenc József kat. főgimn. értes. az 1918/19-1919/20 - 1929/30. évről. (11 db) Kőszeg, 1920-30. 88

PanRt VI/B:297. - Pannonhalmi Szle 1931:2067. (Czingráber Péter) - Értesítők 10:17894-904. - Gulyás/Viczián XIX:48.

Nagy Béla (Ada, Bács-Bodrog vm., 1839. jan. 6.-Monostorszeg, 1916. júl. 24.): plébános. - 1863. VII. 16: pappá szent., Bácson, Palonán, Moholon, Adán, Újvidéken kp., 1874: Csurogon adm., 1885-1908: nyugdíjazásáig Monostorszegen plnos. - M: Vezérlő csillagok az élet útján. Ifjaknak és cselekvő férfiaknak Wetzel Xaver Ferenc után megírta. Bp., 1904. (Oktató Népkvtár XIII.) - Kalászos András. Tört. elb. a m. szabharcból. Uo., 1905. (Uaz XIV.) 88

Schem. Col. 1913:19. - Gulyás/Viczián XIX:51.

Nagy Benjámin Jenő, OCist (Nagykanizsa, Zala vm., 1874. febr. 25.-Eger, 1917. márc. 2.): tanár. - 1889. VIII. 29: lépett a r-be. A teol-t Bpen végezte. 1896: fil. dr., VIII. 28: pappá szent. 1897: lat-tört. szakos tanári okl-et szerzett. Pécsett, 1900-tól haláláig Egerben tanított. 1916: a SZIA I. o-a tagjává választotta. - M: A mo-i jobbágy állapota Róbert Károlytól 1514-ig. (Dri ért.) Bp., 1896. - A ferenczes szellem és hatása hazánkban. Eger, 1901. - Hg. Esterházy Pál nádor, a „Ferencesek jótevője”. Uo., 1903. (Klny. Egri Főgimn. Értes.) - A marianus ferencesek II. József korában. Bp., 1905. (Klny. Kat. Szle) - Eger ostroma 1552-ben. Bp., 1912. (Klny. Békefi-emlékkv.) - A marianus ferencesek a 16. sz. első felében. Bp., 1913. (Klny. Kat. Szle) - A marianus ferencesek 1790-től az 1822-i nemzeti zsinatig. Uo., 1914. (SZIT Tud. és Irod. O. felolvasó üléseiből 87.) 88

Szinnyei IX:540. (s.v. Nagy Beni) - Orsz. Középisk. Tanáregyes. Közl. 1917:419. - Kiss Albin OCist: Emlékbeszéd Nagy Béniről. Bp., 1922. - Schem. Cist. 1942:238. - Gulyás/Viczián XIX:62. (s.v. N. Béni)

Nagy Dezső (Miskolc, Borsod vm., 1895. júl. 3.-Detroit, Mich., USA, 1941. ápr. 14.): plébános. - A teol-t Bpen a KPI növ-eként végezte, 1925: drált. 1918. VI. 23: Kalocsán pappá szent., Bajaszentistvánon kp. - 1921. VIII-1927. VII: a →Flinti Szent József egyházközség (Mich., USA), 1927. VII-1941: a detroiti (Mich.) Szt Kereszt-tp. plnosa. 1926: p. kamarás, 1932: p. prel. - Írásai: Detroiti Újság, A Jó Pásztor. - M: A csoda mibenléte, szerepe a ker. tanrendszerben és apológiája. [Dissz.] Bp., 1925. - Krisztus és a munkás (Christ and the laborer) H.n., 1934. - Detroitban 1930-: A Szt Kereszt Hírnöke (Holy Cross Messenger), 1934-: a Katolikus Cselekvés (Cath. Action) szerk-je. 88

Schem. Col. 1919:82. - Káldor Kálmán: Magyar Amerika írásban és képben. St. Louis, 1937:219. Arck. - Török 1978:139. - Viczián 1995:134. (1676.) - Nagy 2000:721. - Gulyás/Viczián XIX:71.

Nagy Dominika, OSU (*1905 k.): szerzetesnővér. - 1931: a hevesi r.k. leányisk-ban kezdett tanítani. - Cikke: Hevesi r.k. leányisk értes. (1940: A nevelő tanításról) - M: A Szt Orsolya-rend hevesi polg. leányisk. 1943/44. évkv-e. Szerk. Hatvan, 1944. 88

Deák 1942:322. - Gulyás/Viczián XIX:73.

Nagy Elek, verseghi (Kolozsvár, Kolozs vm., 1884. ápr. 10.-Leányfalu, 1967. júl. 27.): diplomata. - Az egy-et Bpen és Bécsben végezte, állam- és jogtud. dr. 1905. XII. 23: a Keresk. Min. szolgálatába lépett, a Közp. Stat. Hiv. díjtalan s-fogalmazója, 1907. VIII. 10: fizetéses min. s-fogalmazója, 1911. I. 1: a római szaktudósító mellé beosztott, 1911. VII. 15: min. fogalmazó, 1912. III. 1: belgrádi szaktudósító, 1913. VII. 24: min. s-titkár, 1914. II. 26: a közös külügymin. II. o. követségi titkára, III. 4-VII. 25: belgrádi követségi beosztott, VII. 27: közös külügymin. beosztott, IX. 14: ideigl. alkalmazott a drezdai követségen, 1915. I. 29: a hágai követségen. - 1919. X. 31: a m. külügymin. I. o. követségi titkára, 1920: hágai ügyvivő, 1921. V. 14: Párizsban II. o. követségi tan., 1922-24: a Külügymin. szociálpol. és munkaügyi o. vez-je. - 1925. V. 20: Genfben a Nemzetek Szövetsége melletti képviselet min. ügyvivője. - 1926. III. 25-1927. VIII. 21: a vatikáni követség vez-je, 1927. VI. 11: rk. követ. 1927: rendelkezési állományba került, 1929. II. 1: nyugdíjazták, azután birtokán gazdálkodott, majd a M-Holland Biztosító Társ. aleln., a Nemz. Takarékpénztár eln., az AC világi társeln., a SZIT ig-választmányi tagja. - 1930: a Szt Imre jubileumi év ünnepségeinek főrendezője, 1937: a 34. Nemzetk. Euch. Kongr. Előkészítő Főbizottságának világi eln-e. - M: Mo. és a Népszöv. Bp., 1930. - Walcheren, Peter de: A végtelen igézetében. Konvertita naplója. Ford. Uo., 1947. - Cikke: M. Figyelő (1911. IV: Olaszo. érdekei és akciója a Balkánon).  Nagy Elek (fia)-88

Külügyi szolgálat évkv-e 1917:330. - Kerkápoly 1930:870. Arck. - Gellért-Madarász 1932:643. Arck. - Karczag 1932:749.h. - Ki kicsoda? 1937:581. - Ker. m. közél alm. II:730. - A vatikáni m. követ jelenti... 1969:358.

Nagy Ernő, Szt Lászlóról nev., Piar (Vámoscsalád, Vas vm., 1912. szept. 15.-Bp., 1985. júl. 5.): gimnáziumi tanár. - 1930. VIII. 27: lépett a r-be, 1936. IX. 8: ünn. fog-at tett, 1939. VI. 18: pappá szent. és m-lat. szakos tanári okl-et szerzett, 1941: drált. 1939-45(?): Szegeden, 1945-48: Debrecenben tanított. - M: Werbőczy és a felvilágosodás. Bp., 1941. (Palaestra Calasanctiana 35.) T.E.

Schem. Piar. 1940/41:64. - Jámbor 1942:286. - Pilinyi 1943:262. - Tóth 1948:133.

Nagy Erzsébet, SJC (Abaújkér Abaúj-Torna vm., 1912. okt. 7.-Bp., 1961. máj. 11.): szerzetesnő. - 1936. XI. 16: Bpen lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1940. I. 1: Pécelen tette. - 1943-50: a lelkigyakorlatos házban beszerző, a konyhai és házimunkák felügy-je. - A szétszóratás után üzemben dolg. r.k.

Nagy Erzsébet Katalin, FMMN (Nagykáta, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1904. nov. 28.-Pécs, 1968. máj. 16.): szerzetesnő. - 1927. XI. 4: Bpen lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába, fog-át 1930. VII. 29: uo. tette. Szegénygondozó volt. - A szétszóratás után a →Szolidaritás Háziipari Szövetkezet takarítónője. Utolsó éveit a pécsi szoc. otthonban töltötte. r.k.

Nagy Erzsébet M. Hortulána, ASzFL (Jászfényszaru, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1909. nov. 27.-Vác, 1983. dec. 23.): szerzetesnő. - A polg. isk. elvégzése után Bpen 1930. XI. 27: lépett a kongr-ba. 1934. VIII. 15: első, 1938. VIII. 15: örök fog-át uo. tette. Ápolónői okl-et szerzett. Ózdon a vasgyári kórházban betegápoló, az Erzsébet Szeretetotthon Kórházban műtős. - A szétszóratás után, 1950 őszétől Szolnokon orvosi rendelői asszisztens, utolsó éveiben a váci ppség szoc. otthon részében élt. r.k.

Nagy Etelka Klára, ZND (Zalegerszeg, Zala vm., 1924.-Zalaegerszeg, 1949. nov. 30.): apáca. - 1942. VIII. 12: Zalegerszegen lépett az →ágostonos kanonisszák r-jébe. 1944. IX. 3: első, 1947. IX. 3: örök fog-át uo. tette. A mezőgazd-ban dolg. r.k.

Nagy Ferenc (Kékkő, Nógrád vm., 1745 k.-Veszprém, 1808. márc. 11.): kanonok. - A Pázmáneumban 1771: végzett, 1776: fil. és teol. dr. Nagyszombatban az érs. helytartóság jegyzője. A JT föloszlatása után 1773/74: a dogmatika ideigl. tanára, 1774. X. 6: a patrológia tanára, 1777-80: Budára is követte az egy-et. 1780. VII. 1: veszprémi knk., 1782. VI. 26: somogyi, 1786: zalai főesp., 1783: és 1790-97: a veszprémi szem. rektora, betegsége miatt lemondott. 1797. VI. 20: szegyh. főesp. és hántai prép. 1800: a szem. vicerektora. 1803: hozzájárult az akkor Pestre költözött Széchenyi Kvtár gyarapításához. Tabon plébtp-ot építtetett, kb. 30 ezer Ft-ot hagyott jótékony célokra. - M: Dissertatio inaug. patrologica de notione patris ecclesiae. Nagyszombat, 1776. - Panegyricus. Buda, 1780. - Banderium Simighiense. Siófok, 1790. - Funiculus triplex dissolutus. Pest, 1790. - Gratiae vota! Veszprém, 1791. - Versus m. ösztön. (Lat. versek névtelenül) Uo., 1796. (E versekre válaszolt valaki Tót ösztöke c-mel) - Protrepticon után való ösztön. Költem. névtelenül. Pozsony, 1796. - Gr. Széchenyi Ferenc Somogy vm. főispánságba való beiktatásának ünnepére való dal. Veszprém, 1798. - Carmen eminent... Uo., 1799. - Taedae nuptiales... Uo., 1800. - Ad Menalcam Neosoliensum... Uo., 1801. - Honor sepulchri exc... Uo., 1802. 88

Zelliger 1893:346. - Szinnyei IX:552. - Hermann-Artner 1938:273. - Pfeiffer 1987:182.

Nagy Ferenc (Bisse, Baranya vm., 1903. okt. 8.-Herndon, Virginia, USA, 1979. jún. 12.): politikus, miniszterelnök. - Ref. 6 el. isk-t végzett. 28 é. koráig szülei 12 kh földjét művelte, amit 22 kh-ra gyarapított. Önerejéből képezte magát, paraszti tárgyú írásait 1929. I-: a Pesti Hírlap közölte. 1924: belépett a Kisgazdapártba, melynek 1928-1930. VII: Baranya vm. aleln-e. 1930. X. 12: az ellenzéki Független Kisgazdapárt egyik alapító tagja és - pártjának az Agrárpárttal való XII. 10-i egyesülése után is - 1930. X. 12-1945. VIII. 20: főtitkára, a Baranya vm. tvhat. biz. tagja. 1935: az ogy. választásokon a siklósi ker-ben Béldy Bélával (Nemz. Egység Pártja) szemben 48,55 %-kal (329 szavazattal), uo. 1939: 29,66 %-kal kisebbségben maradt, de az FKgP Baranya vm. listavez-jeként 1939-44: ogy. képviselő. 1941. IX. 28-1943. XI. 3: a M. Parasztszöv. egyik kezdeményezője és eln. Ellenezte a németbarát pol-t és a háborút, aláírta a M. Történelmi Emlékbiz. kiáltványát, támogatta az FKgP és a Szocdem. Párt parlamenti szöv-ét. Az FKgP 1943. VII. 31-i háborúellenes emlékiratának egyik aláírója. A ném. megszállás idején, 1944. IV. 12-X. 10: a Gyorskocsi u. fogházban letartóztatott, a Lakatos-kormány szabadlábra helyezte, a X. 15/16-i nyilas puccs után illegalitásban élt. Pest szovjet megszállása után az FKgP és a M. Parasztszöv. egyik újjászervezője. 1945. I. 20-: a Bpi Nemz. Biz., IV. 2: az →Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja, IX. 6: a nemzgyűl. pol. biz. tagja. 1945. IV-: a M. Parasztszöv. eln. és az Orsz. Földbirtokrendező Tanács aleln., V-: az Orsz. Gazd. Tanács, V. 24-: a Legfelső Honvédelmi Tanács tagja, 1945. V. 11-X. 15: újjáépítési min., VIII. 20-: az FKGP eln. X. 7: a bpi tvhat. biz. tagja, XI. 4: a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. és a Bács-Bodrog vm. választóker-ben is nemzgyűl. képviselővé választották, 1945. XI. 29-1946. II. 5: a nemzgyűl. eln., 1945. XII. 7-1946. II. 2: a Nemz. Főtanács tagja; a M-ok Világszöv. eln., a M. Kollégiumi Egyes. díszeln., a M-Jugoszláv Baráti Társ. társeln. is. 1946. II. 4-1947. VI. 2: min-eln. Kormánya vezette be - a világ addigi legnagyobb (gerjesztett) pénzrontása után 1946. VIII. 1: az értéktartó forintot, írta alá 1947. II. 10: Párizsban a hazánkat 3 újabb községgel megcsonkító 'békeszerződést'. ~ ellenezte Mo. bolsevizálását, a tervgazdálkodást, az államosításokat, de rendszeresen engedményeket tett a komm-knak, nem azok ügynökeitől próbálta megtisztítani pártját. 1947. VI. 2: Svájcban, ahol szabadságát töltötte, a M. Komm. Párt lemondásra kényszerítette, nem tért haza. Az FKgP PB VI. 3: kizárta a pártból, X. 7: megfosztották m. állampolgárságától, 1948: vagyonát elkobozták. - 1947: részt vett a Nemzetk. Parasztunió megalakításában, amelynek 1949-64: aleln., 1964-70: eln. Herndonban (USA) telepedett le, emlékirata tiszteletdíjából földet vásárolt és 1951-ig gazdálkodott. A M. Nemzeti Bizottmány alapító és végrehajtó biz. tagja, 1955-56: aleln. A Magyar Parasztszövetség Emigrációs Szervezetének eln., 1956. X. végén Mo-ra utazását az osztr. kormány megakadályozta. Tildy Zoltán állammin. XI. 2: telefonon fölajánlott szolgálatait visszautasította. 1957: a strasbourg-i M. Forr. Tanács Intézőbiz., 1958-: a M. Biz. tagja. 1951: Washingtonban a bolsevizmus elől menekült politikusokból álló Közép-kelet-eu. Biz. eln. 1954: az Eu. Rabnemzetek Közgyűlésének egyik szervezője. 1954, 1955 és 1962: az USA külügymin-a támogatásával távol-keleti körutat tett. 1963-70: kb. 400 amerikai főisk-n és egy-en tartott előadást. A Kaliforniai Egy. (Berkeley) 1957: díszdr-rá avatta. 1970: visszavonult a pol-tól, 1977: támogatta a m. koronázási ékszerek hazahozatalát. - M: Bisse község monográfiája. + Gábor Dénes: Csököly község monográfiája. Bp., 1926. (A Falu kvtára 16.) - Ötmillió m. a Golgotán. Uo., 1932. - A Független Kisgazda- és Földmunkáspárt pol. kiskátéja. Uo., 1937. - Kleiner polit. Katechismus d. unabhängingen Partei d. kleinen Landwirte, Erdarbeiter u. bürgerl. Agrarier. Előszó: Eckhart Tibor. Uo., 1938. - A M. Parasztszöv. programja. Uo., 1941. - Négy beszéd a demokráciáról, közt-ról, koalícióról. Uo., 1946. - The Struggle Behind the Iron Curtain. [Visszaemlékezés] New York, 1948. (ol-ul: La lotta dietrola Cortina di Ferro. Milano, 1950; m-ul: Küzdelem a vasfüggöny mögött. Bp., 1990) - Bpen 1933-35: a Független Kisgazda hetilap segédszerk-je, 1939-44: a Friss Újs. napilap munk., 1949-52: Kovács Imrével a washingtoni Parasztszövetségi Értes. társszerk-je. 88

Mildschütz 1977:94. (582., s.v. Nahy!) - ~ min-elnök. Visszaemlékezések, tanulm-ok, cikkek. Összeáll. Csicsery-Rónai István. Bp., 1995. - A nemzgyűl. alm-ja 1945-1947. Uo., 1999:384. - Nagy 2000:722. - Gulyás/Viczián XIX:95.

Nagy Ferenc, SJ (Szöllőskislak, Somogy vm., 1931. jan. 8.-): tanár. - 1952: lépett a r-be, 1950-52, 1954-56: a bpi r.k. Hittud. Akad-n, 1956-59: Maastrichtben (Holl.), 1961-64: Rómában tanult és drált, közben 1958: pappá szent. - 1959-60: Holl-ban lelkész. 1964: Montreálban (Kanada) teol. tanár, 1970: Lővenben (Belgium) diákotthoni ig., 1972: Rómában a Vatikáni Rádió munk., 1980-89: Hamiltonban (Ontario, Kanada) a Szt Mihály-tp. lelkésze, 1992: hazatért, 2001: a Faludi Ferenc Házban él. - M: Biblikus teol. szótár. Szerk. Róma, 1974. (új lenyomat 1976, Bp., 1986) - 1980?-88: A Szív szerk-je, 1989-92: a Távlatok társszerk-je. 88

Nagy 2000:721. - MKA 2001:315.

Nagy Gábor, nemes (Szentgyörgyvár, Zala vm., 1758. jan. 25.-Pest, 1809. nov. 18.): egyetemi tanár. - N. József öccse. A gimn-ot Kőszegen, a fil-t Győrött, a teol-t Budán és Rómában végezte, ahol fil. és teol., 1783: Páviában kánonjogi dr. 1872. I. 5: pappá szent. 1783. VII. 4: Kőszegen kp., 1786. I: sztszéki jegyző, 1789. II. 11: Lentiben plnos. 1790 őszétől - megtartva pléb-ját - Szombathelyen teol. tanár. 1792: visszavonult pléb-jára, de 1802: ismét teol. tanár. 1805. IX. 3: a pesti egy-en a lelkipásztorkodás és ékesszólás tanára lett. Több alkalmi beszédét kiadta. S.F.

M. Sion 1893:853. - Szinnyei IX:568. (*Páhok, 1756) - Géfin II:384; III:282.

Nagy Gáspár (Bérbaltavár, Vas vm., 1949. máj. 4.-Bp., 2007. jan. 3.): költő. - 1967: Pannonhalmán a bencés gimn-ban éretts., 1968-71: Szombathelyen a Felsőfokú Tanítóképző Int. népművelés-kvtár szakán, 1980-82: a Művelődési Min. Vezetőképző Int-ében végzett. - 1974-ig népművelő és kvtáros a Főv. Művelődési Házban, a Főv. Szabó Ervin Kvtárban és a M. Írók Szöv-e Kvtárában. 1976-80: a Móra Kv-kiadó szerk-je. 1977: Móricz irod. ösztöndíjas, 1981-85: a M. Írók Szöv-e, 1985: a Bethlen Gábor Alapítvány titkára. 1978-: Budakeszin él. 1988: az MDF alapító tagja, a Hitel c. lap szerk-je, 2000: a M. Műv. Akad. tagja. 1977: Radnóti-, 1990: József Attila-, 2000: Kossuth-, 2003: Szt Márton-, 2006: M. Örökség-díjat kapott. - M: Koronatűz. Versek. Bp., 1975. - Halántékdob. Versek. Uo., 1978. - Földi pörök. Versek. Uo., 1982. - Kormos István: A vasmozsár törője alatt. Összegyűjt. prózai írások. Szerk. Uo., 1982. - Horváth István: Ütközők között. Vál., szerk. Uo., 1983. - Áron mondja. Gyermekversek. Uo., 1986. - Kibiztosított beszéd. Versek. Uo., 1987. - Múlik a jövőnk. Válogatás régi és új versekből, 1968-1989. Uo., 1989. - Mosolyelágazás. Versek. Uo., 1993. - Fölös ébrenlétem. Versek. Lakitelek, 1994. - Zónaidő. Versek, műford-ok, tanulm-ok. Bp., 1995. - Augusztusban, Ludvík Jahn nyomában. Elb-ek. Uo., 1995. - Tudom, nagy nyári délután lesz. Versek 1994-1997. Uo., 1998. - Szabadrabok. Egybegyűjtött versek 1968-98. Debrecen, 1999. - Kanizsavár (vissza). Elbeszélések. Nagykanizsa, 1999. - Hullámzó vizeken kereszt. Versciklus. König Róbert linometszeteivel. Szentendre, 2000. - Húsz év a kétezerből. Versek. Szeged, 2000. - Symphonia Ungarorum. Versfüzér. Szokolay Sándor millenniumi oratorikus szimfóniájának szövegkönyve. Bp., 2000. - Amíg fölragyog a jászol. Karácsonyi versek. Keresztes Dóra illusztrációival. Bp., 2001. - ...nem szabad feledNI... Versek-1956 láthatatlan emlékművének talapzatán. Bp., 2002. - Ezredváltó; sűrű évek. Versek. Bp., 2003. - Szavak a rengetegből. Szeged, 2004. - Közelebb az életemhez. Uo., 2005. - 1956 fénylő arcai. Versek. Bp., 2006. s.k.

Görömbei András: ~. Pozsony, 2004. (műveinek bibliogr-jával)

Nagy Géza (Apc, Heves- és Külső Szolnok vm., 1862. szept. 10.-Edelény, 1910. nov. 28.): plébános. - A középisk-t Selmecbányán és Egerben végezte. 1879: az egri papnevelő int. növ-e. 1885: pappá szent. Tarnaszentmiklóson, 1889: Rakamazon, Jákóhalmán és Mezőkövesden kp., Edelényben (Borsod vm) plnos. - Írásai: Adatok az egri egyhm. tört-éhez (Eger, 1886: Tarna-Szent-Miklós tört.), Jászberény és Vidéke (1890: A regék ködös világából, A szeretet ünnepe), Egri Egyhm. Közl. (1890: Egy készülő fogadalmi remek, 1906: Az új edelényi tp. tört.) - M: Jász-Jákóhalma kincsszekrénye és a Jász-Hírcsarnok. Jászberény, 1891. (2. kiad.) - Ezredik esztendő. Míveltségi állapotunk vázlatos birálata. Miskolc, 1896. - Első fogadalmi tp. Erzsébet kirné emlékére. Épült Edelényben 1904. Edelény, 1905. 88

Koncz 1892:182. - Szinnyei IX:576. - Schem. Agr. 1911. - Gulyás/Viczián XIX:104.

Nagy Géza (Bp., 1892. márc. 5.-Vác, 1963. júl. 4.): plébános, tábori lelkész. - Szegeden éretts. A teol-t Vácott végezte, korhiány miatt 1913: Rákosszentmihályon hitokt. 1914. VII. 7: korengedéllyel pappá sztelték, táb. lelkész lett. 1918: Vácott a szegyh-i karkáplán. 1925: Rétság, 1932: Rákosszentmihály plnosa, ahol megalapította a Mária-kongr-t, a Kat. Legényegyletet, a cserkészetet. 1937-39: nagyobbították a tp-ot. 1942: m. vitézségi érmet kapott. 1943: Vác-Alsóváros plnosa. **

Kovács Istvánné közlése

Nagy Gusztáv, CM (Bp., 1907. máj. 12.-): misszionárius. - 1921: az esztergom-tábori fiúnevelő otthon polg. isk-jában tanult. 1929: lazaristaként éretts. a budai Szt Imre Gimn-ban. 1929 őszén teol. a lazaristák K-kínai telepén, a kasingi Szt Vince Szemináriumban, 1935. II: szent. pappá. Megtanulta a kínai nyelvet, 1936: Pinguban (Csekiang tart.) dolg. r.k.

Miklósi 1936:148.

Nagy György, SJ (Sellye, Nyitra vm., 1588. ápr.-Buda, 1624. szept. 12.): misszionárius. - Apja prot. volt. ~ Grácban tanult. 1608. VIII. 20: a CGH növ-e lett. 1611. IX. 8: belépett a JT-ba. 1618: Bécsben fil. tanár, gyóntató és a töröko-i követek kísérő papja. 88

Veress II:16. - Lukács II:686. (*1590)

Nagy György (Komárom, Komárom vm., 1906. okt. 27.-Lovászpatona, 1989. júl. 6.): plébános. - A gimn. befejezése után 1924. VIII. 13: belépett a ciszt. r-be, ahol a Péter nevet kapta. Egészségi okokból távozott, 1925. VIII: fölvették a veszprémi szem-ba. A teol-t Veszprémben és 1927-30: Bécsben végezte. Veszprémben 1929. VI. 23: pappá szent. 1930. VI: Murakeresztúron, 1932. VIII: Galambokon kp., 1932: Bpen drált, 1933. IV: Lengyeltótiban, XI: Kéthelyen kp. - 1934. X: Amerikába ment, a betlehemi St. John's pléb-n (Philadelphia egyhm., USA) kp. - Hazatérve 1936. IX: Somlószöllősön, 1938. X: Tabon, 1940. V: Dégen kp. X: Úrkúton adm., 1944. VIII: plnos. 1960. IV. 26-1962: tb. knk., melytől megfosztották. 1965. IX: letartóztatták, 1968. XI. 8: Mosdóson, XII. 6: Nemesviden, 1969. I: Mosdóson, III: Devecserben kisegítő lelkész, IX: Lovászpatonán plnosh., majd plnos. - M: Jeremiás viszonya népéhez. Dri ért. (kz-ban, 1932) 88

Veszprémi egyhm. névtára 1975:375; 1992:225. - Pfeiffer 1987:753.

Nagy György Imre, OSPPE (Jászó, Abaúj vm., 1625 k.-Pápa, 1688. aug. 22.): helyettes rendfőnök. - 1645. X. 11: a CGH növ-e lett. 1653: papként tért haza, 1653/54: Bécsújhelyt, utóbb Sátoraljaújhelyt fil. tanár, 1681-86: a generális h-e volt. A r-ben sztként tisztelték. - M: Delitiae eremi decem conviviis absolutae... (Kz. nyomtatott címlappal a bpi Egy. Kvtár-ban; jelzete: Ab 152.) 88

Veress II:46. - Kisbán 1940:468. - Kisbán II:968. - Gaál 1987:5. (s.v. Nagy Imre, *Pápa, Veszprém vm. 1620 k.)

Nagy Gyula (Szil, Sopron vm., 1885. jún. 5.-Sopron, 1971. nov. 24.): plébános. - A gimn-ot a győri bencéseknél, a teol-t Győrött végezte, 1909. I. 27: pappá szent. Rajkán, 1909: Szanyban, 1912: Győr-Belvárosban kp., 1913. VI. 22: Káptalandomb lelkésze. 1923. X. 28: Bágyogon plnos. 1949 k. 3 é. börtönben volt. 1952: a soproni Szt István-tp. lelkésze, 1958: soproni knk. 1959-: Sopronban nyugdíjas. Alelnöke volt a Dunántúli Hírlapírók Szöv-ének. Szövegével énekeljük a →Hozsanna 216. sz. énekét. - M: „Ne sírj!” Evangéliumi vigasztalások a hősök sírja felett. Győr, 1916. - A Grál-legenda. Celldömölk, 1918. - Mondj szívem dalt. El. isk. ima- és énekeskv. H.é.n. - Szt Imre hg. Bp., 1930. - Győrött 1909-12: a Nagyasszonyunk szerk., 1914. II. 10-1918. VII. 1: és 1920. VII. 10-1923. XI. 10: a Dunántúli Hírlap fel. szerk., 1933:1/3. sz.-1938. XII: az Evangélium c. lap társszerk., 1939-50?: főmunk., 1919-21: a Szt Család naptára szerk. - Álnevei: Giulio (1909-12: Nagyasszonyunk; 1914-23: Dunántúli Hírl.); gy. (uo.); Sitkei Vilmos (uo.); Sövényházi Gyula (uo.). 88

Schem. Jaur. 1947:143; 1968:171. - Hetényi Varga I:312. - Diós 1999:150. (1564.) - Horváth 2000:181. (226.)

Nagy Gyula   →Szőkefalvi-Nagy Gyula

Nagy Ignác, séllyei (Székesfehérvár, Fejér vm., 1733. máj. 5. [ker. n.]-Pest, 1789. nov. 5.): megyéspüspök. - A gimn-ot Székesfehérvárott, a fil-t Nagyszombatban végezte. 1752: a veszprémi egyhm-s kispap, 1754. X. 30: Rómában a CGH növ-e lett, 1757. XII. 17: pappá szent. 1758. III. 14: teol. dr., IV. 3: tért haza. Bíró Márton titkára, 1759. VI. 31: tb. knk., 1760. VI. 1: knk., 1763. III. 11: a kir. tábla főpapja és hantai prép., 1772. XI. 30: kaposfői prép. 1774: ap. főjegyző, XI. 23: drivasztói vál. pp., a hétszemélyes tábla ülnöke, 1776: a m. helytartótanács tanácsosa. - 1777. II. 17: az újonnan alapított székesfehérvári egyhm. első mpp-e, VI. 23: erősítették meg. Batthyány József hgprím-érs. Pozsonyban VII. 27: pp-ké szent., Székesfehérváron VIII. 20: iktatták be. Az addigi 3 esp. ker-et egyhm-jében 8-ra növelte, ezeket 2 főesp. ker-be sorolta, jogilag szabályozta az egyhm. életét, 11 pléb-t létesített, köztük a székesfehérvár-felsővárosit. 1788: Feigs Ferenc Antal helybéli kőművesmesterrel megkezdte a ppi palota építését, Sárkeresztúron fölépíttette és fölsztelte a plébtp-ot, III. 27: Szt István fejereklyéjét visszaszerezte Székesfehérvárnak. 1777. VIII. 22-1784: lemondásáig a budai kir. egy. első kancellárja. ~ írta alá Mo-on az első nem r.k. dri okl-et, amit Szabó András, a hittud. kar ig-ja vonakodott megtenni. - M: Lamindus Britannius: A ker. embernek valóságos áhitatosságáról. Ford. lat-ból. (Ol-ból lat-ra ford. B. Lamé) Eger, 1763. (névtelenül) - Isten irgalmából első székes-fehérvári pp. azoknak, a kik az atya Istenben szerelmesek, és a Krisztus Jézustól meg-tartattak és hivattattak. H.é.n. - Az oltári szentséget szüntelen imádó ájtatos társaság székes-fehérvári ppségben. Pest, 1780. (névtelenül) - Repraesentatio in puncto Tolerantiae Josephino-Caesareae. H.n., 1785. - Ker. imádságok. Ford. ném-ből. Pozsony, 1787. (névtelenül) - A ker. hit és erkölcsbeli tudomány. Uo., 1786. - A Szentlélek imádása. Pest, 1787. (névtelenül). - Utóda a drivasztói c-en 1777: Pethő József, a székesfehérvári széken 1790. I. 19: Milassin Miklós Bertalan OFM. 88

LBE:181. (1774: drivasztói pp.) - Gams 1873:368. (1.) - Emlékkv. 1877:170. (1.) - Szinnyei IX:587. - Veress II:184. - SZJN 1977:65. Arck. - Pfeiffer 1987:184. (*máj. 3.) - Ritzler-Sefrin VI:72. (†nov. 13.)

Nagy Ignác (Szombathely, Vas vm., 1844. ápr. 15.-Rohonc, 1907. aug. 2.): plébános. - 1867. VI. 21: pappá szent., hittud-ból drált. Szenteleken (Vas vm.), 1868. XI: Kőszegen kp., 1874. IX: Felsőőrött, 1886: Rohoncon (Vas vm.) plnos. 1906: az Isteni Üdvözítőről nev. Nővérek rohonci társasházának ig-ja, zárdaisk-t (óvoda, el. és polg. isk.) alapított. - Írása: Vas vm. (Bp., 1898: Rohonc) - M: Egyh. ima- és dal-füzér. A kat. hívek használatára. Felsőőr, 1881. - Geschichte der Adam Hauserischen Armenstiftung zu Rohoncz. Uo., 1891. 88

Szinnyei IX:595. - Egyh. Közl. 1907:32. sz. - Géfin II:362; III:283. - Gulyás/Viczián XIX:125

Nagy Ilona Anka, FMMN (Esztergom, Esztergom vm., 1897. szept. 20.-Eichgraben, Au., 1991. ápr. 27.): missziós nővér. - 1913. V. 21: Bpen lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába, 1916. XI. 22: első, 1920. VIII. 1: utolsó fog-át uo. tette. Ápolónőként az I. vh-ban sebesültszállító vonatokon szolgált. 1930 k. Kínába került, a Tibet határán levő Szecsuán tartományban, Csentauban dolg. 1948-ig. - Visszatérve Au-ban telepedett le. **

Miklósi 1936:206.

Nagy Imre, OSPPE (†Pápa, 1688): rendfőnök. - 1653-54: Bécsújhelyt a fil. tanára. - Kz-ban maradt lelkigyakorlatos kv-e: Delitiae eremi docem Conviviis absolutae, viginiti dapibus mira suavitatae pollentibus instructae. 1655. (nyomtatott címlappal a bpi Egy. Kvtárban) 88

Kisbán II:352.

Nagy Imre, csányi (Szécsény, Nógrád vm., 1759.-Hegyes?, 1828. febr. 22.): plébános. - Hegyesen (Bács-Bodrog vm.) szolgált. - M: Elöljáró és rendkívül való prédikátziók, mellyeket különös és jeles alkalmatosságokra készített. 1-3. köt. [A 2. és 3. köt. címe: Törvényes ünnepekre való prédikációk]. Szeged, 1815-18. 88

M. Sion 1888:373. - Szinnyei IX:596. - Gulyás/Viczián XIX:127.

Nagy Imre (Kaposvár, Somogy vm., 1896. jún. 7.-Bp., 1958. jún. 16.): politikus, miniszterelnök. - Ref. Szegényparaszt családban született. Kaposváron 4 középisk. oszt. után géplakatos mesterséget tanult. 1915. V: behívták katonának, 1917. VII: orosz fogságba, egy Bajkál-tó melletti hadifogolytáborba került. 1918. VI-i szabadulása után a Vörös Gárda tagjaként részt vett az or. polgárháborúban, 1920. II: a komm. (bolsevik) párt tagja. 1921. III: hazatért, Kaposváron biztosítótársaságnál magántisztviselő. Tagja lett a helyi szocdem. pártszervezetnek, de 1925: kizárták. 1925. IV: a Mo-i Szoc. Munkáspárt alapító tagja, 1927 elején letartóztatták, 2 havi fogvatartás után szabadult. 1928 tavaszán a komm. párt Bécsbe küldte, 1928-29: a komm. párt falusi osztályvez-je. 1930 elején, a Komm-k Mo-i Pártja II. kongresszusa küldötteként Moszkvába utazott, a kongressz-on 'jobboldali elhajlásért' bírálták. Moszkvában maradt, 1930-36: a Komm. Internacionálé Nemzetk. Agrárint. munk., 1936: kizárták, 1938: visszavették a komm. pártba. 1937-38: a SZU Közp. Statisztikai Hiv. munk., 1939-44: a moszkvai rádió m. nyelvű adásainak (Kossuth Rádió) szerk-je, moszkvai megbízottként tért vissza 1944. XI: a megszállt Mo-ra. 1944. XI-1955. IV: az M. Komm. Párt/M. Dolgozók Pártja Közp. Vezetősége tagja. Részt vett az →Ideiglenes Nemzetgyűlés Előkészítő Biz-a munkájában, 1944. XII. 18: Hódmezővásárhelyen nemzgyűl. képviselővé vál. (1955-ig tagja az ogy-nek).

Az →Ideiglenes Nemzeti Kormányban 1944. XII. 22-1945. XI. 15: földművelésügyi min., (a komm. propaganda neki tulajdoníttatta 1945: a földreformot). 1945. V-1949: az MKP Pol. Biz. tagja. 1945. XI. 15-1946. III. 20: belügymin., 1947. IX. 16-1949. IV. 12: az ogy. eln., 1948: a M. Közgazd-tud. Egy. és a M. Agrártud. Egy. tanára, 1950. IV-1952. VII: a M. Dolgozók Pártja KV adminisztratív osztályvez-je, 1950. XII. 2: az MTA l. tagja, XII. 16.-1952. I. 5: élelmezési min., 1952. I. 5-XI. 14: begyűjtési min. 1951. III. 2: ismét az MDP Pol. Biz. és (1953. VII. 4-ig) a titkárság tagja. 1952. XI. 14-1953. VII. 4: a min-tanács elnökh-e, a moszkvai magyar kormányváltással 1953. VII. 4-1955. IV. 18: min-eln. Gazdpol. fordulatot hajtott végre: fölhagyott a nehézipar fejlesztésével, az erőszakos téeszesítéssel, föloszlatta az internálótáborokat (a recski haláltábort is), megszüntette a kitelepítést, korlátozott közkegyelmet hirdetett. Megkezdték a komm-k elleni pol. perek fölülvizsgálatát. A Hazafias Népfront (melynek aleln.) újjászervezésével a diktatúra enyhítésének látszatát keltette. G. M. Malenkov szovjet min-eln. háttérbe szorításának hazai követéseként 1955. III: az MDP KV (Rákosi Mátyás vezette sztálinisták) elutasította pol-ját, IV. 14: valamennyi áll. és párttisztségétől megfosztották. 1955. XII. 3: kizárták az MDP-ből. 1953. V. 30-1955. V. 14: az MTA r. tagja, melyről lemondott. Azzal, hogy elutasította a kötelező bolsevik önbírálatot, a sztálinistákat bíráló, 'lenini utat' óhajtó bpi értelmiségi 'pártellenzék' (revizionisták) - akaratán kívül - vezéralakjává tette. 1956. X. 13: visszaadták MDP-tagságát, X. 20: saját kérésére MTA-tagságát (amit XII: megszüntettek). X. 23: a Bpen tüntető tömeg kormányfői kinevezését követelte. Az MDP éjszakai közp. vezetői ülésén fölvették a KV-be és a Pol. Biz-ba, 'elvállalta' a min-elnökséget. Tisztázatlan, hogy ~ (v. csak az ő nevében) kérte-e a megszállók beavatkozását az általa is 'ellenforradalomnak' minősített fölkelés, a 'fasiszta, reakciós elemek' leverésére. X. 24: 8.45-kor a rádióban kihirdette a statáriumot. X. 28-31: az MDP 6 tagú (Kádár János, Apró Antal, Kiss Károly, Münnich Ferenc, Szántó Zoltán) elnökségének s a párt föloszlatása után az új komm. párt, a M. Szoc. Munkáspárt Ideigl. Intézőbiz-ának tagja. X. 28: tűzszünetet hirdetett, a fölkelők követelésére bejelentette a szovjet csapatok kivonását Bp-ről, az ÁVH megszüntetését, ált. közkegyelmet, a Kossuth-címer bevezetését, márc. 15. nemz. ünnepkénti visszaállítását, bér- és normarendezést, a családi pótlék és a nyugdíjak emelését, stb. X. 30: szovjet beleegyezéssel meghirdette a többpártrendszerhez való visszatérést, kormányában v. kisgazda és parasztpárti politikusokat is államiniszterré tett. A szovjet csapatok folyamatos Mo-ra vonulására válaszul XI. 1: bejelentette Mo. kilépését a Varsói Szerződésből és az orsz. semlegességét. XI. 4: hajnalban a szovjet katonai támadás hírére családjával és munkatársaival a jugoszláv követségre menekült (azután olvasták be többször is a rádióban kiáltványát: „csapataink harcban állnak, a kormány a helyén van”). A Kádár-kormány menlevelével XI. 22: elhagyták a képviseletet, attól néhány száz m-re a szovjet hatóságok elfogták és Ro-ba deportálták. 1957. IV. 14: letartóztatták, Bp-re szállították. Az MSZMP KB 1957. XII. 21-i döntése nyomán bíróság elé állították (→Nagy Imre és társai pere). A vádakat elutasította, védekezni sem volt hajlandó. 1958. VI. 15: halálra ítélték (nem kért kegyelmet), VI. 16: hajnalban a bpi Orsz. Börtön udvarán fölakasztották (csak másnap hozták nyilvánosságra). A helyszínen jeltelen sírba tették, 1961: összedrótozott holttestét az Új köztemető 301-es parcellája egyik jeltelen sírjába, arccal lefelé földelték el. 1989. III. 29: holttestét kivégzett társaival együtt kihantolták, VI. 16: újratemették, VII. 6: rehabilitálták. - ~ annak a nagyhatalmi pol-nak áldozata, mely az →osztrák államszerződés aláírása után, a szovjet stratégia alapján lehetőséget teremtett a megszállás és a bolsevik egypártrendszer mo-i meghosszabbítására. Kormányát a forr. csoportok - Corvin köz, Széna tér, Nemz. Forr. Bizottmány stb. - nem tekintették sajátjuknak. - M: Mit ad az MKP a parasztságnak? Bp., 1945. - Agrárproblémák. Tanulm-ok - bírálatok 1938-1940. Uo., 1946. - Munkásmozg. és agrárszocializmus a 19. sz. végén Mo-on. Uo., 1947. - Jobb szerszámmal, több kenyeret. A nehézipari munkásság és a dolgozó parasztság megbízottainak a Szabad Föld kezdeményezésére 1948. V. 15: megtartott kasza-kapa értekezlete. ~ beszéde és hozzászólások. Uo., 1948. - A SZU nagyüzemi mezőgazd-a. Uo., 1949. (A[z] MDP pol. akad. 1949/10.) (Uaz Szövetkezetek kis kvtára 3.) - Pártunk parasztpol-jának végrehajtásában mutatkozó elhajlások és ferdítések. (Kidolg. az MDP Közp. Előadói Iroda agrárpol. munkaközössége. Vezető: N. I. Előadó Hegedűs András. Uo., 1950. (MDP Közp. Előadói Irodájának előadásai 1950/7.) (Uaz 1951) - Agrárpol. tanulm-ok. 1. Uo., 1950. - Sztálin, a marxista-leninista agrárszemlélet továbbfejlesztője. (Kidolg. az MDP Közp. Iroda Agrárpol. Munkaközössége. Vez. N. I. Előadó Szabó József. Uo., 1950. (MDP Közp. Előadó Irodájának előadásai 1.) - A kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet néhány közgazd. problémája a népi dem. orsz-okban. Uo., 1953. - Contributory address at the Meeting of the Bp. Party Activists of the Hungarian Working People's Party on July 11, 1953. + Rákosi Mátyás: Speech. + (Resolution adopted and the Meeting of the Bp. Party Activists of the Hungarian Working People's Party). Uo., 1953. (fr-ul, ném-ül és oroszul is) - Speech by ~, chairman of the Council of Ministers of the Hungarian People's Republic in the National Assembly, on July 4. 1953. Uo., 1953. (fr-ul, ném-ül és oroszul is) - A kormány félévi tevékenysége és az 1954. évi feladatok. Beszéd... 1954. I. 23-án. Uo., 1954. (ang-ul: The activity of the government during the past six months and the tasks for 1954. + Szalai Béla: The plan of national economy for 1954. Uo., 1954; fr-ul, ném-ül és oroszul is) - Egy évtized. Vál. beszédek és írások. 1. (1945-1947) 2. (1948-1954) Uo., 1954. - A m. nép védelmében. Vitairatok és beszédek 1955-1956. Strasbourg, 1957. (ang-ul, fr-ul, sp-ul 1957, ném-ül 1959, japánul é.n.; 2. bőv., jav. m. kiad. Párizs-Highland Lakes, 1984) - Moszkvában 1938-41: az Új Hang folyóir. szerk. biz. tagja (és rendszeres cikkírója), Bpen 1953. X-1955. III: a Társad. Szle szerk. biz. tagja. 88

Társad. Szle 1957:7/8. sz. (Nemes Dezső: ~ „eszméi” és az árulás ideológiai előkészítése) - Szenes Imre: Az utolsó napjuk. Bp., 1957. - ~ és bűntársai ellenforr. összeesküvése. Uo., 1958. - La verité sor l'Affaire Nagy. Paris, 1958. (ang-ul, ném-ül, sp-ul 1959, m-ul Brüsszel, 1959, Bp., 1989) - Méray, Tibor: Thirteen Days That Shook the Hungarian Revolution. New York, 1959. (fr-ul 1960, ném-ül 1961, m-ul ~ élete és halála. München, 1977, 1978, Bp., 1989) - Molnár, Miklós-Nagy, László: Imre Nagy - réformateur ou révolutionnaire? Genéve-Paris, 1959. (m-ul Brüsszel, 1961, Párizs-Highland Lakes, 1983) - MTA tagjai 1972:465. - In Memoriam ~. Emlékezés egy miniszterelnökre. Szerk. Tóbiás Áron. Bp., 1989. - A ~-vonal. Vál. és bev. Dér Ferenc. Uo., 1989. - Unwin, Peter: Voice in the Wilderness. I. N. and the Hungarian Revolution. London-Sidney, 1991. (m-ul Bp., 1993) - Bölöny 1992:354. - ~. Egy m. min-eln. Szerk. Dér Ferenc. Pécs, 1993. - 1956 kézikv-e I. - Rainer M. János: ~. Pol. életr. I. 1896-1953. Bp., 1996. - A nemzgyűl. alm-ja 1945-1947. Bp., 1999:393. [a földalatti komm. párti Parasztok Lapja szerk. - ilyen lapcím A m. munkásmozgalmi sajtó bibliogr. 1848-1948. Bp., 1951.(Szigúan bizalmas!) Kézirat gyanánt 1-4. köt-ben nincs; a Negyedszázados harc. Bp., 1975:633. szerint 1929. XI. 10-1930. III. 5: megjelent, de a lapon a fel. szerk. Molnár Árpád, ~t nem említették) - Gulyás/Viczián XIX:95. (†jún. 17.)

Nagy Imre Leó (Nagykanizsa, Zala vm., 1876. máj. 9.-Budatétény?, 1937. dec. 19.): plébános. - A középisk-t Székesfehérvárt végezte, 1895: belépett a sarutlan karmeliták r-jébe, a teol-t és fil-t Győrött tanulta, 1902. VI. 29: pappá szent. Átlépett a váci egyhm-be, 1912: Kiskunmajsán, Szegváron, Sáriban kp., 1916: táb. lelkész, 1920: Orgoványon plnos. - M: A tökéletesség útja. Bp., 1904. - Isten és én. Uo., 1909. - A szentségi Jézus. Uo., 1909. - Nyolc nap szt magányban. Uo., 1909. - A fájdalmas Szűz Anya tisztelete. Uo., 1909. - Mentsd meg a lelked! Uo., 1913. - A krisztusi lélek. Írta Liguori Szt Alfonz. 1-2. köt. Átd. Uo., 1913. - Jézus Krisztus élete elmélkedésekben. Írta Nicolaus Avancinus. 1-6. rész. Átd. Rákospalota, 1935-36. - Az erények kv-e. Írta Nagy Szt Albert. Ford. Uo., 1937. (Lelkiélet kis kv-ei 19.) - Imádság, elmélkedés. Írta Alkantarai Szt Péter. Ford. Uo., 1937. (Lelki kultúra kv-ei 4.) - Vezérelvek, tanácsok, gondolatok. Írta Nierenberg János Özséb. Ford. Uo., 1937. (uaz 5.) - A legméltóságosabb Oltáriszentség megígérése. Írta Szt Ágoston. Ford. Uo., 1938. (Lelkiélet kis kv-ei 27.) 88

Chobot II:1917. - Irodt. 1938:48. - Nemz. Újs. 1937. XII. 21. - Gulyás/Viczián XIX:130.

Nagy Irén, IBMV (*Nagykálló, Szabolcs vm., 1898): apáca, tanárnő. - 1925: mennyiségtan-termtan szakos középisk. tanári, gép-, gyors- és szépírás tanári okl-et szerzett. 1932: az Angolkisasszonyok Sancta Maria Int-e tanára, 1938-41?: a 2 é. keresk. szaktanf. ig-ja. - M: Az Angolkisasszonyok Sancta Maria intézete 2 é. női keresk. szaktanf. értes. az 1933/34-1940/41. évről. Közzétette. Bp., 1934-41. 88

Szakokt. évkv. 1938:346; 1941:121. - Gulyás/Viczián XIX:138.

Nagy István, nemes (Komárom, Komárom vm., 1725. nov. 28. [ker. n.]-Nagyszombat, 1804. máj. 5.): fölszentelt püspök. - 1745: a budai, 1748: a nagyszombati papnev. növ-e, ahol 1748. XII. 29: pappá szent. 1750. II. 18: gyerki plnos. 1753. VIII. 30: teol. dr., 1757. X. 5: déméndi, 1764. VI. 27: nagysallói plnos és lévai alesp. 1767. X. 19: esztergomi knk., 1770. V. 7: zólyomi főesp., 1776. IV. 30: szentistváni prép. és a Szt Györgyről nev. csanádi prép. XII. 16: thermisciriai fszt. pp-ként Batthyány érs. spp-e és ap. protonot. 1777: érs. helynök.1779. VIII. 19-1783. X. 27: olvasóknk., melyet ekkor elcserélt a szenttamási prépsággal. T.E.

Schem. Strig. 1859:4. (12.) - Nagy VIII:86. - Némethy 1894:809. - Kollányi 1900:378. - Ritzler-Sefrin VI:401. (†aug. 5. előtt)

Nagy István (Nagyszentlászlópuszta, Somogy vm., 1887. jan. 9.-Lábod, 1939. márc. 16., tem. n.): plébános. - 1906: Csurgón éretts., 1909. VI. 21: pappá szent., Széchenyi Emil gr. családjánál házikp., 1919: Lábodon kp., 1923: plnos. - Nagyasszony napjára szép új énekek és egy nagy csodatört. Kiadta. Sümeg, é. n. 88

Schem. Vesp. 1927. - Nemz. Újs. 1939. III. 17. - Pfeiffer 1987:756. - Gulyás/Viczián XIX:141.

Nagy Iván, felsőgyőri (Balassagyarmat, Nógrád vm., 1824. jún. 18.-Horpács, Nógrád vm., 1898. okt. 26.): képviselőházi naplószerkesztő, családtörténész. - A középisk-t Egerben, Esztergomban és Vácott, a jogot magánúton, Losoncon és a pozsonyi kir. jogakad-n végezte. Pozsonyban kir. táblai jegyző az 1847/48. utolsó rendi ogy. idején. Pesten jurátus, 1848: a 7. honvédzászlóaljba lépett, a Drávától a Lajtáig részt vett Jellasics támadásának visszaverésében. A 49. honvédzászlóalj őrmestereként X. végén Debrecenbe kísérte a horvát foglyokat. A déli fölkelők ellen harcolt, onnan az aradi ostromló sereghez került a vár 1849. VI. 30-i föladásáig, közben a zarándi tisztogatásban is részt vett. VII. 18: hadnagy Dembinszky hadtestében, VIII. 9: főhadnagy a temesvári csatában. - A világosi fegyverletétel híre Facséton találta. Hazafelé bujdosva IX. 4: eljutott Bujákra (Nógrád vm.), rejtőzködve jeles és híres nők életrajzán dolgozott. 1850. VIII. 17: följelentés zsandárkézre juttatta, de jóakaróinak kezességével Balassagyarmaton szabadult. A nagyoroszi Berchtold gr-oknál nevelőséget vállalt, velük 1850 telén Itáliába ment. 1851. III. 15: az MTA Tört. Oszt. ~t bízta meg, hogy a velencei Marciana Kvtárból lemásolja a Mo-gal kapcsolatos okiratok közül azokat, melyeket Valentinelli kvtárig. kijelölt. 1851. XII-1852. V: ismét Velencében kutatott. - 1853: Balassagyarmaton ügyvédi irodát nyitott. 1855. VIII. 1: a pesti Egy. Kvtár tisztje, megírta és kiadta a Mo. nemes családjait. Az MTA 1858. XII. 15: l., 1874. V. 21: r. taggá választotta. Alapítója és haláláig tagja volt a M. Tört. Társulat választmányának. 1859. III. 21-1870. III. 1: az Egy. Kvtár első őre, 1870. III. 1-1878. XII. 9: a képviselőházi napló szerk-je. Betegsége miatt horpácsi birtokára költözött, a horpácsiak megválasztották bírónak. Utolsó éveit visszavonultan élte, 1883: a megalakult M. Heraldikai és Genealogiai Társ. egyik aleln. 1883-1886. X. 14: Csergheő Gézával együtt részt vett a Siebmacher-féle Wappenbuch mo-i részének megírásában. 1888: megbízták Nógrád vm. tört-ének megírásával. 1891. XI. 29: megnyitotta az általa kezdeményezett Nógrád vm. múzeumot, melyre kvtárát és irományait hagyta. - Írásai: Hölgyfutár (1851: Magyar hölgycsarnok: Adelhait, Agnes, Anna kirnék, Báthori Anna, Erzse, Klára és Zsófia, két Beatrix kirné, Bethlen Zsuzsánna, Bocskay Erzsébet, Bornemisza Anna, Bosnyák Zsófia, Cillei Borbálya, négy Erzsébet kirné, Erzsébet Albert leánya, Fennena kirné, Forgách Zsuzsánna, Frangepán Beatrix; 1852: Levelek Olaszo-ból). - M: Mo. családai, címerekkel és leszármazási táblákkal. 1-12. köt. (40 kettős füz.) Pest, 1857-65. (Pótlék köt. Uo., 1868) (Utánnyomás Bp., 1987; CD-ROM 1998) - Kisfaludi Lipthay család nemzékrende és okl-ei. Uo., 1858. - Komáromy Jánosnak (Késmárki Tököly Imre secretáriusának) töröko-i Diariumja s experientiája… Uo, 1861. - Késmárki Tököly Imre naplója. 1693-1694. Uo., 1863. (Monumenta Hung. Hist. M. Tört. Emlékek II. oszt. 15.) - Tanulmányok a várrendszer némely viszonyairól. Uo., 1866. (Klny. Akad. Értes.) - Az 1869-1872. ogy. képviselőház naplója. Hiteles kiad. VI-XXIV. köt. Szerk. Uo., 1871-72. - Rédei László Történeti maradványai 1658-1663. Uo., 1871. (Történelmi Tár XVII.) - A gr. Zichy család okmánytára. 1-4. köt. Szerk. Nagy Imrével és Véghelyi Dezsővel. Uo., 1871-74. - A közös ügyek tárgyalására 1872. IX. 16: a m. ogy. által kiküldött biz. naplója. Hiteles kiad. Szerk. Uo., 1872. - Az 1865-68. ogy. jegyzőkv-einek tartalommutatója. Szerk. Uo, 1872. - Az 1872-1875. ogy. képviselőházának naplója. Hiteles kiad. 1-17. köt. Szerk. Buda, 1872-75. - Emlékbeszéd Érdy János felett. Bp., 1873. (Ért-ek a tört-tud. köréből II. 9.) - Egy főbenjáró per a XVIII. sz-ból. Uo., 1873. (uaz III. 1.) - Az 1873. dec. 22. orsz. ülésből kiküldött 21-es biz. naplója. Hiteles kiad. Szerk. Uo., 1874. - A közös ügyek tárgyalására a m. ogy. által kiküldött s ő felsége által 1874. ápr. 20-ra összehivott biz. naplója. Hiteles kiad. Szerk. Uo., 1874. - Magyar diplomatiai emlékek Mátyás kir. korából 1458-1490. 1-4. köt. Szerk. Nyáry Alberttel. Uo., 1875-78. (Monumenta Hung. Hist. M. Tört. Emlékek IV. oszt. Diplomatiai emlékek) - Az 1875-78. ogy. képviselőházának naplója. Hiteles kiad. 1-14. köt. Szerk. Uo., 1876-78. - Az utolsó Árpádházi kir. trónra lépte. Uo., 1876. (Ért-ek a tört-tud. köréből VI. 8.) - A közös ügyek tárgyalására kiküldött és 1876. máj. 15-re összehivott biz. naplója. Hiteles kiad. Szerk. Uo., 1876. - Brutus Mihály magyar Historiája. 1-3. köt. Uo., 1877. (Monumenta Hung. Hist. XIV.) - A jegybank ügyében ogy-ileg kiküldött biz. naplója. Hiteles kiad. Szerk. Uo., 1878. - J. Siebmacher's Grosses und allg. Wappenbuch... IV. Bd. 1-8. füz. Der Adel von Ungarn sammt den Nebenländern. Nürnberg, 1885-86. - Emlékbeszéd Kacskovics Lajos lev. tagról. Bp., 1893. (Emlékbeszédek VII. 6.) - Balassagyarmat. Az 1858. évi első kiad. jav. rövidítménye. Balassagyarmat, 1894. - Nógrád vm. tört. I. köt. 1000-1544. Uo., é.n. (új kiad. Nógrád vm. tört. az 1544. évig. 1. r. 1000-1300. Uo., 1907) - Gyöngyösi István életrajzi adatainak s származásának megállapítása. Bp., 1897. (Klny. ItK) - Pesten 1862. I-XII: Knauz Nándorral a Magyar Tud-os Értekező szerk-je és kiadója. - Kz-ban: Nógrád vm. okmánytára 1866; Magyar címertan, kül. tek. történelmünkre; A várbirtokok az Árpádok alatt, földképpel. 88

Nagy VIII:66. - Márki Sándor: Emlékbeszéd ~ felett. Bp., 1900. (Emlékbeszédek X:6.) - Turul 1901. (Karácsonyi János: Emlékbeszéde) - Szinnyei IX:620. - Gulyás/Viczián XIX:146.

Nagy János, SJ (Kéty, Tolna vm., 1732. jún. 17.-Szany, 1803.): plébános, író. - 1747. X: Nagyváradon lépett a JT-ba. A r. feloszlatásakor 1773: Győrött karkp., 1778: Szanyban plnos. Az írók barátja és pártolója volt, maga is verselt m-ul. - M: Méhi gazdaság... Győr, 1786. - Nyájas Múzsa. Uo., 1790. - Szt-Andrási Fénix. Költ. Sopron, 1799. 88

Szinnyei IX:630. (*Nagyvárad) - Kerényi Olaf: A m. irod. népiesség úttörői. 1. ~ szanyi plnos élete és irod. munkássága. Pannonhalma, 1939. - JTÉ 1942:412. (*s.v. Kéttye)

Nagy János (Szombathely, Vas vm., 1809. márc. 30.-Szombathely, 1885. ápr. 21.): kanonok. - A fil-t szülővárosában, a teol-t a KPI növ-eként a pesti egy-en végezte, különösen a K-i nyelvekben képezte magát. A Pesti Növendékpapság Nemes Magyar Gyakorló Isk-jának (→Magyar Egyházirodalmi Iskola) első elnöke. - 1832. VIII. 27: pappá sztelték, Baltaváron, 1833. III: Nagyszentmihályon kp. 1833: a MTA tagja, teol. dr. 1836: a szombathelyi szem. tanulm. ig-ja. 1840: Zala, 1842: Vas vm. táblabírája. 1871: knk., 1872: borchi c. apát, 1873: pápóci perjel, 1874: sárvári főesp. 1833. XI. 15: a MTA l., 1838. IX. 6: r., 1876. VI. 8: t. tagjává választotta. Vörösmartyval és Czuczorral a m. nyelv rendszerének összeállításán dolgozott; a sémi nyelvekkel próbálta párhuzamba állítani a m. nyelvet. - Fm: Polus laetitiae. Pest, 1830. - Az egész ker. hittud. katechetai tanításokban. 1-4. köt. Ném-ből ford. Szalay Istvánnal. Uo., 1832-33. - Grammatica linguae Hungaricae.Uo., 1832. - A m. nyelv szóalkotó és módosító ragjainak nyelvtud. vizsgálata. Buda, 1834. - A jó lelkipásztor képe. Pest, 1836. - Tiszta m. gyökök. Buda, 1839. - A lat-m. egyh. műszótár. Szombathely, 1845. S.F.-88

Pallas XII:917. (†1855. máj. 20. tollhiba) - Szinnyei IX:634. (†máj. 21.) - Fehér 1927:XXVI. - Géfin II:386. Arck; III:285. (†ápr. 21.) - MÉL II:271. (†máj. 20.) - MTA tagjai 1975:198. (†máj. 20.)

Nagy János (Eger, Heves vm., 1877. júl. 12.-Eger, 1926. okt. 26.): kanonok, nemzetgyűlési képviselő. - Iparos családból származott, özv. édesanyja nevelte. A középisk-t Egerben, a teol-t 1898-1901: a KPI növ-eként a bpi tudegy-en végezte, teol dr. 1901: pappá sztelték. Dévaványán, Szolnokon kp. Egerben hittanár, 1907: teol. tanár, 1925: knk. - 1907-13: Heves vm., 1918-26: Eger város tvhat. biz. tagja. 1920-22: a nemzetgyűlésben az egri ker. képviselője, 1922-27: a Ker. Kisgazda, Földműves és Polg. Párt programjával. - ~ írta az első m. kerszoc. röpiratokat. - Cikke: Alkotmány (1909:127. sz. A papság új kötelességei). - M: Mit ígér és mit ad a szociáldemokrácia? Bp., 1903. (A M. Nép Kvtára 11.; tótul 1908) - Az egyh. alkotmányának alapvonalai az első két században. Eger, 1904. - A szociáldemokrácia. Képek a szocdem. szentek életéből. Kiállítják magukról a szociáldemokraták. Uo., 1907. (névtelenül) - A szociáldemokrácia tükre. Bp., 1911. (Népiratkák 278.) - Az olasz háború, v. hogy bűnhődik a hitszegő. Uo., 1915. - Hivatalos ügykezelés. Az egri főegyhm. rendeletek alapján. Eger, 1915. - Egyh. közigazg. Uo., 1916. (Kozocsánál nincs!) - Gyónjunk v. ne gyónjunk? Bp., 1916. (Népiratkák 314.) - Húsvéti vigasztalás és ereje. Sztbeszéd. Eger, 1916. - Házasságügyi lelkipásztorkodás. Uo., 1917. - Krisztus a háború tengerén. H.é.n. 88

Nemzgyűl. alm. 1920/22:96; 1922/27:330. - M. Hírl. 1926. X. 27. - Schem. Agr. 1927. - Berzeviczy 2000:82. (1289.) - Gulyás/Viczián XIX:153.

Nagy János (Kassa, Abaúj-Torna vm., 1907. jan. 26.-Vecsés, 1974. nov. 26.): plébános. - 1930. VI. 22: Vácott pappá szentelték, 1930-50: Szolnokon hitokt., hittanár, 1933: teol. dr. 1941: hitoktatási tanfelügy. 1947: Szolnokon, 1953: Soroksáron, 1957: Pestlőrincen, 1958: Vecséstelepen, 1967: Vecsés-Óplébánián plnos. - Cikke: Kat. Nevelés (1938). 88

Áll. Verseghy Gimn. értes. Szolnok, 1938. - Schem. Vac. 1970:332. - Diós 1999:151. (1586.) - Gulyás/Viczián XIX:156.

Nagy János Sándor, OPraem (Jánosháza, Vas vm., 1889. júl. 13.-Jánosháza, 1964. ápr. 23.): tanár. - A keszthelyi prem. főgimn-ban 1907: éretts. Jászón 1907. IX. 8: lépett a r-be. 1908. IX. 8: uo. első, 1911. IX. 8: Csornán örök fog-át tette. 1912. VIII. 18: uo. szent. pappá. A teol-t Jászón és a bpi →Norbertinumban végezte. A bpi tudegy-en 1913: termrajz-földr. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. - 1911: Türjén hitoktató, 1912: Keszthelyen gimn. tanár, 1920: Jánoshidán hitoktató, 1923: bérleti ellenőrző is. 1925: Csornán jószágkormányzó, 1933: Szombathelyen, 1934: Keszthelyen 1943: Szombathelyen gimn. tanár, 1946: Jánoshidán kisegítő lelkész, 1948: Szombathelyen, 1950: Keszthelyen nyugalomban. A szétszóratáskor VI. 19: Máriabesnyőre internálták, IX. 7: Jánosházán, rokonainál talált otthonra. r.k.

Nagy Jenő, OFM (Győr, Győr vm., 1748.-Tata?, 1795. jún. 27.): tanár. - 1764: lépett a mariánus rtart-ba. 1871: Győrött szent. pappá. Sopronban a fil., később az egyhjog tanára. - M: Institutiones logicae et metaphysicae. Sopron, 1773. Kz.- Institutiones physicae. Uo., 1774. Kz. **

Farkas 1879:103. - Szinnyei IX:642.

Nagy Jenő (*Törcsvár, Brassó vm., 1905. okt. 20.): pap. - A teol-t 1929: a münsteri egy-en végezte, 1929: pappá szent., Ditrón kp., 1930: Verestoronyban lelkész, 1930-32: a nagyszebeni Teréz-árvaház tanulm. felügy-je s az Orsolya-zárda ném. leánygimn. hittanára. Gyulafehérvárt 1932: ppi levtáros, udvari kp., 1935: ppi szertartó, 1937: ppi titkár és s. főtanfelügy. - Írásai: Erdélyi Tudósító (1927. XI: Német földön, 1928. II: Ez is nyugat, V. 27: A Rajna mentén, 1928. XII: Immaculata, 1929. I: Hollandiában, 1930/33), Erdélyi Tudósító alm. (1932: Örömteli kereszténység), Oltár (1930), M. Lapok (1933. III. 16: A nagyszebeni Orsolya-szüzek 200 é. jubileuma) 88

Dir. AJ 1935:37; 1938:45; 1981: már nincs. - Gulyás/Viczián XIX:160.

Nagy Jenő, SDB (Himód, Sopron vm., 1911. máj. 5.-Sopron, 1979. máj. 21.): plébános. - 1931: a pápai bencés gimn-ban éretts. 1933: Szentkereszten lépett a r-be. 1938: Esztergomtáborban kezdte a teol-t, 1942. VI. 14: pappá szent. Szombathelyen és Magyaróvárott nevelő. A r. feloszlatása után 1950: Rábapatonán, 1956: Mosonszolnokon kp., 1961: uo. plnos, 1966: Sopronban a Szt Simon és Júdás Tádé-tp. kp-ja. 1978: nyugalomban. **

Szolg. 1980. 47:101.

Nagy Jeromos Imre, Szt Pál apostolról nev., Piar (Nagyvárad, Bihar vm., 1724. dec. 31.-Kál, 1803. máj. 14.): tanár, drámaíró. - 1745. X. 7: Privigyén lépett a r-be, 1747. X. 8: Kecskeméten tett fog-at. 1748: Szegeden, 1750: Kecskeméten 1751: Nagykárolyban tanított, 1753: Debrecenben teol-t tanult, 1754. V. 12: pappá szent. - 1755: Nyitrán, 1756: Szegeden tanár, 1757: Vácott hitszónok. 1758: Máramarosszigeten hitszónok és nevelő, 1761: Vácott m. hitszónok. A Festetich családban nevelő 1763: Bécsben, 1774: Pozsonyban, 1776: Keszthelyen, 1777: újra Bécsben, 1782: Ságon (Simaság), 1786: Keszthelyen Festetich grnő kvtárosa és házikp-ja. 1791: Kőszegen lelkész, 1792: újra a Festetich család kvtárosa. - Színre került iskoladrámái: Virus fortissimum regnandi ins (Szeged, 1748) - Isaac in Quadragesima (Uo., 1755) - Joseph Egyptius a Fratribus Agnitus in Juno (Uo., 1755) - Anima (Vác, 1756) - David poenitens (Uo., 1756) - Absolon patri conciliatus (Uo., 1756). 88

ItK 1915:214. (Prónai Antal) - Koltai 1998:268. - Gulyás/Viczián XIX:161.

Nagy József, nemes (Szentgyörgyvár, Zala vm., 1753. márc.-Szombathely, 1810. jan. 10.): nagyprépost. - N. Gábor bátyja. A középisk-t Kőszegen, a fil-t és a teol-t Győrben végezte. 1776: pappá szent., a győri líceum retorika tanára, 1777. VIII. 21: a szombathelyi kápt. jegyzője, 1778. XI. 17: ppi szertartó és titkár. 1789. VI. 19: ikervári plnos, 1790: knk. és szem. rektor. 1790, 1792: ogy. követ, 1793: Szily pp. fölmentette a rektorság alól. 1805: nagyprép. Kisfaludy Sándorral és Kazinczyval levelezett. Kiadta 11 halotti és üdvözlő beszédét. S.F.

Erdélyi Múz. 1816. V:76. - M. Sion 1893:583. - Szinnyei IX:643. (*Alsópáhok) - Géfin III:286.

Nagy József (Püspöki, Csallóköz, 1757.-Pozsony, 1843. máj. 6.): hitszónok, tábori lelkész, kanonok. - 1781: ünn. fog-at tett a mariánus rtart-ban. 1782: szent. pappá. Esztergomban m. hitszónok. 1799 e. a 61. gyalogezred táb. lelkésze Milánóban. 1822: hazatért, a lelki kapcsolatot megtartva kilépett a r-ből, s táb. főlelkész. 1835. X. 22: pozsonyi knk. - M: Koronás fejekben a kormányzó hatalom főtiszteletének köteles védelmezése. Ünn. beszéd Szt István napján a budai vártp-ban. Buda, 1799. **

Farkas 1879:122. - Szinnyei IX:645.

Nagy József, Szt Lőrinc vértanúról nev., Piar (Kunsziget, Győr vm., 1882. szept. 21.-Pannonhalma, 1962. okt. 31.): gimnáziumi tanár. - 1897. VIII. 27: Vácott lépett a r-be, 1904. III. 31: szerz. fog-at tett, 1906. VII. 2: pappá szent. és mennyiségtan-termtan szakos középisk. tanári okl-et szerzett. 1906: Szegeden, 1908: Bpen, 1911: Debrecenben, 1913: Nyitrán, 1915: Kecskeméten, 1916: Léván, 1917: Magyaróvárt, 1920: Bpen, 1927: Vácott, 1932: Mosonmagyaróvárt gimn. tanár. 1949: szolgálaton kívül, 1950: Kunszigeten élt, 1954: Kecskeméten, 1959: Pannonhalmán nyugdíjas. - M: Az elemek állandóságának elve. Bp., 1911. - Humanisztikus fizikatanítás hatásai. Uo., 1916. - Összefoglaló tételek a fiz-ból. Uo., 1922. (Zászlónk diákkvtára 38-39.) - Kísérleti fiz. A középisk. felsőbb oszt. számára. Fehér Ipoly és Szekeres Kálmán után teljesen átd. (I. rész. 12. kiad. Uo., 1923.; II. rész Uo., 1924.; 13. Teljesen átd. kiad. Uo., 1932) - A pap és a szentolvasó. Írta Peter Kunz. [Ford.] Uo., 1940. [1939] 88

Kalmár 1907. - Piar. gimn. értes. Debrecen, 1911/12:27. - Koltai 1998:269. - Diós 1999:151. (1592.) - Gulyás/Viczián XIX:166.

Nagy József (Abaújszántó, Abaúj-Torna vm., 1888. okt. 2.-Székesfehérvár, 1968. márc. 13.): kanonok. - A középisk-t Kassán, a teol-t Kassán, Rómában és Innsbruckban végezte, fil. és teol. dr. 1915. V. 29: pappá szent. Tarcalon kp., 1916: Kassán hittanár, 1918: ppi szertartó. 1919: Ináncson adm. és a Csáky-Pallavicini családnál nev., 1922: Erdőbényén adm., 1934: Boldogkőváralján plnos. 1941: Kassán teol. tanár, 1942: tb. knk. 1945: Ongán adm., 1946: Füzérradványban, 1957: Tarcalon plnos, 1949. III: mesterknk.  88

Schem. Cass. 1944:92. - Schem. Agr. 1963:100. - Diós 1999:151. (1594.) - Gulyás/Viczián XIX:169.

Nagy József, SDB (Nagyvarsány, Szabolcs vm., 1908. okt. 20.-Miyazaki, Japán, 1990. febr. 16.): missziós segítő testvér. - Bpen elektromérnökként dolg. Szentkereszten lépett a r-be, 1933. VIII. 5: tette első fog-át. Bpen a szalézi isk-ban elektronikát tanított, s Rákospalotán megismerkedett a nyomdászattal. 1936: második fog-at tett. Amikor Japánból nyomdászathoz is értő technikus szakembert kértek, ~et elöljárói Japánba küldték, ahol 1937. VII. 13-1967: a tokyo-suginami isk-ban tanított, melynek fő profilja a nyomdászat volt. ~ tanítás közben 3 diplomát szerzett, 1957: egy. tanár. 1952: megírta japánul az első nyomdászati szakkv-et. Részt vett a japán nyelvű latin betűs tipográfia fejlesztésében, a térhatású képeslap feltalálásában és a Matsushita gyár National és Panasonic márkanéven forgalmazott rádiótípusainak kifejlesztésében. 1967: világkörüli úton meglátogatta a szalézi intézeteket. 1968: Miyazakiba helyezték, ahol az isk. kvtárosa, majd sekrestyése.  r.k.

EH II:627.

Nagy József Ferenc (*Hegymagas, Zala vm., 1881. szept. 21.): plébános. - Kármelitaként 1904. IX. 4: pappá szentelték. 1909: esztergomi egyhm-s lett, Tallóson, 1911: Rimócon, 1915: Egyházgellén kp., 1916: Pozsonyeperjesen plnos. - Helytörténeti cikkeket írt. 88

Schem. Strig. 1917:362; 1945:348. - Schem. Tyr. 1933:287. - Gulyás/Viczián XIX:166.

Nagy József Győző (Pásztó, Heves vm., 1910. nov. 21.-Székesfehérvár, 1992. okt. 8.): plébános, egyetemi magántanár. - 1934. VII. 15: Vácott pappá szent., Bécsben teol dr. Üllőn kp., 1935: Rákospalotán, 1937: Hatvanban, 1939: Hódmezővásárhelyt hitokt. 1941: a Pesti Szt Imre Koll. tanulm. felügy-je. 1943: a váci szem. teol. tanára, 1946: a Pesti Szt Imre Koll. ig-ja. - 1949: Vácott, 1952: Egerben teol. tanár. 1956: Kecskeméten a Szt Miklós-tp., 1957: Bp-Wekerletelep kisegítő lelkésze. A Hittud. Akad-n a kateketika, a szónoklattan és a pasztorális mb. előadója. 1960: Vácrátóton, 1968: Vecsés-Felsőtelepen plnos. 1970: nyugdíjazták, Vecsésen, Pestszentlőrincen és Gyálon kisegített. 1988: a székesfehérvári papi otthonba költözött. - M: Békesség. Megbeszélések szerznők számára. Bp., 1940. - A két Althann váci ppsége 1718-1756. Klekner Tiborral. Vác, 1941. (Vácegyhm. múltjából 1.) - Írói neve: Nagy J. Győző (művein). T.E.-88

Schem. Vac. 1933:20; 1970:332. - Pilinyi 1943:6. - Tóth 1948:17. (s.v. mindenütt Győző nélkül!) - Gulyás/Viczián XIX:174. - Gyászjelentés

Nagy Judit, Nagy Zoltánné (Kecskemét, Bács-Kiskun m., 1972. aug. 23.-): zománcművész. - 1993: végezte a Kecskeméti Tanítóképző Főisk. vizuális nevelés szakkollégiumát, 1995: Ötvös Nagy Ferenc, Turi Endre, Hertay Mária, Gyöngy Enikő növ-eként a debreceni Kézműves Szakisk. ötvöszománc szakát. 1993 óta rendszeres résztvevője a a kecskeméti Nemzetk. Zománcműv. Alkotóműhelynek. Elsősorban rekeszzománcot és festett zománcot alkalmaz. - ~ készítette 1994: a szegedi Karolina Isk. kpnájának festett zománc oltárképét domborított sárgaréz applikációkkal és 1997: a szegedi Szt Gellért-kpna oltárképét (festett zománc, fafaragás). **

KMML II:885.

Nagy Julianna Leopoldina, KN (Jóka, Pozsony vm., 1906. jan. 28.-Zsámbék, 1972. nov. 20.): szerzetesnő. - 1927. I. 5: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1930. VII. 15: tette. Zsámbékon dolg. - A szétszóratás után 1950 őszétől Zsámbékon egyhközs. nővér. r.k.

Nagy K. Amadé   →Nagy Amadé Kálmán

Nagy Kálmán, SJ (Nagyléta, Bihar vm., 1911. nov. 23.-): misszionárius. - 1938. IX. 23: érkezett Kínába, a tamingi misszióban dolg. Nagy Ferenc közlése

Nagy Károly császár   →Károly, Nagy

Nagy Károly (Bp., 1947. aug. 9.-): plébános, cserkészvezető. - A teol-t Győrött végezte, 1972. VI. 18: Veszprémben szent. pappá. Attalán, 1973: Balatonfüreden, 1974: Nagykanizsa-Jézus Szíve, 1975: Pápa-Szt István, 1976: Veszprém-Szt László pléb-n kp. 1977: Tapolcán, 1982: Nemesgulácson, 1992: Várpalotán a Nagyboldogasszony-tp-ban plnos. 1993: ker. esp., 1996: tb. knk. - 1989 tavaszán Nemesgyulácson fölállította az első mo-i Mindszenty-emlékművet. A plébtp-ban fölállította az első Isteni Irgalmasság-oltárt, a 8-as főút melletti Irgalmas Jézus-szobrot (→Mária Faustina). A nemesgulácsi cserkészcsapat parancsnokaként megszervezte 128 cserkészjelölt 1989. IV. 30-i ünnepélyes fogadalmát a Szt György-hegyi kpnánál, ahol a burgenlandi testvércsapattól ajándékba kapott cserkészzászlót is fölszent. A rendszerváltás idején ez volt az első cserkész fogadalomtétel. ~ 1991: megkapta a Magyar Cserkészszöv. újraalakulási díszjelvényét. 1997: a Szuverén Jeruzsálemi Templomos Lovagrend nagypriorja. Bo.J.-Fe.Má.-s.k.

Nagy Konstantin Gergely, OFM (Kecskemét, Pest vm., 1910. aug. 17.-Bp., 1981, szept. 26.): hittanár. - 1928. VIII. 28: lépett a kapisztránus ferences rtart-ba, 1932. X. 5: ünn. fog-at tett, 1935. VI. 23: pappá szent., egyhjogból drált, 1943: Szolnokon, 1947: Bpen táb. lelkész-őrnagy, 1948: Bpen hittanár - M: A m. kat. egyh. nemz. zsinatai. Gyöngyös, 1943. (Gyöngyösi ferences kv-ek 3.) - Írói neve: Nagy Konstantin. 88

Pilinyi 1943:252. - Tóth 1948:120. - Schem. Cap.1948:72.

Nagy Lajos király   →Lajos, I., Nagy

Nagy Lajos   →Dövényi Nagy Lajos

Nagy Lajos (Bélafalva, Háromszék, 1811. szept. 12.-1888 után): plébános. - A teol-t Pesten végezte, 1834. IX. 21: pappá szent. Székelyudvarhelyt hittanár, 1837: Kiskapuson plnos. 1842: Szilágysomlyón, 1846: Nagyszebenben, 1848: Zalatnán hittanár, Kraszna vm. táblabíró. 1849: állomáshely nélküli pap. 1850: Székelyudvarhelyt tanár, 1852: Csíkszentsimon, 1854: Nagykászoni 1858: Csíkszentgyörgy plnosa, esp., 1868: tb. knk. 88

Beke 1872:160. - M. Sion 1890:556. - Gulyás/Viczián XIX:191.

Nagy Lajos (Völcsej, Sopron vm., 1850. aug. 22.-Egyházaskesző, 1902. júl. 12.): plébános. - 1875. VIII. 2: győri egyhm-s pappá szent. Egy ideig a győri r.k. tanítóképző tanára, majd ig-ja. - Írásai: Borromaeus (sztbeszédek), Kath. Szle (1888: A böröndi tanító, költői elb. I. éneke). - M: A győri kir. kat. tanítóképző értesítvénye az 1883/84-1888/89. tanévről. Szerk. Győr, 1884-89. - Képek a nevelés és tanítás tört-éből. (Kellner Lőrincz trieri kormánytanácsosnak Skizzen und Bilder aus der Erziehungsgeschichte cz. három kötetes munkája) Uo., 1884. - A szerzetes élet tükre. (100 rövid elmélkedés, az orsolya apácák haszn.) Ném-ből ford. Uo., é.n. 88

Schem. Jaur. 1896:184. - Szinnyei IX:680. - Egyh. Közl. 1902:31. sz. - R.k. tanítóképző értes. Győr, 1903:7. - Gulyás/Viczián XIX:193.

Nagy Lajos, Szt Barnabásról nev., Piar (Főnyed, Somogy vm., 1894. dec. 16.-Pannonhalma, 1974. dec. 17.): gimnáziumi tanár. - Az el. isk-t Kiskomáromban, a gimn-ot Keszthelyen végezte, 1913. VIII. 27: belépett a r-be. Vácott novíc., a teol-t és szaktárgyait Bpen és 1914-16: Kolozsvárt tanulta. 1917. IX. 8: szerz. fog-at tett, 1918. VI. 30: pappá szent., Bpen szakvizsgázott. A Pázmány Péter Tudegy-en 1921: m-lat. szakos tanári okl-et szerzett. 1918: Debrecenben, 1922: Nagykanizsán, 1939: Debrecenben, 1946-48: Nagykanizsán gimn. tanár, ahol az államosítás után nyugdíjas. 1950-től Pannonhalmán élt. - Első, önképzőköri pályadíjat nyert verse és első cikkei: Kalazantinum (1914-15), versei, műford., irod., társad. és nyelvészeti cikkei: Balatonvidék (Keszthely, 1916-17), M. Nyelvőr (1918-21), M. Kultúra (1918), ItK (1929-31, összevont köt.), Fehér Újs. (Debrecen, 1921), Debreceni Újs. (1921-22), Tiszántúli Hírl. (1921-22), M. Nyelv (1923-24), Zalai Közl. (1923-24), Zalam. Újs. (1924), debreceni kegyesr. gimn. értes. (1921), Zalai évkv. IV. (Zalaegerszeg, 1928), stb. - M: Nogáll János nyelve. Bp., 1918. (Nyelvészeti Füz. 81.) - Álnevei és betűjegyei: -agy Ba-, Keve, n. b., N. B., Nagy Barna, Na-os, Szigma, Turáni (Balatonvidék, 1916); Historikus (Zalam. Újs., 1924); Kemsei József, K. J., N. L. (M. Nyelvőr, 1918); ly, -yl- (Fehér Újs., 1921); N., (m), N. L. (Zalai Közl., 1923-24); N. L. (M. Nyelv, 1923); -yl- (Tiszántúli Hírl., 1921-22). 88

Zalai évkv. IV. Zalaegerszeg, 1928:112. - Gulyás 1956:604. - Diós 1999:151. (1612.) - Gulyás/Viczián XIX:206.

Nagy Lajos M. Márton, OSM (*Csallóközkürt, Pozsony vm., 1893. aug. 24.): misszionárius testvér. - 1930. IV. 25: Máriaremetén lépett a szervita r-be, 1934. IV. 22: Pesten örök fog-at tett. 1935. VI. 12: Rómába ment, hogy a San Marcello-ktorban készüljön a misszióra. 1936: a dél-afrikai Szváziföld-misszió Mbabane állomásán dolg. r.k.

Miklósi 1936:166.

Nagy László (Felsőiszkáz, Veszprém vm., 1896. jún. 15.-Allentown, Pennsylvania, USA, 1956. dec. 23.): plébános. - 1912. VIII. 26: pappá szent., kp. Szegeden, 1917: adm. Nyírbátorban, 1919: adm. Nagyenyeden, 1923: Arad-Gájon. 1924. IX: Perth Amboy-ba (N.J., USA) küldték m. lpászt-nak. 16 nyelven beszélt. 1925. VIII. 25: az Allentowni Szt István egyhközs. plnosa. 25 é. alatt háromszorosára nőtt híveinek száma. Egyleteket, betegsegélyző intézményt szervezett, rendezte a hitközség minden adósságát, új tp-ot épített. Kp-jai voltak: Revák Ferenc, Dietz Alajos, Winkler Frigyes, Spaits György. - Gyakran írt a Katolikus Magyarok Vasárnapjába és naptáraiba. A chicagói szerviták megbízásából leford. a Bánatos Szűzanyához novéna imádságait. - Az új tp. sztelési miséjének végén halt meg. - M: Jézus lelke. Tanulm. Krisztus jelleméről. Írta Henri Morice. Ford. fr-ból. Bp., 1932. - Jézus az Oltáriszentségben. Írta uő. Ford. fr-ból. - Elmélkedések Jézusról. Írta uő. Ford. fr-ból. - Az én misém. Írta Charles Grimaud. Ford. Veszprém, 1938. - Mártírok Királynője. Ford. H.é.n. - Himnuszt dalol a természet. Párbeszédek Jézusról. Írta Henri Morice. Ford. Rákospalota, 1941. - Álnevei: Bácskai László; Juhász Dezső; Nyáry László. 88

Schem. Vesp. 1938:213. - Kat. M-ok Vasárnapja 1957. I. 6. - Török 1978:63. - Nagy 2000:728. - Gulyás/Viczián XIX:220.

Nagy László (Bp., 1921. szept. 2.-): újságíró, történész, a →Cserkészmozgalom Világszervezete főtitkára. - Bpen 1927-31: a Tóth Kálmán u. elemi isk-ban, 1931-39: a Fáy András Gimn-ban tanult, 1939-43: a Pázmány Péter Tudegy. jog- és államtud. karán szerzett okl-et. 1939: a Mercedes Benz Automobil Rt. eladási oszt-án dolg. 1941-45: újságíró a Magyarország esti lapnál. 1942-43: a perugiai áll. egy-en olasz nyelvtanf-ot végzett. 1945: a FKgP bpi sajtófőnöke. 1947: orvosi kezelésre ment Svájcba, ahol az 1948-as fordulat miatt le is telepedett. 1948-53: a genfi egy. közgazd-tani és társad-tud. karán szerzett okl-et. 1949: a Journal de Genéve hírlapírója, majd külpol. szerk-je, később a Gazette de Lausanne napilap munk. Számos hetilap és folyóirat cikkírója. 1955-65: pol. tud-okat tanult az Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales-ban és az egy. ösztöndíjas kutatója, a dokumentációs és kutatóosztály vez-je. 1988-97: a kutatásokat támogató Johann Jacoba Alapítvány eln. 1997-: író, történész munkát végez. - 1933: a 18. sz. Lóczy Lajos cserkészcsapatban ismerkedett meg a cserkészettel, segédtiszt, majd cserkésztiszti képesítést szerzett. Vízicserkész volt. Részt vett a →Gödöllői Cserkész Világtalálkozón és a vogelenzangi jamboree-n. Az emigrációban 1965. XII: a New York-i Ford Alapítvány megbízásából tanulmányt készített a világ cserkészmozgalmáról, melyet a Cserkész Világkonf. 1967. VIII: mint a mozgalom újjászervezésének alapokmányát egyhangúlag elfogadott. IX. 1-1988. XI. 1: a Világiroda főtitkára. 150 országban járt, számos államfővel, elnökkel, királlyal találkozott, 3 pápa is fogadta. 1989: közreműködött az újrainduló magyar cserkészet két szövetsége között lefolytatott egyeztető tárgyalásokon és a Genfben 1990. I. 10: létrejött Magyar Cserkészet Tanácsa létrehozásában, melyet a VII. 23-27: Párizsban megtartott 32. Cserkész Világkonf-n újból taggá választottak. Számos állami és kormánykitüntetés tulajdonosa. Legmagasabb cserkészkitüntetése a „Bronzfarkas”. 1996. X: megkapta a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét. Több mint ezer cikket, tanulm-t írt. Kv-ei egy része fr., ang., ném., ol., sp. nyelven is megjelent. - Fm: Imre Nagy reformateur ou révolutionnaire? Molnár Miklóssal. Genf-Párizs, 1959. - Report on World Scouting. Genf, 1967. - Katanga. Lausanne, 1965. - Lénine et sa révolution. Uo., 1967. - Démocratie populaire. Paris, 1968. - 250 million de Scouts. Lausanne, 1984. (a Ny-i világnyelveken kívül japán, thai, arab, kínai, korai kiadásban is megj.) - Budapest. Genf, 1998. - A föld gömbölyű. Bp, 2001. Önéletrajz. s.k.

Nagy Lenke, SJC (Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1910. szept. 4.-Bp., 1977. jún. 30.): szerzetesnő. - Keresk. érettségit tett. 1930. III. 19: Bpen lépett a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1932. II. 2: uo. tette. 1945: a Szív Kiadó Hivatalban az ált. elöljáró titkára. - A szétszóratás után Balatonfüreden a Háziipari Szövetk. ajándéktárgy részlegének bedolgozója. Az 1960-as években börtönben, rendőri felügyelet alatt volt. r.k.

Nagy Leó, Szt Imréről nev., OCD (*1870 k.): perjel. - 1905: a győri sarutlan kármelita rendház prokurátora, 1910 u. perjel Bpen. - Cikkei: Erdélyi Oltáregyesületi Lap (1904/05-1908/09), Alkotmány (1910), sztbeszédei: Borromaeus (1904, 06, 07). - M: Isten és én. Írta Dalier. Ford. Szabadka, 1909. - Nyolc nap Alvernián szt magányban. Latinul írta Kósa Jenő. Közrebocsátja. Bp., 1909. 88

Schem. Jaur. 1906:135. - R.k. papság évkv-e és névtára 1909/10:511. - Gulyás/Viczián XIX:229.

Nagy Marcell, sövényfalvai (Gyulafehérvár, Alsó-Fehér vm.-Nyitra?, 1602): kanonok. - 1582. X. 25: a CGH növ-e lett. 1584: trencséni főesp-ként Bolognába ment, teol-t és orvostud-t tanult, fil. tanár akart lenni. 1586: baccalaureus. 1593: nyitrai knk. 88

Vágner 1896:169. (végrendeletével) - Veress II:3; 1941:677.

Nagy Margit, Kovács Antalné (*Celldömölk, Vas vm., 1899. júl. 15.): tanítónő. - Tanári diplomát szerzett a bpi egy-en. 1929: a pestszenterzsébeti el. isk., 1939: a polg. isk., 1942: a budafoki polg. isk. tanítója. Az Orsz. Gárdonyi Géza Irod. Társ. és 1942-44: a Ráskai Lea Irod. Társ. alapító tagja. 1960-ig, nyugdíjazásáig Pest környéki isk-kban tanított. - M: Asszonyoknak üzenem. Versek. Bp., 1934. - Mélyből hoztam. Versek. Uo., 1936. - Hét ősz, egy tavasz. Reg. Uo., 1936. (Élet reg.) - Lányok a havasokban. Reg. fiatal lányok számára. Uo., 1938. - Zóka levelei. Reg. fiatal lányok számára. Uo., 1939. - Nem akarok szeretni. Reg. Uo., 1940. - A kis lakatos inas. Fadrusz János életrajza. Uo., 1940. - Négyek szövetsége. Ifj. reg. Uo., 1940. - Megjelölt évek. Reg. Uo., 1941. - Régi m. asszonyok. Reg. életrajzok. Uo., 1941. (Nemz. kvt. 45.) - Legendás hírű m. asszonyaink. Regényes életrajzok. Uo., 1941. - Fehér indiánok között. Reg. Uo., 1942. (Röptében a világ körül 53.) - Négyek boltja. Ifj. reg. Uo., 1942. - Csipkebolt. Kisreg. Uo., 1943. - Nagy m. írók regényes életrajzai. Uo., 1943. - Kígyókaland. Reg. Uo., 1943. (Röptében a világ körül 77.) - Egy nyár tört. Reg. Uo., 1943. - Szendrey Marika. Ifj. reg. Uo., 1943. - Vadvirág Rozika. Ifj. reg. Uo., 1943. - A második. Reg. Uo., 1944. - Szerelmes művészek. Reg. életr. Uo., 1944. (Nemz. kvt. 126.) - Elhajolt utak. Reg. Uo., 1945. - Eltékozolt élet. Reg. Uo., 1945. - Ági megváltozik. Ifj. reg. Uo., 1947. - Megrendítő asszonysorsok a pogány világban. Elb. Uo., 1947. - Álneve és betűjele: N.M; Nagy Méda. L.L.-88

MIL II:331. (részben téves adatokkal) - Deák 1942:259. (s.v. Kovácsné) - Gulyás/Viczián XIX:231. (*Csurgó, Somogy vm.)

Nagy Margit Ludmilla, ANK (Gyöngyösszőllős, Vas vm., 1918. ápr. 2.-Szombathely, 1948. jan. 4.): szerzetesnő, okleveles ápolónő. - N. Mária húga. A polg. isk. elvégzése után 1936. IX. 24: Szombathelyen lépett a kongr-ba. 1938. VIII. 15: tette első, 1944. III. 25: örök fog-át. Betegápoló nővérként dolg. r.k.

Nagy Mária Alojzia, ANK (Gyöngyösszőllős, Vas vm., 1908. ápr. 12.-Jászberény, 1990. júl. 10.): szerzetesnő, okleveles ápolónő. - N. Margit nővére. 1937. IX. 23: Szombathelyen lépett a kongr-ba. 1940: első, 1945. IX. 27: örök fog-át uo. tette. A r-ben betegápoló nővérként dolg. r.k.

Nagy Mária Attala, FMMN (Esztergom, Esztergom vm., 1897. jan. 5.-Cambo, Fro., 1985. jan. 28.): szerzetesnő. - 1922. XII. 11: Bpen lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába, 1925. VI. 13: első, 1928. VI. 13: utolsó fog-át uo. tette. Fro-ban élt. r.k.

Nagy Mária M. Klára, OCist (Kiskunfélegyháza, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1912. szept. 12.-Kiskunfélegyháza, 1988. aug. 14.): apáca, orvos. - Szegeden éretts., uitt orvostud. egy-et végzett, orvosdoktor. 1948. VIII. 1: lépett a Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza r. bakonyboldogasszonyi kolostorába. Egyszerű fog-ait 1949. VIII. 11: Somogyboldogasszonyban, 1952. VIII. 11: Érdligeten, örök fog-át 1954. X. 1: uo. tette. Halálig Kiskunfélegyházán körzeti, majd felügyelő orvos. r.k.

Nagy Márta (Szolnok, Szolnok m., 1953. febr. 25.-): bizantinológus. - A szegedi egy-en 1976: tört-orosz szakos tanári okl-et szerzett. Muzeológus a bpi Tört. Múz-ban. 1978: a debreceni KLTE Szláv Int-ének docense. 1995: a KLTE Művtört. Tanszék alapítója és tanszékvez. prof-a. 1991: a művtört. tud. kandidátusa. 1998: a Debreceni Akad. Bizottság Művtört. Munkabizottságának alapító eln-e. Lexikonunk munkatársa. - M: Ortodox ikonosztázionok Mo-on. 1991. (dissz.); Debrecen, 1994. - Ortodox falképek Mo-on. Bp., 1994. - A mo-i görög diaszpóra egyhműv. emlékei. I. Ikonok, ikonosztázionok. Debrecen, 1998. - Ikonfestészet Mo-on. Uo., 2000. s.k.

Nagy Márton, Szt Józsefről nev., Piar (Muzsla, Komárom vm., 1804. okt. 5.-Szentgyörgy, Pozsony vm., 1873. ápr. 5.): tanár. - Esztergomban, Győrben és Egerben tanult, 1824: lépett a r-be. 1827: tanár Kalocsán, 1828/29: Nyitrán és Szentgyörgyön teol. hallg. 1829. IX. 21: pappá szent. 1830/31: Kalocsán, 1832-34: Szegeden, 1835-36: Pesten (itt Petőfi Sándor is az o-ába járt), 1836: a bécsi nemesi konviktusban, 1841: újra Pesten tanított. 1847: Tatán, 1848: Szegeden, 1858-70: Pesten házfőn. 1844. XII. 24: a MTA l. tagja. Főleg ped. témájú szakcikkei jelentek meg a korabeli sajtóban. 4 köt-es enciklopédiája az ifj. népszerűsítő-ismeretterjesztő szakirod. első ilyen jellegű hazai műve. Neveléstud. tanulm-ban elsőként vázolta föl hazánkban a gyermek testi és szellemi-értelmi fejlődésének menetét tud. igénnyel; ~ írta az első hazai egyetemes neveléstört. földolgozást. - Cikkeket írt az Egyetemes M. Enciklopédia I-IV. köt-eibe. - Fm: Az erény ösvénye. 3 elb. levelekben, gyermekek és gyermekbarátok számára. Pest, 1839. - Ifjúságot képző ismeretek tára. Zimmermann Jakabbal. 1-4. köt. Bécs, 1840-42. - Szavaló. Tanítók és tanulók használatára. 1-2. köt. Pest, 1843-45. - Sztmiseáldozati énekek. Komárom, 1845. - Második nyelvgyak. és olvasókv. Bécs, 1857. - A gyermek fokozatos fejlődése. Pest, 1868. M.I.-88

Szinnyei IX:713. (*okt. 5.) - MTA tagjai 1975:199. (*okt. 6.) - Koltai 1998:269.

Nagy Mihály (Ebergőc, Sopron vm., 1859. szept. 29.-Felsőkismartonhegy, 1924. aug. 27.): plébános. - 1883. VII. 8: pappá szent., Veperden, 1894: Szárazvámon, 1910: Sopronnyéken plnos. 1914: a kismartonhegyi és kismartonváraljai Szt István kir. prépság prép-ja, 1917: ppi helynök és isk. felügy. Kismartonban. - Külf. szónokoktól ford. egy gyűjteményt, melyet már egyh. bírálat alá is adott, amikor megjelent Ribényi Antal Külföldi Szónokok c. vállalkozása; dolgozatait ebben értékesítette. Értekezése névtelenül: Theologiai Folyóirat (1883?). 88

Schem. Jaur. 1918:119; 1928:165. - Szinnyei IX:722. - Gulyás/Viczián XIX:237.

Nagy Mihályné: búcsúvezető. - 1931: csépai (Jász-Nagykun-Szolnok vm.) lakos. - M: Szt József tisztelete. A Szt Család imádságos kv-e. Kunszentmárton, 1930. - Imák és énekek. Csépa, 1932. 88

Gulyás/Viczián XIX:240.

Nagy Miklós (Homok, Szatmár vm., 1894. szept. 6.-Uny, 1973. júl. 9.): plébános, költő. - 1924. VI. 29: Győrött a kassai egyhm. papjává szent. Sárospatakon a Windisch-Graetz családnál nev. és kp., 1925: Hernádkércsen, 1926: Tállyán, 1928: Szerencsen kp., 1929: Girincsen adm., 1939-48: Bpen az AC titkára. 1941: ppi tanácsos, 1944: p. kamarás. 1948. XII: letartóztatták, az ÁVH kiverte a fogát, a →Mindszenty-perben hűtlenséggel és embercsempészéssel vádolták. 1952-től haláláig unyi plnos. - 1948: a SZIA III. o. tagja. - Főként a kuruc időkről írott verseiben balladai jeleneteket, s főként az erdő szépségeit mutatta be. Életképeket és kat. szellemű tört. elb-eket írt. Verseit Seress Ferenc lábatlani plnos gyűjtötte össze. - M: Keselyűk a mohácsi mezőn. Versek. Bp., 1926. - Soubirous Szt Bernadette. Uo., 1938. (Korunk sztjei. M. kat. írók kv-ei) - Szűz Mária hitünk tanításában. + Schmiedt Béla: Szűz Mária tiszt-e a kerségben. Uo., (1939) (Actio Catholica 64.) - A gondviselés és az ember. Uo., 1939. (uaz 65.) - Az Egyh. + Nyisztor Zoltán: A szekták. (Uo., 1940) (uaz 68.) - Az Úr katonái (Papok és világiak az Egyh-ban). Schmiedt Bélával. Uo., 1940. (uaz 80.) - Emberek a sötétben. Novellák. Uo., 1941. - Amit Isten egybekötött, ember el ne válassza. Uo., 1942. (Actio Catholica 94.) - Hűséges m-ok. (Uo., 1942) (AC népies füzetei 5.) - A tiszai vándor. Uo., (1943) (uaz 6.) - Különös háztűznéző. (Elb.) Uo., (1943) - Milliók nyomában. Uo., 1944. - Kat. múlt, kat. jelen. (Előad. vázl.) Uo., 1946. (AC Orsz. Eln. 128.) - Szt Gellért élete. Uo., 1946. - Lpászt. tájékoztató. Összeáll. Uo., 1947. - 1930-?: az Egyh. Lpk., 1945. X-1947. VI: az Egyh. Körirat szerk-je, 1945. VIII: az Új Ember egyik alapítója. T.E.

Pilinyi 1943:30. - Schem. Cass. 1944:93. - SZIA tagajánl. 1948:24. (*Szatmár!, 1898) - A Mindszenty bűnügy okmányai. Bp., 1949. - Schem. Agr. 1963:100. - Schem. Strig. 1982:408.

Nagy Miklós, Kalazanci Szt Józsefről nev., Piar (Dunaremete, Moson vm., 1902. nov. 27.-Bp., 1978. ápr. 15.): tanár, házfőnök. - 1921. VIII. 27: lépett a r-be. 1929. VI. 16: pappá szent. 1929: Kecskeméten, 1934: Debrecenben termrajz-földr. szakos gimn. tanár. 1946: Debrecenben, 1951: Bpen házfőn. 1964: a betegek ápolója lett. - M: Iskolapol. feladataink. Debrecen, 1937. (Klny. Tanügyi Szle) 88

Schem. Piar. 1943/44:19. - Szolg. 1979. 41:102. - Koltai 1998:269.

Nagy Miklós (Szombathely, Vas m., 1924. jún. 27.-): irodalomtörténész, egyetemi tanár. - A szombathelyi prem. gimn-ban 1942: éretts., egy. tanulm-ait Eötvös-kollégistaként Bpen végezte. 1947: kvtáros, 1949: az ELTE oktatója, 1984: a debreceni KLTE tanszékvez. docense, majd egy. tanára. Fő kutatási ter-e a 19. sz. 2. felének prózája. 1965-től az Irodtört. Társ. vez. tagja. - M: Szöveggyűjt. a 19. sz. 2. felének m. irod-ából. Szerk. Bóka Lászlóval és Németh G. Bélával. Bp., 1961. - Jókai. A regényíró útja 1868-ig. Uo., 1968. - Kemény Zsigmond. Uo., 1972. - Jókai Mór alkotásai és vallomásai tükrében. Uo., 1975. - Virrasztók. Uo., 1987. - Szerk. 1962-től a Jókai Mór összes művei sorozat kritikai kiad-át Lengyel Dénessel, s ebben 1966: Kovács Győzővel a Rab Rábit. V.P.

Nagy Mózes (Esztelnek, Háromszék, 1630 előtt-Zágon, 1709. febr. 8.): plébános, iskolaalapító. - 15 é. korában Mo-ra jött, hogy pap lehessen. Szombathelyen tanult, fölsztelése után 1662: Vasvár (Vas vm.) plnosa, 25 falu lelkigondozását látta el. 1674: kérésére a győri pp. elbocsátotta, hogy visszatérjen szülőföldjére és Kézdi szék 14 falujának híveit vette gondjaiba. Esztelnek központtal Lemhény, Nyújtód és Bereck plnosa. Mivel a pp. nélküli Erdélyben nem volt papképzés, ~ Esztelneken 1681: megalapította a későbbi →Kézdivásárhely-Kántai Minorita Gimnáziumot. 1683: baróti plnos. Kézdivásárhelyen a minorita tp-ban nyugszik. - M: A dücsőséges Örök mindenható Szentháromság Istenről való igaz hitnek versekkel leirattatott vallás tétele. Nagyszombat, 1700. 88

Beke 1870:160. (1683: baróti plnos) - Szinnyei IX:727. - Bíró 1941:83.

Nagy Mózes, Mójzes, OCist (Hadikfalva, Bukovina, 1927. jan. 5.-Székesfehérvár, 2007. jan. 22.): tanár. - Rómában a S. Anselmo, majd a milwaukee-i Marquette Egy-en tanult, a Quebec-Laval Egy-en és Párizsban a Sorbonne-on képezte tovább magát és drált. 1953: pappá szent.  1958-: a University of Dallas (Texas, USA) fr. nyelvtanára. 1996: hazatért. 1998-2002: Egerben házfőn. - Írásai: Halkuló Harangok, Magyar Kéve, The American Benedictine Rewiew, La Revue de l'Université Laval, Rewiew of National Literatures, Bulletin de la Société Paul Claudel. - M: A Journey into History. Essay on Hungarian Literature. Ed. New York, 1990. 88

Nagy 2000:728.

Nagy Pál (Zsitvagyarmat, Bars vm., 1750. ápr. 2.-Székesfehérvár, 1819. jan. 11.): kanonok. - A bölcs-et Nagyszombatban végezte. 1776: a Pázmáneum növ-e lett. 1779: pappá szent. Nagyszombatban a fil. tanára, 1784: Pozsonyba költözött. 1790: székesfehérvári knk. 1811: ppi helynök. 88

Zelliger 1893:347. - Szinnyei IX:730.

Nagy Pál (Szeged, Csongrád vm., 1830. jan. 6.-Mezőkovácsháza, 1905. febr.): plébános. - 1853. VIII. 14: pappá szent., Zichyfalván, Katalinfalván, Nagyszentmiklóson és Szeged-Belvárosban kp. 1860: Csávos, 1872: Knéz (Temes vm.), 1884-1895. X. 15: nyugdíjazásáig Mezőkovácsháza plnosa. 60 ezer K-t hagyott a községnek leányisk-ra. - Írása: Temesvári Tört. és Régészeti Értes. (1879: Adatok Knéz temesvm. falu tört-éhez) 88

Vas. Újs. 1905:8. sz. (Nekr.) - Szinnyei IX:736. - Gulyás/Viczián XIX:249.

Nagy Paula, OSU (*Osli, Sopron vm., 1884): szerzetesnővér, polgári iskolai tanár. - 1908: kezdett tanítani, 1919-43(?): a győri orsolyita tanítónőképző tanára, 1936-44(?): a polg. leányisk. ig-ja. - Írása: Győri Szt Orsolya-rendi r.k. polg. leányisk. értes. (1937: Anyák napja) - M: A győri Szt Orsolya-rend tanítónőképző-int. és polg. leányisk. értes. az 1937/38 . évre. Közzétette: Pápai M. Aquinával. Győr, 1938. - A győri Szt Orsolya-rendi polg. leányisk., el. leányisk. és kisdedóvó értes. az 1936/37-1943/44. isk. évről. Közzétette (1937/38-ig Pápai M. Aquinával). Győr, 1937-44. 88

Deák 1942:327. - Polg. isk. tanárok névkv-e 1942/43. 1943:259. (s.v. Nagy M. Paula) - Gulyás/Viczián XIX:254.

Nagy Péter (Várkony, Pozsony vm., 1883. jún. 8.-Esztergom, 1964. aug. 8.): plébános. - A gimn-ot Nagyszombatban, a teol-t Esztergomban végezte. 1907: pappá szent. Udvardon, 1910: Bajnán és Perbetén kp., 1911: Kurtakeszi adm-a, 1917: plnosa. 1934: esp. és tanfelügy., ekkor szerezte vissza az isk-t a csehszl. hatóságoktól; Kurtakeszin 2 tantermes isk-t építtetett. 1945: a csehszl. hatóság kiutasította, 1946: Balassagyarmaton lelkész, 1947: Kesztölc plnosa. - Cikkei vsz. a M. Kultúrában (1913), ahol betűjegyei: n. p.; N. P. 88

Schem. Strig. 1917:40; 1947:251. - Rep. lex. 1936:102. - Szeghalmy: Felvidék. Bp., 1940. - Gulyás/Viczián XIX:256.

Nagy Rozália M. Karitász, DNAK (Bp., 1896. okt. 21.-Vác, 1961. júl. 31.): szerzetesnő. - A polg. isk. után 1921. IX. 8: Kassán lépett a kongr-ba. 1922. III. 25: első, 1925. III. 25: örök fog-át Kőszegen tette. Nevelő az internátusban. - 1950. VI. 16., a szétszóratás után rokonai fogadták be, utolsó éveit a váci ppség szoc. otthon részében töltötte. r.k.

Nagy Rozália Klotild, ANK (Jászfényszaru, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1914. márc. 20.-Szeged, 1946. nov. 4.): szerzetesnő, okleveles ápolónő. - A polg. isk. elvégzése után 1934. V. 16: Szombathelyen lépett a kongr-ba. 1935. VIII. 15: első, 1942. VIII. 25: örök fog-át uo. tette. A r-ben betegápoló nővérként dolg. r.k.

Nagy Rozália Regina, KN (Nagyborsa, Pozsony vm., 1882. szept. 17.-Gyón, 1964. febr. 3.): szerzetesnő. - 1911. VI. 19: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1914. VII. 22: tette. Kassán, Szentkirályon, Újkígyóson, Nagyberényben, Bicskén a háztartásban dolg. - A szétszóratás után 1950 őszétől a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.

Nagy Sándor király   →Sándor, Nagy

Nagy Sándor (Németbánya, Veszprém vm., 1868. máj. 18.-Gödöllő, 1950. márc. 14.): festő, grafikus, a művészetek szintézisének apostola. - Bpen, a Mintarajztanodában 2 évig →Székely Bertalan tanítványa. 1890: ösztöndíjas Rómában, ahol →Szoldatits Ferencnél találkozott →Kőrösfői-Kriesch Aladárral, s életre szóló barátságot kötött vele. 1892-1900: Párizsban élt, a Julian Akad. hallg-ja. Hazatérve Veszprémben dolg. 1907: kapcsolódott be a Gödöllői Művésztelep munkájába, ahol a művészi és kézműves munka mellett fil., etikai, műv-elméleti kérdésekkel foglalkozott. Kőrösfői húgát, Laurát vette feleségül. Próf. küldetéstudattól és mély lelkiségtől áthatott, érzékenyen stilizált vonalrajzra épülő művei a meseillusztrációtól a freskóig, a gobelintől az üvegablakig a műv-ek szinte minden ágát felölelik. Kőrösfőivel együtt tervezte 1913-14: a lipótmezei elmegyógyint. kpnájának üvegablakait, 1916-17: a temesvári szem. műv. munkáit . 1920: Körösfői halála után ~ műv-ében a pasztell- és akvarellfestés került előtérbe. 1934-44: a Képzőműv. Főisk-n a freskófestés mb. tanára. 1939-41: festette a pesterzsébeti Szt Erzsébet-plébtp. freskósorozatát, a szecessziós szimbolizmus utolsó hajtását. 1942-43: ~ tanítványai festették a csornai Jézus Szíve plébtp. sztélyének monumentális freskóját. - A jászóvári monostor alapítása c. képe a gödöllői Prem. Gimn-ban (2002: Agrártud. Egy.). 1927: ~ tervezte a Magyar Cserkészszöv. díszzászlóját, melyet IX. 25: szent. föl Gödöllőn (a cserkészet megszüntetése után, 1948: a M. Nemz. Múz-ba került). Bo.J.-Fe.Má.

Gellér Katalin: ~. Bp., 1978. - Erdőssy 1983:18. - Gellér Katalin-Keserű Ilona: A Gödöllői Művésztelep. Bp., 1987. - Fényi Ottó OPraem közlése - Magyar Cserkész

Nagy Sándor (Gyöngyös, Heves vm., 1889. márc. 4.-1951.): plébános. - 1921. II. 6: pappá szent., és hittud. drált. Tiszafüreden, Kápolnán kp., 1925: Kisvárdán hitokt., 1926: Hevesen, 1928: Kunszentmártonban kp., 1936: Szajolban adm., 1936: Tarnazsadányban plnos. - 1929. IX-1933. VI: a Kunszentmártoni Katolikus Tudósító fel. szerk-je és kiadója. 88

MKA 1931:199. - Schem. Agr. 1945:222. - Viczián 1995:177. (1040.) - Diós 1999:152. (1673.)

Nagy Sándor, SDB (Perbete, Komárom vm., 1885. márc. 12.-Pannonhalma, 1973. aug. 20.): igazgató. - A középisk-t Torinóban, a teol-t 1910: a CMI növ-eként végezte, 1915: lépett a r-be. 1920. III. 20: pappá szent. Hazatérve Nyergesújfalun, Szentkereszten és Esztergomtáborban nevelő, 1932-48: az államosításig a visegrádi Mária Oltalma Fiúotthon ig-ja. 1950 őszén Tolna m-ben hitokt., 1951: kereten kívül került. 1953. III. 14: a pannonhalmi szoc. otthonba költözött. 88

Szeghalmy: Veszprém vm. Bp., 1937:777. - Tóth 1948:136. - Gulyás/Viczián XIX:273.

Nagy Sándor (Csorna, Sopron vm., 1910. febr. 23.-Sopron, 1972. szept. 3.): pap. - A teol-t Szombathelyen végezte, 1935. VI. 2: pappá szent. Pákán, Zalaegerszegen, Letenyén, Egervárott, Győrvárott és Sárvárott kp. 1948: Linzben, 1956: Karintiában, 1960-72: Pretoriában (D-Afrika) m. lelkész. 1972: hazalátogatott. **

Szolg. 1973. 17:106.

Nagy Sarolta, RSCJ (Zalaszentmárton, Zala vm., 1909. márc. 15.-Riedenburg/Br., Au., 1988. júl. 25.): szerzetesnő. - 1928. IX. 8: Bpen lépett a →Szent Szív Társaságba. 1931. IX. 8: első, 1938. IV. 18: örök fog-át uo. tette. 1931: a →Philippineumban szakácsnő, mosónő, portás, sekrestyés. 1950. VI. 18: a szétszóratás után a családja fogadta be. 1957: betegen Bécsbe menekült. 1958: Riedenburgban a nővérek, 1978: a növ-ek betegápolója. 1983-tól betegeskedett. r.k.

Nagy Teréz Perpétua, SC (1906.-1957. ápr. 29.): szerzetesnő, tanár. - A →Ranolder Intézet elemi isk-jának tanítója, 1929-48: tanítónőképzőjének, 1937-48: Klára Ipari Leányközépisk-jának m. és fr. nyelv tanára. Az isk-k államosításakor, 1948: a kispesti egyhközs-ben szegények és betegek segítője, majd egy béna beteg ápolására szentelte életét. Liturgikus naptárt szerk. A szétszóratásban elsőként alakított 3-4 fős kis csoportokat. - M: Új ABC kat. népisk. 1. o. sz. Bp., 1936. - Betűbokréta. Tankv. az elemi isk. 1-4. o. sz. H.n., 1939? **

Németh 2001:88.

Nagy Terézia Bonfilia, KN (†Jászberény, 1984. okt. 14.): szerzetesnő. - A kongr-ban betegápoló. - A szétszóratás után 1950 őszétől Bpen betegápoló, utolsó éveiben a jászberényi szoc. otthonban élt. r.k.

Nagy Terézia M. Friderika, ASzFL (Kapuvár, Sopron vm., 1882. nov. 5.-Pesterzsébet, 1960. dec. 25.): szerzetesnő. - A polg. isk. elvégzése után 1908. IX. 22: Bpen lépett a kongr-ba. 1911. VI. 15: első, 1936. VI. 11: örök fog-át uo. tette. 1932/33: ápolónői okl-et szerzett. Az Erzsébet Szeretetotthon Kórházban betegápoló.  r.k.

Nagy Töhötöm Sándor, fáskerti (Pusztabozitó, Torontál vm., 1908. jún. 23.-Bp., 1979. febr. 21.): főiskolai tanár, szerkesztő. - 1926: a kisújszállási ref. gimn-ban éretts., XI. 12: belépett a JT-ba. 1928. XI. 13: Szegeden tette első fog-át. Fil-t tanult, 1931: a kalocsai Szt István Koll-ban nevelő. 1934-: Innsbruckban teol-t tanult, 1937: pappá szent., bölcs., jogi, teol. és népr. doktorátust szerzett. 1937 tavaszán bekapcsolódott a →KALOT munkájába, melynek irányításában 1940 nyarától vett részt. 1944. I. 22: tett utolsó fog-át. XI. 30: Miskolcnál átszökött a fronton, fölvette a kapcsolatot a Vörös Hadsereg Parancsnokságával, hogy biztosítsa a KALOT átmentését. Egyeztetni akarván a szovjet és a Vatikán, az új rend és az Egyh. érdekeit, 1945-46: 5 alkalommal szökött Rómába. ~ vitte a javaslatot XII. Pius p-nak Mindszenty József érs-ké való kinevezéséről. Miután összetűzött a prímással, az elérte, hogy a rendi elöljáróság ~t D-Amerikába küldte. - ~ 1947. I. 4: indult Buenos Airesbe, ahol laicizáltatta magát, s hogy a kat. egyh-at összebékítse a szabadkőművességgel, Varga Sándor néven belépett az argentínai Kossuth szabadkőműves páholyba. Uruguayban megismerkedett egy erdélyi leánnyal, akit 1949 elején feleségül vett. Középisk. és főisk. tanárként fil-t és szociológiát oktatott. Sokat utazott, közben fényképezett, az Argentin Fotóklub tagjaként kiáll-okon is szerepeltek fotói. Az 1960-as években szoc. munkát végzett Buenos Aires nyomortelepein, szövetk-et szervezett, telepítést tervezett, kevés sikerrel. 1967. XI. 6: kizárták a Kossuth-páholyból. A m. kormány hívására 1968: hazatért, az Akad. Kiadó lexikonszerk-jeként s az argentin követség alkalmazottjaként Bpen élt. - M: Jezsuiták és szabadkőművesek. Buenos Aires, 1965. (sp-ul: 1963) (kiadta a Kossuth Kiadó, jelzés nélkül; Szeged, 1989). - Szabadkőműves írások. Párizs, 1966. B.Ma.-88

Cat. SJ 1949:57. - M. Nemz. 1989. XII. 9. (Péter László: A két rend. N. T. idézése.) - Nagy Töhötöm-hagyaték (OSZK Kzt. 216.) - Nagy 2000:730.

Nagy Vencel Antal, OSB (Székesfehérvár, Fejér vm., 1897. okt. 13.-Pannonhalma, 1995. márc. 19.): jószágkormányzó. - A székesfehérvári ciszt. gimn-ban éretts., 1916. IX. 23: lépett a r-be, a teol-t Pannonhalmán végezte, 1921. V. 16: ünn. fog-at tett, VI. 29: pappá szent., tört-földr. szakos tanári okl-et szerzett. Pápán gimn. tanár s a „diákasztal” megteremtője, 1923: Kőszegen gimn. tanár, hitszónok és tp-gondnok. 1927: a magyaróvári Gazd. Akad. gazdász okl-et szerzett. 1930: Pannonhalmán jószágkormányzó, 1931: főszámvevő. 1938. VIII: Győrött, X: Komáromban jószágkormányzó. Nagy része volt abban, hogy a főapátságot a Nemzetk. Vöröskereszt védnöksége alá helyezték, s 1944-45: biztosította az ott élők ellátását. 1945: Ölbőpusztán lelkész, 1949: Pannonhalmán gazd. ügyintéző, 1957: kertgondnok, 1958: nyugdíjazásáig gazdaságvez. 1971-: nyugalomban. 88

PN 1987:176. (1339) - Gaál 1987:101. Arck.

Nagy Viktor (Osli, Sopron vm., 1865. jún. 2.-Győr, 1926. máj. 31.): plébános. - A gimn-ot Magyaróvárt és Győrött, a teol-t Győrött végezte, 1889. VII. 6: pappá sztelték. Magyaróvárt, 1890: Bőben, Győr-Nádorvárosban, 1891: Győrújvárosban kp., 1894: Győrszigetben plnos és az el. népisk. ig-ja. - M: Értes. a győrszigeti r.k. el. népisk. 1896/97-1897/98. tanévéről. Győr, 1897-98. - A paulai Szt Vincéről nev. szatmári irgalmas nővérek vez. alatt álló győrszigeti r.k. el. leányisk. 1899/1900-1905/06. é. értes. Uo., 1900-06. 88

Schem. Jaur. 1896:184; 1918:201; 1928:168.

Nagy Vilma M. Lucia, CSA (Nagykanizsa, Zala vm., 1911. nov. 22.-Pécs, 1954. febr. 22.): apáca. - 1930: tanítónőképzőt végzett, 1931. VIII. 28: Pécsett lépett a r-be. 1934. VII. 2: első, 1939. IX. 3: örök fog-át uo. tette. 1938: polg. isk. tanári okl-et szerzett. Bölcskén 1946-49: főnöknő. r.k.

Nagy Virgil György József (Komárváros, Zala vm., 1871. febr. 20.-Nagykanizsa, 1950. jan. 26.): plébános. - A gimn. 1. o-át Nagykanizsán, a 2-3. o-t Felsőlövőn, a 4. o-t Kőszegen, az 5-8. o-t Csurgón végezte. 1856. VI. 26: pappá szent. Zalagyömörőn ideigl. adm., 1897: Halimbán, 1898: Zalamerenyén, 1903: Somlóvásárhelyen, majd Kaposváron kp., 1906-44: nyugdíjazásáig Miháldon plnos. - 1924: Paton új isk-t, 1930: Sandon kpnát és isk-t építtetett, az I. vh-ban beolvasztott harangok helyébe 1927: Miháldon, 1927-31: a filiákban újakat szerzett. - Írása: Veszprémi Hírl. (1908:10-13. sz. A miháldi pléb. tört.) T.E.

Pfeiffer 1986:765.

Nagy Zoltánné   →Kovács Mária


Nagy Anna Kornélia SZLT (Keléd, Vas vm., 1903. szept. 7.–Bp., 1991. jún. 10.): szerzetesnő. – 1921. IX. 27: Bp-en lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-át 1926.IX. 27: uitt tette. 1927–35: Szegeden tanári diplomát szerzett. 1935: pápán, 1941: Bp-en a Ranolder Int-ben tanárnő. –1950 u. a →Szolidaritás Háziipari Szövetkezetben dolg. 1964–72: a bakonybéli szoc. otthon vez-je, majd az esztergomi Simor otthoban ápolónő. r.k.

Nagy Anna Lucia SZLT (Kistelek, Csongrád vm., 1915. jan. 25.–Bp., 2009. márc. 24.): szerzetesnő. – Apja földműves, anyja htb. ~ 1936. VI. 20: a bpi Ranolder Int-ben tanítónőképzőt végzett. IX. 8: lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-t 1941. IX. 8: Csákváron tette. 1950. X. 1–XI. 1: Bpen pénztáros. XI. 14–1973. XI. 14: Cegléden a Budai u. (tanyai) isk-ban tanítónő. „Bpi munkahelyemet a tarthatatlan helyzet miatt hagytam ott. Működésem a tanyai isk-nál zavartalan volt. A vallásgyakorlás nem okozott problémát, munkámat megbecsülték, megkaptam az Oktatásügy kiváló dolgozója címet.” s.k.

Nagy Anna Vilma SZLT (Törökszentmiklós, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1918. ápr. 21.–Verőce, 2002. okt. 30.): szerzetesnő. – Apja temetőőr, anyja htb. ~ Bpen a →Szent Lujza Intézetben 1929: polg. isk-t, 1936: óvónőképzőt és zongoraszakot végzett. IX. 8: lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-t 1941. IX. 8: tette. 1937: a közp. házban még gyors- és gépírást tanult. 1946: a →Szent Lujza Intézetben éneket tanított, 1947: a Lipótmezőn napközi otthonban dolg. 1948. XII. 1:Bpen a Szt Imre Koll-ban, 1949. V. 10: Dunaföldváron kántor. – 1951: Egyházasgergén kántor. 1956-: Hegyi Károly CM munk-ként Csabdiban, 1960: Székesfehérváron, 1963: Vérteskozmán, 1966: Csákberényben kántor, itt párt engedéllyel éneket és zenét tanított. 1973. IV: nyugdíjazták. 1987. IX. 17: verőcei otthonba költözött, 7 nővértársának vez-je. s.k.

Nagy Antal (Kászonaltíz, Csík szék, 1869. okt. 16. – Csíkszentmárton, 1954. márc. 29.): plébános. 1894. VII. 7. (vagy 1896. VII. 6): pappá szent., Berecken, 1897: Gelencén, 1899: Szárhegyen kp., 1900–06: Szentháromságon, 1906–54: Csíkszentmártonban plnos. – M: Mindennapi lelki kenyér. Imádságok és elmélkedések. Kolozsvár, 1929. [Monokinál nincs] 88

P. Benedek. 2002. (*Nagykászon) – Ferenczi 2009:351. (*Nagykászon)

Nagy Antal (Gyöngyös, Heves vm., 1892. aug. 21.–Gyöngyös, 1976. szept. 20.): plébános. – 1915. I. 25: egri egyhm-s pappá szent. Keresztespüspökiben, 1918: Diósgyőrvasgyárban kp., Nyírbaktán h.pléb., Mesterszálláson kihelyezett lelkész, Dédesen h. pléb., 1927: Nyírlugoson, 1929: Balmazújvárosban pléb., 1935: püspökladányi esp. 1945: Kerecsenden, 1954: Tarnazsadányban, 1958–64: nyugdíjazásáig Pusztamonostoron plnos. – Írásai: Egri Egyhm. Közl. (1935:192. A Kat. Otthon Balmazújvároson; 1936:61. Gyermekvédelem – egyhközs-i kecske; 1940:79. Gazdálkodjék-e a mai m. pap?) 88

Pilinyi 1943. – Schem. Agriens. 1945:222., 1963:57. – Tóth 1947:22. – Puskás 1979:183. – Diós 1999:149. (1509.)

Nagy Erzsébet Filoména SZLT (Polgárdi, Fejér vm., 1921. okt. 27.–Székesfehérvár, 2003. jan. 23.): szerzetesnő. – Apja kisbirtokos, anyja htb. ~ ápolónőképzőt végzett. Bpen 1939. XI. 1: lépett a vincés nővérek r-jébe. A nagykanizsai kórházban ápolónő, fog-t 1944. XI. 1: tette. 1950. V. 23: viswszatért a családjához. 1952. IX. 16: a székesfehérvári kórház műtősnője. 1974. XI. 7: súlyos baleset érte. 1981. XII. 31: nyugdíjazták. 1985. IX-: a családja betegeit gondozta. s.k.

Nagy Erzsébet Pelágia SZLT (Nagykanizsa, Zala vm., 1914. ápr. 21.–Bakonybél, 1985. máj. 6.): szerzetesnő. – A polg. isk után ápolónőképzőt végzett és statisztikus végzettséget szerzett. 1936. V. 24.: Bp-en lépett a r-be. –1950 u. Bp-en a XIII. ker-ben a MÁVAUT-nál dolg. 1980: a bakonybéli szoc. otthonba költözött. r.k.

Nagy Erzsébet Teréz SZLT (Ludányhalászi, Nógrád vm., 1917. jan. 13.–Bp., 2007. máj. 9.): szerzetesnő. – Apja gazdálkodó, anyja htb. ~ a pápai Ranolder Int-ben 1938: tanítónőképzőt végzett. XI. 1: Bpen lépett a vincés nővérek r-jébe. 1939–50: Perkátán tanított, közben 1943. XI. 1: itt tett fog-t. – 1950. VII.1: visszatért Ludányhalásziba, a családi birtokon gazdálkodott, majd a pléb. mindenese. A plakátjaival nemzetnevelő munkát végzett. Gondozta Saub Zoltán fóti plnos beszédeinek kiadását. A temetőt díszparkká formálta. s.k.

Nagy Ferenc, SJ (Szöllőskislak, Somogy vm., 1931. jan. 8.–): tanár. – 1949: lépett a r-be, 1950–52, 1954–56: a bpi r.k. Hittud. Akad-n, 1956–59: Maastrichtben (Holl.), 1961–64: Rómában tanult és drált, közben 1958: pappá szent. – 1959–60: Holl-ban lelkész. 1964: Montreálban (Kanada) teol. tanár, 1970: Lővenben (Belgium) diákotthoni ig., 1972: Rómában a Vatikáni Rádió munk., 1980–89: Hamiltonban (Ontario, Kanada) a Szt István-tp. lelkésze, 1989: Bécsben működött. 1992: hazatért, a Faludi Ferenc Ház tagja. – 1981–82: A Szív szerk-je, 1983–87: főszerk-je és kiadója Hamiltonban és Torontóban. 1990: Bécsben a Szolgálat főszerk. és kiadója, 1991–2007: a Távlatok társszerk-je. – M: Biblikus teol. szótár. Szerk. Róma, 1974. (új lenyomat 1976, Bp., 1986) s. k.

Nagy 2000:721. – MKA 2001:315.

Nagy Gizella Mechtild SZLT (Tapolca, Zala vm., 1909. jan. 31.–Bp., 1995. dec. 1): szerzetesnő. – A pápai Ranolder Int. tanítóképzőjében végzett. 1930. IX. 27: Bp-en lépett a r-be. Bakócán, 1942–: pécelen tanított. –1950 u. Bp-en gyermekgondozó, 1964-: Pécelen az egyhközs-ben dolg. 1994: visszaköltözött a közp. házba. r.k.

Nagy Irma Valéria SZLT (Bágyog, Sopron vm., 1905. okt. 14.–Bágyogszovát, 1990. okt. 19.): szerzetesnő. – 1926. IX. 27: Bp-en lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-át 1931. IX. 27: Veszprémben tette. 1927–50: uitt konyhán dolg. –1950 u. Bágyogszováton a pléb. mindenese. r.k.

Nagy József (Gyergyószentmiklós, v. Csík m., 1964. jan. 29.–): teológiai tanár. – A gimn-ot Marosvásárhelyen, a teol-t Gyulafehérváron végezte. 1988. VI. 19: sztelték pappá. A Hittud. Főisk. kvtárosa, és ellátta a kudzsiri pléb-t is. 1991: a marosvásárhelyi Keresztelő Szt János-pléb. kp-ja. 1994: Marosvásárhely-Szt Miklós-tp. lelkipásztora, a Katolikus M. Bibliatársulat alapító eln-e, vez-je. 1995: Gyulafehérváron a Hittud. Főisk. tanára. 2006: Bp-en teol. licenciát szerzett, 2008: Kolozsváron a BBTE-n teol. dr. – Írásai a Keresztény Szó, Vasárnap, Studia Theologica Transsylvaniensia, Jeromosfüzetek, Bibel und Liturgie c. folyóir-okban. F.S.

Ferenczi 2009:353.

Nagy Katalin M. Antella SZINT (Cseklész, Pozsony vm., 1892.–Vác, 1967. aug. 3.): szerzetesnő. – Szatmárnémetiben ápolónőképzőt végzett. 1909. VIII. 26: itt lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1914. VII. 19: uitt tette. Ápolónőként dolg. –1950 u. a váci szoc. otthonban élt. r.k.

Nagy Lajos (Kisköre, Heves vm., 1915. ápr. 18.–Eger. 1993. okt. 19.): irodavezető, ogy. képviselő. – Szülők: vitéz Nagy Lajos (1889–1979) gazdálkodó, 1929–: vmi that. biz. tag, Csutor Mária (1895–1960) 1959–: neje Nagy Edit (1934–) gyógyszerész technikus, gyermekfelügyelő. A középisk. Kunhegyesen és Grácban végezte, 1934: Gyöngyösön éretts., a József Nádor Műsz. és Gazd.tud. Egy. 1939: közgazda okl. szerzett. Azután az 1. honv. huszárezr. katonája, a tiszti isk. után Bpen. Szabadkán és Nyíregyházán kiképző tiszt; lovasversenyek győztese. 1942 végén leszerelték. – A Futura Szövetk. orsz. termelési felügyelője. 1944. V: a gyorshadtest tisztjeként 1944. VII–1945. I: a szovjet fronton harcolt, hadnagyként legvégül hadműveleti s.tiszt. 1945. III: behívták az új, demokratikus hadseregbe, Miskolcon egy földerítő-zászlóalj parancsnoka, VII. 1: leszerelték, ezután a szülei földjén gazdálkodott. – Belépett a Független Kisgazdapártba, melynek apja vmi vez-je volt. 1945. XI. 4: a nemz.gyűl. választásokon a Heves és Nógrád-Hont vmi választóker. nemz.gyűl. képviselővé választotta. – 1946: ~ volt a katonatisztek →B-listázását lebonyolító biz. eln-e, 1947: a →Magyar Parasztszövetség utolsó eln-e. Miután az 1947. évi választások alkalmával a többi koalíciós párt nem járult hozzá, hogy az FKGP jelölje, kilépett a pártból, és a →Demokrata Néppárt (DNP) egri szervezete alapító tagjaként VIII. 31: a →kékcédulás választáskor annak Heves és Nógrád-Hont vmi listáján ismét bekerült a törv.hozásba. X. 16–: a DNP parlamenti csop. vitarendezője. e tisztségében 1948. XI. 3: megerősítették. 1947–: a DNP végrehajtó biz. tagja. 1948. II: a vízitársulati járulék igazságos, a közteherviselés elvének megfelelően az egész ország területére való kivetését, majd a háborús években elpusztított út menti, valamint a szántóföldek közötti fasorok pótlását kérte a fölműv. min-től. – 1949. IV. 12: mandátuma lejárta után Bp-ről kitiltották, elkobozták bp-i ingóságait. 1950. VII. 5–VIII.18: „mezőgazdasági szabotázs” vádjával bebörtönözték. Állami beszolgáltatás elmulasztása címén apja 100 kh. birtokát és tanyáját lefoglalták. 1956 után csak alkalmi fizikai munkával (facsemete-ápolás, kútfúrás, konzervgyári idénymunka) tudta eltartani családját. 1965–: a Bpi Vízügyi Váll. kiskörei vizlépcsőépítésen admin. 1980: Egerbe költözött. 1983: a Heves Megyei Vízügyi Váll. iroda vez-jeként nyugdíjazták. 1989: megszervezte és irányította a →Kereszténydemokrata Néppárt egri szervezetét, a KDNP intézőbiz. tagja. 1990: az ogy. választásokon a KDNP jelölni kívánta, de betegsége miatt visszalépett. 88

Varga 1986. – Pócza 1989. – Csicskó-Szabó 1996.– Ogy. alman. 1947/49. Bp., 2005:284.

Nagy László (Veszprém, Veszprém vm., 1888. febr. 17.–Balatonlelle, 1969. nov. 5.): polgármester, ogy. képviselő. – Szülők: Lajos tanító, Huber Petronella; neje Walper Mária (+), 1943–: Regényi Paula (1896–1979). Veszprémben a piar. gimn. éretts. 1 é. jegyzőgyakornok, Szombathelyt közigazg. tanf. végzett, 1908: jegyzői okl. szerzett, Bakonyszentkirályon. majd Szabadbauyánban s.jegyző. 1913. XII. 13: a bpi Tud.egy. államtud. dr. – Csősz község jegyzője, 1920: Veszprém vm. aljegyzője, 1921: Veszprém város h. adóügyi tanácsosa, 1921. X. 27–1941. II: városi főjegyző, a helyi sportegyes. aleln., majd társeln., az irodalmi Petőfi Kör aleln. 1941. II. 8–1944. VI. 1: Veszprém polgármestere. A →Sztójay-kormány (1944. III. 22.–VIII. 29.) kényszernyugdijazta. 1945: belépett a Szoc.dem. Pártba (SZDP), a vmi nemz. biz. tagja. 1947 nyarától a →Demokrata Néppárt (DNP) tagja. VIII. 31: a →kékcédulás választáskor a DNP Veszprém vmi listájáról bekerült a törv.hozásba. 1949. IV. 12: mandátumának lejárta után minden gazd. érdekeltségéről és állásáról lemondott, 1951: feleségével Balatonlellére költözött. 88

Hahn 1929. – Sziklay 1941. – Varga 1986. – Pócza 1989. – Csicskó-Szabó 1996. – Hogya György: A város szolgálatában. Veszprém város polgármesterei és tanácselnökei (19–20. sz.). Uo., 1998. (Veszprém városi füzetek 1.) (2. jav kias. 1999.) – Ogy. alman. 1947/49. Bp., 2005:285.

Nagy László (Balánbánya, Hargita m., 1970. máj. 15.–): kanadai plébános. – A középisk-t Ditróban, a teol-t Gyulafehérváron végezte, 1995. VI. 25: sztelték pappá. 1997: a kolozsvári Szt Mihály pléb. kp-ja. 1998: Gyulafehérváron érseki titkár, Zalatnán h. plnos. – 1995–97 és 1999–2002: Ottawában (Kanada) a Szt Pál Egyetem jogi karán tanult tovább, 2001: drált. 2002 tavaszán Segesváron h. plnos, Gyulafehérváron a Hittud. Föisk. tanára. – 2003: az ottawai Nagy Szt Gergely pléb., 2004: mississaugai Xaveri Szt Ferenc pléb. (torontói föegyhm., Kanada) plnosa, h. irodaig., pp-i helynök. 2003: a Kolumbusz Lovagrend tagja, 2004: lelkésze. F.S.

Ferenczi 2009:353

Nagy Magdolna Filoména SZLT (Dunaföldvár, Tolna vm., 1923. jan. 12.–): tartományfőnöknő. – Apja cipész, anyja hivatalsegéd. ~ a bpi Ranolder Int-ben 1943: tanítónőképzőt végzett. IX. 8: itt lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-t 1948. IX. 8: uitt tette. 1944-: a Ranolder Int-ben tanított. – 1950: Pakson a nővérénél házt. alkalmazott, 1952: Csámpapusztán tanítónő, 1971: a pécsi szoc. otthon vez-je. 1981. IX. 1: nyugdíjazták. 1994: tartományfőnöknővé választották. s.k.

Nagy Margit Natália SZLT (Mezőtárkány, Heves vm., 1896. szept. 25.–Bakonybél, 1987. jan. 4.): szerzetesnő. – Ápolónőképzőt végzett. 1922. II. 2: lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-át 1927: tette. 1950 u. a bakonybéli szoc. otthon ápolónője, 1962-: gondozottja. r.k.

Nagy Margit Natália SZLT (Mezőtárkány, Heves vm., 1896. szept. 25.–Bakonybél, 1987. jan. 4.): szerzetesnő. – Ápolónőképzőt végzett. Bpen 1922. II. 2: lépett a vincés nővérek r-jébe. 1950: a bakonybéli szoc. otthon ápolónője, 1962. II. 1: gondozottja. s.k.

Nagy Mária M. Lonella (Dunaremete, Moson vm., 1895. szept. 2.–Mosonmagyaróvár, 1966. aug. 22.): szerzetesnő. – N. Teréz húga. Ápolónőképzőt végzett. 1912. X. 27: Szatmárnémetiben lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1914. VII. 19: uitt tette. Bp-en a MABI kórház ápolónője, Szegeden a sebészeti klinika, Székesfehérváron a Szt György kórház nővéreinek főnöknője. –1950 u. családban élt. r.k.

Nagy Mózes, Mójzes, OCist (Hadikfalva, Bukovina, 1927. jan. 5.–Székesfehérvár, 2007. jan. 22.): tanár. – Rómában a S. Anselmo, majd a milwaukee-i Marquette Egy-en tanult, a Quebec-Laval Egy-en és Párizsban a Sorbonne-on képezte tovább magát és drált. 1953: pappá szent. 1958–: a University of Dallas (Texas, USA) fr. nyelvtanára. 1996: hazatért. 1998–2002: Egerben házfőn. – Írásai: Halkuló Harangok, Magyar Kéve, The American Benedictine Rewiew, La Revue de l’Université Laval, Rewiew of National Literatures, Bulletin de la Société Paul Claudel. M: A Journey into History. Essay on Hungarian Literature. Ed. New York, 1990. 88

Nagy 2000:728.

Nagy Teréz M. Agréda SZINT (Esztergom, Esztergom vm., 1891. okt. 14. –Esztergom, 1953. szept. 24.): tartományfőnöknő. – Szatmárnémetiben tanítónőképzőt és polg, isk, tanárképzőt végzett. 1906. IX. 3: itt lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1912. VII. 19: uitt tette. Miskolcon polg. isk. tanár és házfőnöknő, Esztergomban tartományfőnöknő.–1950: Zircre internálták, majd Esztergomban családi körben élt. r.k.

Nagy Teréz M. Verissima (Dunaremete, Mosonvm., 1893. ápr. 11.–Vác, 1977. máj. 2): szerzetesnő. – N. Mária nővére. Ápolónőképzőt végzett. 1915. VII. 20: Szatmárnémetiben lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1918. VII. 19: uitt tette. Szegeden a sebészeti klinika házfőnöknője és konyhavezetője. –1950 u. Pannonhalmán konyhavezető. Utolsó éveit a váci szoc. otthonban töltötte. r.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.