Magyar Katolikus Lexikon > E > Eckhardt


Eckhardt Sándor (Arad, Arad vm., 1890. dec. 23.-Bp., 1969. máj. 16.): irodalomtörténetíró, nyelvész, egyetemi tanár. - A reálisk-t Aradon, az egy-et mint Eötvös-kollégista Bpen és Párizsban végezte, 1913: drált Bpen. 1915: az Eötvös-koll. tanára, 1923-58: a fr. nyelv és irod. ny. r. tanára a bpi egy-en. 1938/39: a bölcs. kar dékánja. 1945-47: a Ker. Dem. Néppárt nemzgyűl., 1947-49: ogy. képviselője volt. - 1930: a SZIA III. szako., 1942. V. 15: a MTA l., 1946. VII. 24-1949. XI. 29: ig., 1947. VII. 6: r., 1949. XI. 29: tanácskozó tagja; alelnöke volt a Bpi Filológiai Társaságnak. - Fr. irodtört-tel, a fr-m. művelődési kapcsolatok tört-ével, Balassi és író kortársai munkásságával foglalkozott. ~ adta ki 1936: az első m-fr. nagyszótárt. Ady-verseket fordított fr-ra. - M: Az aradi közművelődési palota fr. kv-ei. Arad, 1917. - Remy Belleau, sa vie, sa "Bergerie". Bp., 1917. - A kutyatörvény. Írta G. Courteline. Ford. Uo., 1920. - A kereszt árnyéka. Írta J. J. Tharaud. Ford. Uo., 1921. - M. rózsakeresztesek. Uo., 1922. - A fr. forr. eszméi Mo-on. Uo., 1924. - Bp. műemlékei. Uo., 1925. (a fr. szöveget is ford.) - Sicambria. Uo., 1928. - Új fr. leíró nyelvtan. Uo., 1929. - M. humanisták Párisban. Uo., 1929. - Az utolsó virágének. Uo., 1930. - Az összehasonlító irodtört. Középeu-ban. Uo., 1932. - L'histoire de la littérature française du 17. s. (Extrait des cours) Uo., 1933. - La chanson de Roland. Uo., 1933. - Fr. irod. Előadásai alapján jegyz. Molnár Gyula. Uo., 1934. - La tragédie française au 18. s. Uo., 1934. - La littérature française au Moyen-âge. Uo., 1934. - M-fr. szótár. Uo., 1935. - A fr. szellem. Uo., 1938. - Humanité et nationalisme. Paris, 1938. - Rousseau et le romantisme français. Bp., 1938. - Ronsard. Uo., 1939. - Michel de Montaigne. Uo., 1940. - Úr és paraszt a m. élet egységében. Szerk. Uo., 1940. - Balassi Bálint. Uo., 1941. - A jó m. kiejtés aktái. Uo., 1941. - Le génie français. Paris, 1942. - Az ismeretlen Balassi Bálint. Bp., 1943. - De Sicambria à Sans-Souci. Paris-Bp., 1943. - M. szónokképzés a 16. sz. Strasbourgban. Uo., 1944. - Telegdy Pál és János, két vitéz nemesúr levelezése a 16. sz. végéről. Uo., 1944. - Le génie français et la littérature française. Uo., 1945. - Le romantisme français. 1-2. rész. Bp., 1946-47. - Új fr. kat. írók antológiája. Összeáll. Uo., 1947. - A la mémoire de Paul Hazard. Molnos Lipóttal. Uo., 1947. - Le Collège Eötvös. Uo., 1947. - Molière. Uo., 1947. - Fr. nyelvtan. Uo., 1951. - Balassa Bálint összes művei. Összeáll. Uo., 1951. - Fr-m. szótár. Uo., 1953. - Fr-m. kéziszótár. Uo., 1955. - Rimay József összes művei. Összeáll. Uo., 1955. - Új fejezetek Balassi Bálint viharos életéből. Uo., 1957. - Balassi Bálint Szép m. komédiája. - A Fanchali Jób-kódex m. és szl. versei. Klaniczay Tiborral és Misianik Jannal. Uo., 1959. - Mai fr. nyelvtan. Uo., 1965. - Dictionnaire hongrois-français et français-hongrois. Paris-Bp., 1968. - M-fr., fr-m. kéziszótár. Uo., 1968. - Balassi Bálint összes versei. Szép m. comoediája és levelezése. Szerk., ford. és jegyzetek. Uo., 1968. - Balassi Bálint tanulmányok. S.a.r. Komlovszky Tibor. Uo., 1972. - M-fr. szótár. 1-2. köt. Bp., 1978. - 1940-42: szerk. a Magyar írók sorozat 8 köt-ét. 88

MTA tagajánl. Bp., 1929/31, 37, 42, 47. - SZIA tagajánl. Uo., 1930. - KL I:453. - Ker. m. közél. alm. I:228. Uo., 1940. - MIL I:274. - Helikon 1969:2. sz. (Sziklay László) - Irodt. 1969:4. sz. (Köpeczi Béla) - ItK 1969:4. sz. (Klaniczay Tibor) - Nagyvilág 1969:7. sz. (Gyergyai Albert) - M. Nyelv 1970:1. sz. (Büky Béla) - MTA tagjai 1975:60. - MÉL III:170. Arck. - Gulyás kz.