Magyar Katolikus Lexikon > S > Szabados


szabados   →dusnok

Szabados Anzelm, OFM (Bp., 1907. szept. 18.-Vác, 2000. okt. 14.): gyóntató, természetgyógyász. - 1928. IX. 22: lépett a Kapisztrán Szt Jánosról nev. ferences r-be, 1932. X. 5: ünn. fog-at tett, 1933. VI. 18: pappá szent. A bpi rendházban élt, a →Magyar Szentföld gondnoka. 1950-től haláláig a váci ferences tp-ban gyóntató és természetgyógyász. - M: Mutass utat, adj boldogságot! A tízparancsolat képekben. Bev. Uzdóczy-Zadravetz István. Bp., 1937. - A hét fénysugár. A M. Szentföldi Múz. vallásmagyarázó képei. Uo., 1943. - Szentföldi Múzeumunk kalauza. Majsai Mórral. Uo., 1944. - Mintha Jézus lennék. Uo., 1948. - Evangéliumi kronológia. Uo., 1950. 88-**

Schem. Cap. OFM 1948:72.

Szabados Mihály (Viszló, Borsod vm., 1904. okt. 1.-Bp., 1984. szept. 2.): g.k. kanonok. - Az el. isk-t Viszlón végezte, 10 é. korától Eperjesen tanult, tanítóképzőt végzett, majd a gör. kat. gimn-ban éretts. Az eperjesi gör. kat. egyhm. kispapjaként a teol-t Lembergben végezte. Eperjesen tanár, ppi titkár, majd kanonok. Róma iránti hűsége miatt 1959: megvonták papi működési engedélyét, Rózsahegyen a papírgyárban raktáros lett. Innen ment nyugdíjba, s kisszebeni házában élt. 1968: Alexander Dubček reformja után (→Csehszlovákia) hírét vette, hogy a gör. kat-ok újra létezhetnek, s erről értesítette paptestvéreit, s így 1969: húsvétkor már a saját tp-ukban ünnepeltek. Hirka János pp-től ~ koronaviselési jogot kapott. 1974: visszaköltözött Viszlóra, a szülői házba. Kisfalusi János

Szabados Terézia Rajmunda, DNAK (Perint, Vas vm., 1919. jan. 30.-Szőlős, 1963. aug. 18.): szerzetesnő. - A tanárképző elvégzése után 1939. III. 22: Szarvaskenden lépett a kongr-ba. Uo. tette XI. 21: első, Kőszegen 1942. XI. 21: örök fog-át. A polg. isk-ban tanított. - 1950. VI. 16., a szétszóratás után Szombathely-Szőlősben egyhközs. szolg-ot végzett. r.k.