🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Karsai
következő 🡲

Karsai Ervin Ferenc, OPraem (Kassa, Abaúj vm., 1866. márc. 13.-Jászó, 1948. nov. 2.): gimnáziumi tanár. - 1884. X. 12: belépett a jászóvári prem. r-be. 1888: a nagyváradi prem. gimn. ném-lat. tanára. 1890. I. 9: pappá szent. 1892: a kassai gimn-ban tanított. 1911: házfőn. és ig. Kassán. 1914: teol. tanár és a Norbertinum kormányzója Bpen. 1919: levtáros Jászón, 1924: házfőn. Kassán. 1929: alperjel Jászón, 1935: uo. teol. tanár is. 1938: konviktusi korm. Kassán. 1939: prép. irodaig. - Írásai: Kassai prem. gimn. értes. 1893/94: (Az istenek és a fátum Vergilius költ-ében), 1897/98: (Lessing epigramm-elmélete), 1904/05: (Az újabb ném. dráma tört-éből; Az appercepció) - M: Új didaktikai alapvetés kísérlete. Bp., 1922. K.E.I.

Jászói névtár 1944:52. - Stefancsik-Kovács 1978:140.

Karsai (1939?-ig Kurzweil) Géza, OSB (Sopron, Sopron vm., 1905. júl. 19.-Pannonhalma, 1981. febr. 24.): főkönyvtáros. - Sopronban éretts., 1923. VIII. 6: lépett a bencés r-be, 1928. IX. 11: ünn. fog-at tett, 1928. VI. 29: pappá szent. 1929. IX: gimn. tanár Bpen, 1929-50: főisk. tanár Pannonhalmán, 1932: Bécsben képezte magát. 1939-48: a bpi egy. mtanára „A kk. ném. dráma tört.” tárgykörben. 1946-62: a pannonhalmi gimn. tanára, 1962: főszámvevő, 1965: főkvtáros, 1973-80: főkvtári előadó. Utolsó évtizedeiben Anonymus kilétét kutatta. 1949: a SZIA III. o. tagja. - M: A forma mint kifejezőeszköz Klopstock ódakölt-ében. Pannonhalma, 1928. (Pannonhalmi füzetek 5.) - A felsőmo-i bányavárosok ném. népi színjátékai. 1-2. köt. Ernyey Józseffel. Bp., 1932-38. - Új embertípus, új ízlés, új irod. Pannonhalma, 1932. (A Pannonhalmi Szle kvt-a 1.) - A maradék megtér. (Szavalókórus). Radó Polikárppal. Uo., 1933. (Uaz 7.) - Az elnyomatás korának ellenzéki irod-a 1849-1867. Uo., 1934. (Uaz 10.) - A vallásos népr. fellendülése. Uo., 1937. (Uaz 14.) - Hittud. és néprajz. Bp., 1937. (Klny. Theol.) - Bilder aus der Geschichte der niederungarischen Bergstädte. Ernyey Józseffel. Uo., 1938. - Szt István kir. tisztelete. Bp., 1938. (Klny. Szt István emlékkv.) - Győrszentmártoni népszínjátékok. Győr, 1938. (Klny. Győri Szle) - A dicsőséges Szt Jobb hiteles tört. megvilágításban. Rozsnyó, 1939. - Kk. vízkereszti játékok. Bp., 1944. - Az Anonymus-kódex keletkezéséhez. Uo., 1960. (Klny. M. Kv-szle) - Névtelenség, névrejtés és szerzőnév a kk. krónikáinkban. Uo., 1963. (Klny. Századok) - Ki volt Anonymus? Uo., 1974. (Klny. Kk. kútfőink kritikai kérdései) T.E.

~ irod. működése Bp., 1943. (Klny. Pannonhalmi Főapátsági Főisk. évkv-e 1941/42) - Pilinyi 1943:244. - M. Kurír 1949. XI. 19. - MIL 1/594. - PN 1987:186. (1421.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.