🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > gyanakvás
következő 🡲

gyanakvás: megfelelően és világosan meg nem alapozott rossz vélekedés. A másokról →gondolkodás hibája vagy víciuma, a →jóhiszeműség és a →bizalom ellentéte. - →Előítéletek, sejtelmek, szóbeszéd, félreértések, válthatják ki. A ~ a →megszólás és a →rágalmazás egyik gyökere. Rosszasága a föltételezett, de nem ellenőrzött rossztól és a rá adott választól függ. - A Szentírásban a →bűnbeesés oka az, hogy a sátán az ember szívébe lopta a ~t Istennel szemben (Ter 3,5; vö. DVI 38). Az asszony ~a bánat és gyötrelem a férjének (Sir 26,6). Ha valaki nem Krisztust tanítja, „üres szóharcot folytat, amiből irigykedés, veszekedés, káromlás és ~ fakad” (1Tim 6,3-5). - Személyes, közösségi és társad. összeütközések, kapcsolatok (házasság, barátság, gazd., pol.) megromlása nagyon sokszor a ~ra épül. Orvossága személyekben a tiszta →szív, a józan →óvatosság, közösségben a bizalom erősítése. **