🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vallásügyi Minisztérium
következő 🡲

Vallásügyi Minisztérium, 1919. jan. 22–márc. 21: az egyházak állami fölügyelet alá helyezésének kezdeteként (s a vallásoktatás válaszhatóvá ill. megszüntethetővő tételeként) Károlyi Mihály gr. köztársasági elnök (1919. I. 11–III. 21) szétválasztottotta a →Vallás és Közoktatási Minisztériumot: Kunfi Zsigmond tárca nélküli minisztert közoktatásügyi, →Vass János tárca nélküli minisztert vallásügyi miniszterré nevezte ki, aki egyházpol. tanácsot szervezett, tagjai: →Baranyai Jusztin, →Giesswein Sándor, →Timon Ákos, →Túry Béla, →Vass József, →Zboray Miklós. A hgprím. elfogadhatónak tartotta, hogy prot. legyen a vallás- és közokt. min., de ellenezte a min. kettéosztását. 1919. I. 12: különböző ker. egyh-ak és a zsidó képviselők vallásvédelmi nagygyűlést tartottak és a kötelező vallásokt. megtartását követelték. Ezután az egyh-i isk-k államosítása a Szoc.dem Párt választási programja lett. III. elején →Prohászka Ottokár a választható vallásoktatás bevezetését ajánlotta megegyezésként Kunfinak, aki azt elfogadta. 1919. III. 21: a komm. államcsíny után Kunfi III. 21– IV. 3: közokt. népbiztos, IV. 3–VI. 24: a 4 közokt népbiztos [Lukács György, Szabados Sándor, Szamuely Tibor] egyike lett.  88

Bölöny 1992:82.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.