🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szigeti
következő 🡲

Szigeti Anna Szeréna, KN (Hegykő, Sopron vm., 1888-Gyón, 1959): szerzetesnő. - Chorinban lépett a kongr-ba. Fog-át uo. tette. - A szétszóratás után 1950 őszétől a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.

Szigeti Endre (Bp., 1904. máj. 27.-Bp. 1974. júl. 15.): újságíró. - A középisk. elvégzése után 1921: újságíró, az MTI b. munk. 1923: beiratkozott a Pázmány Péter Tudegy. áll. és jogtud. karára, államtudori okl-et szerzett. Mint egy. hallg. beutazta a skandináv államokat, Fro-ot, No-ot, Olo-ot, 1926-44: a Nemzeti Újság b. munk., a főv. rovat vez-je. 1940-44: a Nagy Bp. munk. 1942. IX. 4-1944. X. 28: a Képes Tábor Újság hetilap főszerk-je. 1945 u. nehéz anyagi körülmények közé került, fiz. munkás. 1947-52: és 1954-től az Új Ember szerkesztőségének tagja. Munkáját 1952-54: kénytelen volt abbahagyni. - Betűjegyei: (dr. sz. e.) - (Nagy Bp., 1944); sz.e. (Új Ember, 1956-59); Sz.E. (Nagy Bp., 1944; Új Ember, 1956); (sz.e.) (Új Ember, 1956); (Sz.E.) (Nagy Bp., 1939). S.F.

Sz. Debreczeni 1992:662. - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)

Szigeti Ilona Modeszta, KN (Hegykő, Sopron vm., 1892. jún. 24.-Zsámbék, 1945.): szerzetesnő. - 1907. VII. 10: lépett a kongr-ba, fog-át 1910. VII. 22: tette. Zsámbékon, Enyickén dolg. r.k.

Szigeti István, Fraknói, Frankló, Frankói, OESA (†1382. febr. 10. v. márc. 23.): érsek. - A Sopron vm-ben birtokos Frankói család tagja. ~ nevét a szigeti ktorról kapta (2000: Baráthida, Zala m.), ahol a r-be lépett. 1330: teol. tanár. A MA-ban 1350. I. 11-1351. IV. 29: vál. és megerősített, 1351. XII. 9-1367. V. 22: tényl. nyitrai mpp. Durdiknál ágostonos szerz., a hittan és a Szentírás mestere, 1349-67: nyitrai pp. 1358: Erzsébet anyakirnét Horváto-ba és Dalmáciába kísérte e tart-ok rendezésére. 1366: Paleolog bizánci cs. követe kíséretében Avignonban járt, búcsút kérve a török elleni hadjárat résztvevőinek. 1367. II. 10: vál., VIII. 22: megerősített, 1367. II. 10-1370: tényl. kalocsai érs. 1370. II. 22-1379. VI. 4: a szentírástud. tanára, 1379. VI. 28-1382. II. 10: alexandriai pátr. 1379. XII. 4: kir. kancellár. Nyitrai pecsétje 1355-ből és 1358-ból maradt fenn. - Nyitrán utóda 1367. VII. 29: Demjéni László; kalocsai széke 1382. III. 23-VII. 18: üres, utóda 1383. II. 5: Helfenstein Lajos; Alexandriában 1391. III. 17: Simon de Cramaud. T.E.

Mendlik 1864:78. (1367-82: kalocsai érs.), 56. (18.) (1349-67: nyitrai pp.) - Idők Tanúja 1866. IX. 26. (18.) - Gams 1873:375. (s.v. Stephan de Insula; 1350. I. 11-1367, 69: nyitrai pp.), 372. (1367: kalocsai érs.), 460. (alexandriaiak között nincs!) - Eubel I:82. (1382: alexandriai pátr.), 197. (1367. II. 10: kalocsai érs.), 368. (s.v. Stephanus de Insula; 1350. I. 11: nyitrai pp.) - Pallas XV:679. (1330-82!) - Turul 1910:33. - Schem. Nitr. 1914:9. (22.) (s.v. Szigeti István; 1349-67: nyitrai pp.) - Winkler 1929:47. (s.v. Franklói István OP; 1367-82: érs.) - Schem. Col. 1942:16. (37.) (s.v. Stephanus V. de Frankló; 1367-82: érs.) - Bodor 1984:48. (46.)

Szigeti István (1928. júl. 2.-): lelkész. - 1958: pappá szent. 1962-: m. lelkész Aachenben. A kalocsai főszékeskápt-ban 1995. VIII. 19: tb. knk. - A →Magyar Szent Korona tört-ének kutatója. - M: A Szt Korona titka. Aachen, 1995. (2. kiad. Aachen-Kalocsa, 1996) - Kiad. 1962. VIII-1971: az Aacheni Értes. c. egyhközs. lapot. 88

Mildschütz 1977:1. (1.) - Külf. élő kat. papok 1998:94. - Nagy 2000:934.

Szigeti József Imre, OP (Bp., 1907. aug. 9.-Bp., 2001. júl. 22.): főiskolai tanár. - 1917-25: a bpi piar gimn-ban tanult. 1926. X. 1: belépett a r-be, a teol-t 1932. IV: Grácban végezte, 1929. X. 2: szerz. fog-at tett, 1931. VII. 12: pappá szent., 1933. V: Chambéryben (Fro.) fejezte be tanulmányait, rendi főisk. tanári fokozatot szerzett. 1933. IX-1936. X: Szombathelyt h. újoncmester, 1936. XI-1940. IX: Bpen (Thököly u. 58.) az újonnan alapított rendi főisk. fil. és hitvédelemtan tanára. 1940. X: Sopronba helyezték. 1950. VI. 18: társaival együtt a máriabesnyői kapuc. zárdába internálták. XI-: Bpen albérletben lakott, 1951 elején csatlakozott a →Keresztény Front földalatti mozgalomhoz, melynek eszmei vez-je; 1955-re elkészítették programjukat. Az ÁVH 1956. VII. 17: éjjelén a szervezkedőket letartóztatta, de bíróság elé nem kerültek, X. 30: szabadultak. XI. 2: Soltész Jenő lakásán (VIII. Baross u. 113.) a Keresztény Frontot mint pártot hivatalosan is megalakították, annyi személy jelenlétében, amennyi egy szobában elfért. ~t 1957. III. 10: ismét letartóztatták, de 5 hét vizsgálati fogság után hazatérhetett. - VII. 17: a Fő u-ba hurcolták, az őszi bírósági tárgyaláson „államellenes szervezkedés” vádjával 8 év börtönre ítélték, amit II. fokon (védőügyvédje Major Ákos) Vágó Tibor tanácsa I. r. vádlottá minősítve, életfogytiglani fegyházra változtatott. Márianosztrán 4 é. a szőnyegüzemben, 1962-: Bpen az Orsz. Börtönben a cipész- és dobozműhelyben dolg., 1963. III. végén a →részleges közkegyelemmel szabadult. 1965. VII. 6: letartóztatták, a bírósági tárgyaláson visszakapta a korábbi ítéletéből le nem töltött éveket, 10 év börtönre ítélték, amit kedvezmény és rövidítés nélkül letöltött; 1975. VII. 9: szabadult. 88

Pilinyi 1943:249. - Cat. OP 1948:32. - Népszabadság 1957. VIII. 3. (Fasiszta-horthysta ellenforradalmárokat és társaikat: gyilkos huligánokat, prostituáltakat tartóztattak le) - Emődi 1989:93. - M. Nemz. 1989. IX. 9. (Jámbor Ottó: A „fekete hollók” összeesküvése) - Havasy 1990:418. (börtönben 14 év) - Dobszay János: Így - vagy sehogy! Fejezetek a Regnum Marianum életéből. Bp., 1991:109. - Szántó 1993:85. - Mindszenty-leveleskv. Gondolatok a bíb. leveleiből 1938-1975. Összeáll. Mészáros István. Bp., 1997:111. - Hetényi Varga 1999. I:351. Arck.

Szigeti Kilián Miklós, OSB (Szombathely, Vas. vm., 1913. ápr. 18.-Győr, 1981. dec. 26.): áldozópap, főiskolai tanár, zeneszerző. - Nyolcgyermekes család hetedik gyermeke. Három fiútestvére (Ábel, Paulin, Kerény) ~nal együtt bencés tanár lett. A négy lány nem ment férjhez, mind a négyen bencés obláták lettek. Apja fiatal korától kezdve a →Credo Egyesületnek volt tagja. - ~ a szombathelyi prem-eknél éretts. 1931. VIII. 6: belépett a r-be. 1937. VI. 13: pappá szent. Földr-tört. szakos tanárként Győrött kezdett tanítani. 1938: Rómába küldték a →Musica Sacra Pápai Intézetbe, ahol drált. 1947-49: a bpi Zeneműv. Főisk. orgona tanszakának hallg-ja. 1942-73: Pannonhalmán a mon. karvezetője, főisk., 1981-ig gimn. énektanár. 1950-59: a Bazilika őre. - Életfeladatának a m. liturgia és a m. egyh. zene történetének megírását tekintette. Bejárta az ország szinte valamennyi kvtárát és levtárát. A m. orgonák történetét a Régi magyar orgonák sorozatában gyűjtötte össze. Mint orgonaszakértő több orgonát tervezett. 1968: Pannonhalmán orgonamúzeumot hozott létre. Rendszeresen rész vett a nyugati Orgona- és Himnológiai Napokon. Előadásokat tartott Au-ban, az NSZK-ban és Jug-ban is. A Nemzetk. Hymnologiai Társ. vezetőségi tagja volt. - Az OLT és az Egyházműv. Tanács tagja, nagy szerepe volt az új magyar misekv. szerkesztésében is. Tevékeny részt vállalt az →Országos Magyar Cecília Egyesület életében. Tud-os munkássága mellett élete végéig a pannonhalmi Bazilika egyik szónoka. Szívesen vállalt kisegítéseket. Évente legalább egy triduumot, Sopronban lelkigyakorlatot is tartott papoknak. Sokat jótékonykodott. - Bpen 1943. I-1944. XI: Az Egység Útja munk. - Cikkei: Arrabona. Győr, 1963/5:235. (A győri Szt Ignác-tp. zenéje a XVIII. sz-ban) - Baranyai Helytörténetírás 1974-75. Pécs, 1976:13. (Pécs orgonistái és orgonaépítői a késő kk-ban) - Bollettino Ceciliano 1942/3. Roma (Soluzione della Esercitazione gregoriana) - Burgenländische Heimatblätter 1973/1:17. 55. (Der Orgelbauer Johann Halper 1817-88); 1974/2:59. 64. (Leben und Tätigkeit des Grosspetersdorfer Orgelbauers Anton Tausz 1826-1903) - Die Musikforschung 1975/3:287. (Eine Orgeltabulatur aus dem ersten Viertel des 16. Jahrhunderts in Ungarn) - Élet és Tud. 1975/37:1750. (Az aquincumi orgonától a hangversenyorgonáig) - Études Grégoriennes. Solesmes, VII. 1967:1. (Les formules dans 'esthétique Grégorienne) - J. A. H. Bulletin. 1975/VI:32. (Neue Gesichtspunkte und Anforderungen eines Kath. Gesangbuchs nach dem II. Vatikanischen Konzil) - Jahresbericht. Münsterschwarzach, 1975/76:57; 1976/77:46. (P. Valentin Rathgebers Reise nach Ungarn im Jahre 1735) - M. Kv-szle 1961:363. (A Szelepchényi-kódex); 1963/4:327. (A Mátyás-Graduale eredetének kérdése); 1964/2:125. (Egy XIV. sz-beli énekeskönyvünk továbbélése); 1969/3:268. (Mátyás kir. liturgikus kódexei); 1970/3:165. (Két kk. Graduale eredetének kérdése); 1972/1-2:5. (Mesko veszprémi pp. [1334-44] pontificaleja) - M. Kórus 1940/40:767. (Greg. ritmus); 1941/43:817. (Újabb néhány szó az Amen helyes énekléséről); 1946/66:1197. (Az egyh. népének tempója); 1947/68:1250. (A greg. hangnemek); 1947/69:1291. (Az egyh. népénekeink dinamikai előadása); 1947/69:1296. (Hozzászólás és válasz); 1948/72:1435. (A XVIII. sz. német és olasz orgonáinak mixtúrái); 1948/73:1482. (A Schola Cantorum és a klasszikus polifónia); 1949/75:1551. (A greg. ének orgonakísérete) - M. Zene 1968/4:402. (A budai hajdani várkápolna zenei élete a XIV-XVI. sz-ban); 1972/2:170. (Az aqincumi orgona zenei problémái); 1975/4:380. (Orgonálás a kk. Mo-on Budavár elestéig, 1541-ig); 1978/3:282. (Az időmértékes [menzurális] korális éneklés Mo-on); 1979/3:227. (Bulyowsky Mihály írásai [1680 és 1711] az orgona tökéletesítéséről); 1982/2. (A greg. ének ritmus kérdése a magyar kk. gyakorlatban); 1974/2:186. (A kk. orgona kül. tek. a mo-i emlékekre. A m. orgona-tabulatúra első közlése.) - Műemlékvédelem 1969/2:92. (Műemlék-orgonáink védelme); 1972/3:156. 52. (A sárospataki orgona műemléki helyreállítása) - Muzsika 1977/4:20. (Az új váci orgona); 1977/3:44. (Két szobaorgona) - Néprajzi Közlemények 1960/3-4:32. (A legelső m. népdal helyes értelmezése) - Organa Austriaca. Wien, 1982:133. (Das Wirken österreichischer Orgelbauer in Ungarn) - Pannonhalmi Szle 1940:299. (Az egyházzenei irányok) - Singende Kirche 1973/74. 4:169. (Orgelbau in Burgenland) - Soproni Szle 1963/1. (Kk. hangjegyes kódextöredékek a Soproni Állami Levéltárban); 1972/4:307. (Halper János [1817-1888] orgonaépítő mester élete és működése); 1975/1:83. (Radó Polikárp 1899-1974) - Studia Musicologica 1963/1-2:129. (Dankmler des Gregorianischen Chorals aus dem ung. Mittelalter); 1964/1-2:107. (Mehrstimmige Gesänge aus dem 15. Jh. im Antiphonale des Oswald Thuz); 1971:1. (Die ungelösten Probleme der römischen Orgel von Aquincum); 1972:371. (Joseph Haydn zugeschriebene Orgelwerke in der Musicotheca zu Pannonhalma in Ungarn); 1974:205. (Orgelbaugeschichte der Stadt Kőszeg); 1978:413. (Orgelbaugeschichte der Stadt Győr). - Sveta Cecilija. Zágráb, 1942:5. (Liturgijska glazba Requienna); 1975:91. (Találkozás Albe Vidákoviccsal) - Szabolcs-Szatmári Szle 1972/2:70. (A Nagykállói kódextöredék) - Teológia 1967:32. (A zenére vonatkozó utasítások a szt liturgia keretében); 1977/4:247. (Egyh. zene a zsinat után - lelkipásztori szemmel) - Természet Világa 1968/2:71. (A hangszerek fejedelme. Nagy Ernővel) - Vasi Szle 1962/2:64. (A magyar kk. zenei emlékei Szombathelyen); 1963/3:86. (A kőszegi titkos levéltár kk. kódextöredéke); 1964/4:583. (Orgonák és orgonaépítők Szombathelyen); 1969/2:288. (Dorner Gáspár Albert [1780-1858] szombathelyi orgonaépítő mester élete és munkássága); 1973/3:437. (Tausz Antal [1826-1903] nagyszentmihályi orgonaépítő élete és munkássága); 1981/3:386. (A szombathelyi Bartók-terem új orgonája) - Vigília 1964/II:127. ( Lit. énekek m. szöveggel); 1964/VII:392. (M. liturgikus énekeskv.); 1965/VI:377. (Válasz a magyarnyelvű lit. éneklés kérdéséhez); 1970/II:76. (Az új miserendről); 1973/VIII:557. (A Magyarok Nagyasszonyának tisztelete történelmünk folyamán); 1973/II:84. (A szentmise megújított lit-jának előzményei a kk. m. lit-ban); 1978/X:704. (A gótika lit. lelkisége Batthyány Boldizsár misekv-e alapján) - Írásai: Az ének és zene tanítása. 1970. XIII/1:42. (A zenei formák ismertetése a gimn. I. o-ában) - Egyh. épületek és műtárgyak gondozása. Szerk Cserháti József. Bp., 1971:70. (Orgonák építése és karbantartása. Régi orgonák védelme.) - A 200 é. szombathelyi egyhm. emlékkv-e 1777-1977. Szombathely, 1977:243. (A szombathelyi egyhm. egyh. zenéjének tört.) - Magyar zenetört. tanulm-ok Kodály Zoltán emlékére. Szerk. Bónis Ferenc. Bp., 1977:263. (Az orgonaépítés tört. Mo-on Budavár elestéig, 1541-ig) - Várnagy Antal: Liturgika. Abaliget, 1999:528. (A mo-i római szert. liturgia vázlatos tört.) - Székesfehérvár évszázadai 4. Székesfehérvár, 1979:175. (Székesfehérvár újkori zenetört.) - Szerzeményei: Orgona (Harmónium) iskola. Kántortanf. részére. Győr, 1956; Eger, 1972. (kizárólag a SzVU énekeinek témájára épülő orgonaiskola) - Missa S. Pii X. (Lat. ordinárium) Kántortanf. részére. Győr, 1956. - Missa Hungarica. Győr, 1967; Bp., 1969, 1970, 1973. - Missa Brevis Hungarorum. Bp., 1972. - Missa Hungarica-Missa Brevis Hungarorum. Bp., 1977. - Régi olasz versettók (Orgonaszó 9). Magyar Kórus, 1950. (Kottaközreadás) Később Zeneműkiadó (Orgonaszó 5), 1974, 1975, 1979, 198.1 - Musica Antiqua Hungarica pro organo. Bp., 1977. (Bev. és kottaközreadás) - Könyvei: Opus Dei (Bencés, diák-imakönyv). Radó Polikárppal. H.n., 1946? - Jubilate! A greg. ének kézikv-e. Magyar Kórus, 1948. - Vezérfonal a zenetört. vázlatos ismertetéséhez. Soksz. Bp., 1960. - Kántorképző tanf. Jegyzet. Győr, 1964. - Beiträge zur Musikgeschichte des 18. Jahrhunderts. Eisenstadt, 1971. - Régi m. orgonák - Kőszeg. Bp., 1974. - Uaz - Győr. Bp., 1977. - Uaz - Szombathely. Bp., 1978. - Uaz - Pécs. Bp., 1979. - Gülke, Peter: Szerz-ek, polgárok, trubadúrok. Ford. Rácz Judittal. Bp., 1979. - A szakmai nevelés és oktatás terve. Hangszerész 4. Orgonaépítő és -javító szakma. Solymosi Ferenccel. Bp., 1980. - Régi m. orgonák - Eger. Bp., 1980. - Uaz - Szeged. Bp., 1982. - A veszprémi szegyh. zenéjének tört. Pfeiffer Jánossal. München, 1985. - Kz-ban: Requiem Ábel (bátyja) temetési miséjére. 1949. - Karácsonyi oratórium. 1949. - Az egyh. zene tört. 1600-ig. 1972. - A m. kat. egyh. zene tört. a XX. sz-ban. 1981 - Régi m. orgonák - Pest-Buda. A középkor. 1981. - Orgonatervei, melyeket a FMKV megépített: 1957: Veszprém, Szt Margit-tp., 1959: Kislőd, 1961: Győr, Szt Imre-tp., 1961: Győr, bencés tp., 1966: Üllő, 1969: Vecsés, 1972: Maglód, 1972: Segesd, 1974: Hort, 1974: Vörösberény, 1976: Hollóháza, 1978: Gyöngyöspata, 1979: Ajak, 1980: Fertőendréd plébtp-ok. So.F.

Schermann 1940:139. - ZL 1965. III:451. - Szolg. 1982. 56:95. - Adriányi Gábor: ~ életrajza., Bonn, 1984. - Szigeti Kerény közlése. Pannonhalma, 1990. IV. 12.

Szigeti (1933-ig Doupona) Lajos Remig, OPraem (Murakeresztúr, Zala vm. 1913. aug. 8.-Bp., 1994. jún. 12.): tanár. - A nagykanizsai piar. reálgimn-ban 1930: éretts., VIII. 15: belépett a prem. r-be, az Evermod nevet kapta. 1932: eltávozott a r-ből, Nagykanizsán magántanítással foglalkozott. 1933. VIII. 15: Csornán újra belépett a r-be. 1934. VIII. 19: első, 1936. VIII. 16: örök fog-át uo. tette, VIII. 23: pappá szent. A teol-t Csornán és a bpi →Norbertinumban végezte. A bpi Pázmány P. Tudegy-en 1939: lat-gör. szakos középisk. tanári okl-et szerzett, 1940: bölcsész dr. - 1938: Türjén kp., 1939: Keszthelyen gyakorló, Szombathelyen r. gimn. tanár. 1947-48: a prem. ált. isk. helyettes ig-ja, házfőnök, isk-gondnok. 1948: a bpi V. ker. Szt István plébánián kp. 1950: a bpi Pozsonyi úti Szt Ágoston lelkészség szervező lelkésze, majd vez-je. 1978: nyugalomban. - M: Translatio latina Joannis Damasceni (E orthodoxa fide L. III. C. 1-8., saeculo XII., In Hungaria confecta) Bp. 1940. (M-gör. tanulm-ok 13.) r.k.

Szigeti Péter, Fenesi, Insula (15. sz.): püspök. - Váldhidi (Küküllő vm., erdélyi egyhm.) plnosból Stefan cel Mare moldvai vajda követe Rómában, hogy segélyt kérjen a török ellen. IV. Sixtus p. 1476. III. 29: kinevezte moldvabányai pp-nek. III. 31: Rómában Benedek érs. pp-ké szent. Ez év elején uo. Szántai Mihály budai és erdélyi knk-tól kapott kölcsönt, melynek visszafizetési irata megmaradt. Kívánságára IV. Sixtus 1476. IV. 9: teljes búcsút engedélyezett mindazoknak, akik bizonyos föltételekkel a moldvabányai nagytp-ban imádkoztak. ~ a ppség csekély jövedelme miatt Erdélyben élt. 1477: erdélyi őrknk., 1484: Geréb László erdélyi pp. spp-e. Jorga rum. tört-író szerint többször járt egyhm-jében, ekkor mindig fölkereste a Fekete-tenger kikötőjét, Nyeszterfehérvárt, ahol a kat. hívek több tp-ot tartottak fenn. - Utóda 1488. XI. 14: Dokriolanus Simon. T.E.

Schem. Trans. 1838:LXI. (16.), LXXV. (5.) (vsz. Fenesi Péter) - Fraknói 1898:74. - Eubel II:214. (s.v. Petrus de Insula) - Sánta 1914:78. (4.)

Szigeti Róza, SJC (Dunaszerdahely, Pozsony vm., 1907. aug. 30.-Vác, 1983. aug. 30.): szerzetesnő. - 1941. II. 11: Pécelen lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1944. I. 1: Pécelen tette. - Uo. takarítónő, vendégellátó, 1949: Pécsett háztartásvezető. - A szétszóratás után Bpen takarítást vállalt. r.k.


Szigeti Kerény István, OSB (Szombathely, Vas vm., 1916. okt. 8.–Pannonhalma, 2002. okt. 15.): gimnáziumi tanár, könyvtáros. – Sz. Kilián öccse. 1935. VIII. 6: lépett a r-be, 1940. VI. 28: szerz. fog-at tett, 1941. VI. 22: pappá szent. Bpen gyakorló tanár, Pannonhalmán 1942: főisk. tanár és hitokt., 1943: kp., tábori lelkész és hadifogoly. – 1947: gimn. tanár és házgondnok. 1948: Bakonybélen gazd. vez., 1949: Egyházasfalu lelkésze, 1953: Peresztegen és Barbacson kp., 1954: Simaságon, 1957: Dadon, 1958: Várbalogon, 1959: Csépen lelkész, 1961: Veszprémvarsányban kp. és kántor, 1963: Újkéren kp., 1964: Tápszentmiklóson, 1973: Láziban lelkész, 1982: Pannonhalmán nyugdíjas és kvtáros. – Cikkei: Pannonhalmi Szle (1943: kv-ismertetések) 88

PN 1987:172 (1312.) – Gulyás–Viczián XXVIII. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.