🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nyisztor
következő 🡲

Nyisztor Antal Nepomuk János, OFM (Bethlenfalva, Udvarhely vm., 1916. jún. 4.-Esztelnek, 1983. júl. 20.): lelkipásztor. - A gimn-ot Székelyudvarhelyen végezte. 1934. VIII. 20: Medgyesen lépett a Szt Istvánról nev. ferences rtart-ba. A fil-t Csíksomlyón, a teol-t Vajdahunyadon hallg. 1940. III. 3: ünn. fog-at tett. 1941. VI. 29: szent. pappá. Mikházán kp., 1943: Szárhegyen a laikus testvérek magisztere. 1949. VI: plnos, elhurcolását a falu népe megakadályozta (→szárhegyi lázadás), letartóztatták, többnapos kínzásos vallatás után az oláh hadbíróság 3 é. kényszermunkára ítélte, amit a Duna-csatorna építésénél töltött. 1951. VIII. 20: Máriaradnára hurcolták, 1952-83: Esztelneken kényszerlakhelyes, Bélafalva lelkésze. Ku.P.-88

Schem. Trans. OFM 1947:79; 1995:47; 1999:70. - P. Benedek 2002. II:181.

Nyisztor Zoltán (Debrecen, Hajdú vm., 1893. dec. 8.-Róma, Olaszo., 1979. dec. 4.): pap, író, újságíró, szerkesztő. - A gimn-ot Máramarosszigeten, Ungvárt és Szatmárnémetiben végezte. Teol-t Szatmárnémetiben, 1911. XI. 1: a római CGH-ban és 1915. V-1919: a háború miatt Innsbruckban tanult. 1913: Rómában bölcs. dr. 1917: pappá szent. Hazatérve Szatmárnémetiben 1919: ppi titkár, 1920-21: teol. tanár, 1921. V: megalapította a Kat. Élet c. hetilapot. Kiutasították, 1924: Bp-re került, a gellérthegyi sziklakpna lelkésze, a SZIT lektora és naptárszerk-je, legényegyleti eln. →Bangha Bélával missziós körúton járt D-Amerikában. Újságírói pályája A Szív c. hitburgalmi lapnál kezdődött. 1925: a Magyarság c. lap róm. tudósítója, 1926-44: a M. Kultúra szerk-je majd fel. szerk-je, főmunk. volt az Egyh. Lapoknak, 1931-33: jelentős részt vállalt a Kat. Lex. 1-4. köt. szerk-ében, 1937-44: a Nemz. Újság munk., s az Új Nemzedék vezércikkírója, valamint a M. Kurír szerk-je. Tanulm-okat, útirajzokat publikált. Bangha Béla és →Mihalovics Zsigmond mellett az 1938. évi →Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus fő szervezője volt. 1945-46: mind a magyar államvédelmi hatóság, mind a szovjet biztonsági szervek letartóztatták. Szabadulván Olaszo-ba menekült. A vatikáni sajtóirodában kapott munkát, majd káplán Madridban. 1946: kivándorolt D-Amerikába, Kolumbiában kórházi lelkész, majd az őserdőben misszion., egy bogotai pléb-n kp. és a ném. középisk. tanára, 1954: magyar lelkész Caracasban (Venezuela). 1961: Rómában telepedett le, írásaiból élt. A római Kat. Szle, a müncheni Új Eu., a kanadai Magyarság, a youngstowni Kat. M-ok Vasárnapja és a londoni Hídfő c. lapok állandó munk., kv-ei nagyrészt visszaemlékezések. - M: A szociális kérdés. Szatmárnémeti, 1919. - Bapt-k és adventisták. Bp., 1925. (Ker. kis kvtár 9.) - Szekták Mo-on. Uo., 1926. (uaz 14.) - Modern babonák. Uo., 1926. (uaz 19.) - Szentek egyessége. Imakv. halottaink segítésére és az élők vigasztalására. A 240. ol. kiad. után m-ra átd. Uo., 1926. - Bapt-k. Uo., 1927. (A m. nép kvtára 3.) - Nazarénusok. Uo., 1927. (uaz 9.) - Adventisták. Uo., 1927. (uaz 10.) - Üdvösség gyöngyei. Imádságoskv. kat-ok számára. Írta Cséplő István. Átd. Uo., 1927. - Az Üdvhadsereg. Uo., 1928. (A m. nép kvtára 15.) - Millenisták v. bibliakutatók. Uo., 1928. (uaz 16.) - Neumann Teréz, a stigmatizált. A konnersreuthi események tud. megvilágításban. Uo., 1929. - Borromei Szt Károly élete. Írta Cesare Orsenigo. Ford. Uo., 1929. (Szentek országa 19.) - Góg. Írta Giovanni Papini. Ford. Uo., 1933. - Zsidóság, kerség, germánság. Ádventi beszédek. Írta Michael Faulhaber. Ford. Uo., 1934. - Felhőkarcolók, őserdők, hazátlanok. D-amerikai útiképek. Uo., 1935. - Magyar Góg Vigilia könyvek, 1936. - Mandarinok, kulik és misszion-ok. Uo., 1937. - Emlékbeszéd a dr. Wolkenberg Alajos... tiszt-ére tartott első emlékvacsorán. Szekszárd, 1938. - Kalandozás a Balkánon. Uo., 1940. - A szekták. Közös köt-ben: Nagy Miklós: Az Egyház c. művel. Uo., 1940. (Actio Catholica 68.) - Bangha Béla élete és műve. Bp., 1941. - A család méltósága és jogai. Uo., 1943. (Actio Catholica 109.) - Az AC tíz éve Mihalovics Zsigmond beszédeinek és írásainak tükrében. Összeáll. Uo., 1943. - A munka méltósága és jogai. Uo., 1943. (uaz 110.) En las garras del espionaje ruso. Madrid, 1951. - Extranjero en la casa cural. Bogota, 1956. - Ötven esztendő. Századunk kat. megújulása. Bécs, 1962. - Vallomások magamról és kortársaimról. Róma, 1969. - Ami a Vallomásból kimaradt. Uo., 1971. - Idegenek az idegenben. München, 1973. - Jézus földi élete. Uo., 1975. - A dzsungel indiói. (Visszaemlékezések) Torontó, 1978. - →Just Bélával és →Lippay Lajossal szerk. 1937-től a Magyar katolikus írók kv-ei sorozatot. - Szatmárnémetiben 1921. V-1924. II: a Kat. Élet vasárnapi, 1955-64: a caracasi Kat. Értes. és 1966. VII-1968. XI: a párizsi Sorsunk c. lap fel. szerk-je és laptul. kiadója. Bo.Gy.-88

Veress II:287. - Ker. m. közél. alm. II:766. - Monoki 1941:91. - Prominent Hungarians. München, 1966:217; London, 1973:300. (*dec. 25!); 1979:344. (*dec. 25!) - Nagy Töhötöm: Jezsuiták és szabadkőművesek. Buenos Aires, 1967. - CGH Kat. 1968. - Mildschütz 1977:321. - Önéletr. (1978. III.) -Szolg. 1980. 45:100. - Gulyás XIX:662.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.