🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Norbert
következő 🡲

Norbert, Magdeburgi, Szt (Xanten v. Gennep [2000: Holl.], 1080. k.-Magdeburg, 1134. jún. 6.): érsek, a →premontreiek alapítója. - Nemesi család másodszülötte. Fiatalon a xanteni Szt Viktor társaskápt. knk-ja, szubdiákonus. Frigyes kölni érs., majd V. Henrik cs. (ur. 1106-25) udvarában világias életet élt. 1110-11: a kölni érs-kel együtt elkísérte Rómába Henrik cs-t, és bár nem értett egyet II. Paszkál p. (ur. 1099-1118) fogságba ejtésével, egyelőre a cs. mellett maradt. 1113: a cs. vsz. fölajánlotta ~nek a cambrai-i ppséget, melyet ő (talán megtérése első lépéseként) nem fogadott el. - 1115: ~ egy mellette lecsapó villám hatására lezuhant a lováról. Ez megváltoztatta életét: visszavonult Siegburg bencés monostorába, és kérte az érs-et, hogy szentelje pappá. A köv. 3 évben bűnbánó, vezeklő életet élt mint vándorprédikátor. 1118: ellenségei a fritzlari zsinaton megvádolták, hogy visszaél prédikátori jogával, de II. Geláz p-tól (ur. 1118-19), 1119: II. Callistus p-tól (ur. 1119-24) ált. prédikálási engedélyt kapott. Népmissziós útjain tanítványok csatlakoztak hozzá, akikkel Bertalan laoni pp. kérésére 1120: Laon közelében, →Prémontré félreeső völgyében ktort alapított. 1121 karácsonyán ~ és 39 társa szerz. fog-at tett. Ezzel megalapították a prem. r-et. - Még abban az évben részt vett az →Abaelard-t elítélő soissoni zsinaton. Kölnbe utazott ereklyékért, s visszaútban a Namur melletti Floreffe-ben újabb ktort alapított. Mivel igehirdetése sokakat vonzott Prémontrébe, ~ az ágostonos regula követése mellett döntött, mely az elsősorban kontemplatív élet mellett lehetőséget adott prédikálásra is. A következő években sok alapítás keletkezett Eu-ban. II. Honorius p. (ur. 1124-30) 1126: megerősítette az alapítást. Életformájukat már fennálló közösségek is átvették. - A speyeri birod. gyűlés még ez évben Magdeburg érs-évé tette, utódjául egykori első tanítványát, Hugót vál. Mint érs. III. Lothar kíséretében többször végigjárta a birod-at. Megújította egyhm-jét, amivel számos ellenséget is szerzett, 1129: fölkelést is szerveztek ellene. Később Magdeburgból indult el az Elbától K-re lakó törzsek misszionálása. A II. Ince p. (ur. 1130-43) és II. Anaklét ellenp. (ur. 1130-38) közt támadt egyházszakadás idején ~ az elsők között állt Ince pártjára, a jogaiba történő visszahelyezés érdekében 1132: és 1133: Rómában járt a cs-ral. Ekkor néhány hónapig Itália főkancellárja. Lehetséges, hogy ekkor szerezte a halálát okozó fertőzést is. - 1582: avatták szentté. Ereklyéit 1627: Prágába vitték, ahol a strahovi mon-ban őrzik. Ettől kezdve Cseho. védősztje. Különösen az ellenreformáció korától az Euch. szentjének tekintik. Ü: jún. 6. - Ikgr. A 15. sz. végén kezdték ábrázolni. A 16. sz: azért kedvelték, mert az eretnek Tanchelm fölötti győzelmét (Antwerpen, 1124) az Egyh. Luther fölötti diadala jelképének tekintették. Ppi ornátusban, néha szerz. ruhában ábrázolták. Attrib-ai: monstrancia, kehely, pók, a lábánál egy megkötözött ördög. K.E.I.

Monumenta Germaniae Historica. Scriptores XII. (Vita Norberti „A”) Hannover, 1856:663. - Madelaine, Godefroid: Szt ~ élete. Összeáll. és ford. Takács Menyhért. Bp., 1905. - Zak Alfonz-Novotny Alfonz: ~, Gennep ura, a prem. kanonokrend alapítója és Magdeburg érseke. Nagyvárad, 1905. - Bodnár Remig: Szt ~. Madelaina G. nyomán. Bp., 1934. - Emlékkv. Szt ~ halálának 800 é. jubileumára. Gödöllő, 1934. - Szt ~, a prem. r. alapítója halálának 800 é. jubileuma. Nagyvárad, 1934. - Sachs 1980:269. - Grauwen, Wilfried von: ~ Erzbischof von Magdeburg (1116-34). Duisburg, 1986. - BS IX:1050. - Campbell, Hamish-Gábor B. József: ~, a prem. r. alapítója, a béke apostola. Csorna, 1996. - Kovács Imre-Legeza László: Premontreiek. Bp., 2002.


Norbert, Magdeburgi, Szt: a MKL IX: 832. oldalán közölt kép lelőhelye nem Máriabesnyő, hanem Gödöllő, Premontrei Perjelség (Fácán sor 3.) tp-a. Koós Albert.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.