🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Norbertinum
következő 🡲

Norbertinum, Bp., 1902-1950: a magyar premontreiek főiskolai kollégiuma és rendháza. - 1902: a jászóvári prem. rend prép-ja, →Takács Menyhért alapította a r. visszaállításának és tanítórenddé szervezésének 100. évford-ján. A ~ a r. által fenntartott középisk-k és nevelőint-ek számára biztosított teol-ilag és szaktárgyakban magasan képzett tanárokat. A ~ fejezte be a növ-ek r. és teol. képzését, innen jártak a tudegy-re a tanári képesítés megszerzésére. - A lit. életet a ~ Szt Norbert-kpnájában gyakorolták. A r. feloszlatásakor, 1950: a ~ megszűnt, épületét (VIII. ker. Horánszky u. 23.) államosították, 2003: lakóház. - Házfőnök 1908: Fábry Emil István, 1916: →Karsai Ervin Ferenc, 1944: →Stuhlmann Patrik Vencel; spirituálisa 1908: Szentkirályi Zsigmond Jenő, 1916: Zimányi Mihály Lajos; gondnoka 1908: Vajó József András, 1916: Zimányi Mihály Lajos. →jászóvári premontrei prépostság, →Szent Norbert Gimnázium K.E.I.

JKN 1908:18; 1916:20; 1944:111.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.