🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Barankovics
következő 🡲

Barankovics István (Polgár, Szabolcs vm., 1906. dec. 13.-New York, 1974. márc. 13.): politikus. - 1925: az egri ciszt. gimn-ban éretts., a budai Szt Imre Koll. lakójaként joghallg. 1929: a Wesselényi Reform Club vez. tagja. A bpi Kis Újság munk., segédszerk-je, 1940: külpol. rovatvez-je, 1941-1944. III: az Esti Kis Újság szerk-je, 1937. III-1943. V: Az Ország Útja folyóir. társszerk-je, 1943. V. 20-1944. III: a M. Nemz. fel. szerk-je és kiadója. 1944 nyarán államtud. okl-et szerzett. X. 15. után a budai ferenceseknél rejtőzködött. 1945. II. 27: a Ker. Dem. Néppárt főtitkárává vál., de pártja működési engedélyét IV: a Bpi Nemz. Biz. elutasította, csupán mint Demokrata Néppártot, IX. 17: engedélyezte. - ~ reálpolitikusként elismerte a földosztás és a közt. szükségességét, s ezzel ellentétbe került Mindszenty prím-sal. Az 1947. VIII-i nemzgyűl. választásokon pártja a legerősebb ellenzéki párt, ~ot 6 helyen is megválasztották; a győri mandátumot tartotta meg. 1948 tavaszán részt vett az Egyh. és az áll. tárgyalásain, ellenezte az isk-k államosítását. A Mindszenty-per megkezdése előtti napon (1949. II.) →Jánosi József jezsuitával, a feleségével és →Blaskó Máriával elhagyta Mo-ot, Salzburgban a M. Menekült Iroda vez-je. 1951. I: a M. Nemz. Bizottmányban a vallás- és közokt-ügyi biz. vez-je, a 13 tagú Végrehajtó Biz. tagja, IX: egykori pártja az emigrációban M. Ker. Népmozg. néven egyesült a →Közi-Horváth József vezette Ker. Népmozg-mal, de 1955 tavaszán híveivel kivált, s újjáalakította a Ker. Dem. Néppártot. 1952: kidolgozta Az emigráció kulturpolitikai programja c. művelődési tervet, 1958. III: tagja lett a M. Nemz. Bizottmány jogutódának, a M. Bizottságnak. - M: Petőfi útján. Többekkel. Bp., 1942. - Programbeszéd a Dem. Néppárt 1945. IX. 25-i értekezletén. Uo., 1945. - Ker. demokrácia. Mit akar a Dem. Néppárt? Uo., 1947. - Die Grosse Warnung. Többekkel. Zürich, 1949. - B. I. előterjesztése az emigráció kulturpolitikai programja tárgyában a M. Nemz. Bizottmány Végrehajtó Biz-ának... ülésén. New York, 1952. - B. I. felszólalása a M. Nemz. Bizottmány Végrehajtási Biz-ában. H.n., 1956. - Az ún. nemz. képviseleti kérdésről 1957. XI. 4. New York, 1959. - Az egyetemes zsin. és a vasfüggöny. Uo., 1962. - A kat. hit és az Egyh. helyzete Mo-on. Uo., 1963. - Híven önmagunkhoz. Összegyűjtött írásai a kereszténydemokráciáról. Szerk. Kovács K. Zoltán és Gyorgyevics Miklós. Bp., 2001. - Fel. szerk-je 1945. X: és 1947. VIII-1949. I: a Hazánk c. lapnak, 1946: A Demokrácia Kvtára sorozat (egyetlen) sz-ának, 1951: a Kis m. kvtár 6 füz-ének. 88

Gulyás II:327. - Századok 1958. (Orbán Sándor: A Dem. Néppárt tört-hez) - Prominent Hungarians 1966:27. - Balogh Sándor: Parlamenti és pártharcok Mo-on 1945-1947. Bp., 1975. - Vida István: A FKgP pol-ja 1944-1947. Uo., 1976. - MÉL III:44. (Eger) - László, Leslie: Le Partie Populaire Démocrate-Chrétien de Hongrie 1944-1949. Róma, 1982. - Izsók Lajos: Polg. ellenzéki pártok Mo-on 1944-1949. Bp., 1983. - Pol. pályák. Szerk. Sánta Ilona. Uo., 1984:291. Arck. - Borbándi 1985:476.