🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > teozófia
következő 🡲

teozófia (a gör. theosz és szofia szavakból: 'isteni bölcsesség'): szoros értelemben Isten megismerésének különleges módját (ihletett látását) hirdető vallásbölcseleti irányzat és felekezet, a →hinduizmus és a →panteizmus elemeinek keveréke; tágabb értelemben 19. sz. előtti ezoterikus, okkult rendszerek, melyekre panteisztikus álmisztika jellemző. A megvilágosodás céljából, ill. a titkos tudás és szellemi hatalom elnyerése céljából a ~ különféle meditációk és megtapasztalási gyakorlatok révén kapcsolatot épít a szellemhierarchia magasabbrendű tagjaival. E tágan értett ~ba sorolták a →gnoszticizmust, az →újplatonizmust, a →kabalát, az →alkímiát, továbbá Jakob Böhmét és a modern →spiritizmus megalkotóját, E. Swedenborgot. - 1875: New Yorkban alapította a spiritiszta Helena Petrovna Blavatszkij a szűkebb értelemben vett modern teozófus mozg-at, a mai napig fennálló Teozófiai Társaságot, amely a hinduizmus, a spiritizmus, és más okkultista nézetek keverékét propagálja; jellemző a →reinkarnáció hirdetése és az →asztrológia. Megkülönböztetik a belsőknek (ezoterikus), és a kívülállóknak szóló (exoterikus) tanítást; vallják, hogy a világszellem nagy inkarnációi, a „tökéletességre jutott” nagymesterek (adeptusok) láthatatlan testvérisége irányítja az emberiség „lelki fejlődését”. Egy ilyen magasrangú szellem diktálta a másik médiumnak, Alice Ann Bailey-nek (1880-1949) a kv-eit, miután átvette a Társaság vezetését. Ő alapította a Lucifer Publishing Companyt, ahonnan számos kiadvány származott, és ő fektette le a későbbi →New Age mozg. elveit, melyeket csak 1975-: volt szabad közzétenni. Blavatszkij mondta: „Célunk nem a hindu vallás megreformálása, hanem a kereszténység eltörlése a föld színéről”. Alice A. Bailey követelte azon vallások megsemmisítését, amelyek nem hajlandók az ő igényeit követni. G.P.

Wolkenberg Alajos: A ~ és antropozófia ismertetése és bírálata. Bp., 1923. - Müller 1935:164. - Biedermann, Hans: A mágikus műv-ek zseblex-a. Bp., 1989. - Blavatszkij, H. P.: Gyakorlati okkultizmus. Bp., é.n. - A Kultúra Pápai Tanácsa: Jézus Krisztus, az élő víz hordozója. Keresztény reflexió a „New Age”-ről. Bp., 2003.