🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szigethy
következő 🡲

Szigethy Attila, szentiványi (Kapuvár, Sopron vm., 1912. márc. 10.-Győr, 1957. aug. 12.): erdőmérnök, országgyűlési képviselő, a Dunántúli Nemzeti Tanács elnöke. - Kapuvárt 1924-28: polg. isk-ban tanult, 1929: a kapuvári járásbíróságon díjnok, magántanulóként középisk-t végzett. 1939: az Ipartestület jegyzője. 1943. VIII: részt vett a →szárszói konferencián. 1944/45 fordulóján a nyilas hatóság rövid időre őrizetbe vette. 1945 tavaszától a Nemz. Paraszt Párt (NPP) tagja; 1946-tól a járási kirendeltség vez-je, kapuvári, 1947: Sopron vm. titkára, majd az NPP vm. elnöke, 1948-49: ismét titkára. 1948. IV. 5: az országos vezetőség tagja. 1947. VIII. 31: a →kékcédulás választásokon Győr-Moson és Sopron vm. képviselője, X. 15: az ogy. zárszámadási biz. elnöke. Az 1949. V. 15-i, majd az 1953. V. 17-i ogy. választásokon a M. Függetlenségi Népfront Győr-Sopron m. listájáról került az ogy-be. 1950-től 1957 nyaráig a Győr-Sopron M. Tanács tagja, 1950-54: a tanács elnökh-eként a megye eü. és kulturális felügy-je. 1954-55: a Hazafias Népfront megyei biz. aleln., leváltása után, 1955. V-: a NPP bpi közp-jának pol. munk-a; 1955: a soproni Erdőmérnöki Főisk-n okl-et szerzett. 1955. X-1957. V: a Kistölgyfapusztai Áll. Gazd. ig-ja. 1956. X. 26: a Győri Ideigl. Nemz. Tanács, X. 31: a Dunántúli Nemz. Tanács elnöke. A közrend megőrzésére törkedett, támogatta →Nagy Imre kormányait, követelte az ÁVH föloszlatását, a többpárti választásokat és tárgyalásokat a megszálló szovjet csapatok kivonásáról. A kormány ellenében létrehozandó „Dunántúli Köztársaság” tervét elutasította. X. 31: a Petőfi Párt (NPP) újjáalakuló gyűlése a párt ideigl. vezetőségébe vál. XI. 4: a szovjet támadók rövid időre őrizetbe vették. XI. 9: elutasította a „Forradalmi Munkás-paraszt Kormány” kormányösszekötői kinevezését. 1957. I. 15: részt vett a Hazafias Népfront Győr-Sopron m. biz. ülésén. II. 7-: hivatalos népfrontküldöttség tagjaként Bulgáriába utazott. V. 6: a rendőrség Pol. Nyomozó Oszt-a letartóztatta, az ogy. V. 9: ülésén megfosztotta mandátumától. VII. 12: kizárták Győr-Sopron m. tanácsából. A börtönben a megmentett ávósok megkínozták, V. közepén 2x is megkísérelte az öngyilkosságot; az ügyészségi vizsgálat megkezdése előtti reggelen kiugrott a győri katonai kórház 2. emeletéről. - Győrött 1956. XI. 4-XII. 10: betiltásáig a Dunántúli Nemz. Tanács lapja, a Hazánk fel. kiadója. - Tisztelői 199?: Szigethy Attila Társaságot alapítottak. 88

Kisalföld 1957. III. 3. (Győr az ellenforr. 2. főv-a) - Londoni Irod. Újs. 1958. IV. 1. (~ életrajza személyes emlékek alapján) - Tanulm-ok a m. forr-ról. Szerk. Borbándi Gyula, Molnár József. München, 1966. (Auróra kv-ek) (Zádor István: Népbarátból népvezér) - Műhely 1990:1. sz. (Gecsényi Lajos: Portrévázlat ~ról) - M. Fórum 1991. X. 25. (Keresztényi Nándor: ~, a győri 56 vezére) - Ring 1991:8. sz. (Erdélyi Iván-Árvayné Szigethy Piroska: Emlékezés a „győri ellenkormány” vez-jére) - Új Mo. 1995. XI. 4. (M. Kiss Sándor: „megint olyan helyre vittük, ahonnan kiugorhatott...” ~ haláláról, egy megyei pártbiz. jegyzőkv. alapján) - 1956 kézikv-e I-III. - Rábaköz 1996:61. (Szalai Attila: ~ kapuvári évei) - ~ élete és munkássága. Tud-os emlékülés Bpen 1996. X. 31. Szerk. Gecsényi Lajos, Győri-Molnár Lajos, Sípos Levente. Győr, 1997.

Szigethy László   →Palotay László

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.