Magyar Katolikus Lexikon > F > Feuerbach


Feuerbach, Ludwig (Landshut, Bajoro., 1804. júl. 28-Nürnberg, 1872. szept. 13): filozófus, az újkori materializmus egyik képviselője. - Ev. teológián tanult Heidelbergben, majd Berlinben →Hegel tanítványa lett. 1828: fil-ból habilitált. Első, névtelenül megjelentetett műve miatt összeütközésbe került az akad. hatóságokkal. Saját szellemi fejlődését így adja vissza: „Első gondolatom Isten volt, második az értelem, harmadik és utolsó az ember”. Előbb a hegeli monista idealizmus híve, majd azt is mítosznak tekintette. Szenzualista antropológiát dolgozott ki (→szenzualizmus), melynek alapján éles kritika alá vette a vallást és a kereszténységet. Fő tétele, hogy a vallásos hittartalmak az emberi vágyak és igények kivetítései (projekciói), a kereszténység Istene nem más, mint az ember lényege, melyet önmagával szembeállít. - Ker. kritikusai rámutatnak: a kivetítést mindig megelőzi a bevetítés, vallási fogalmaink a létről tudósítanak. A projekció folyamatából még nem következik, hogy a hit fogalmai illúziók; hogy a vallás valós v. hamis tudatforma-e, azt végül is a →hit igazolhatósága dönti el. ~ furcsa ellentmondása, hogy vallásellenessége ellenére valami profán vallásig kívánt eljutni, ahol Isten helyét az ember kultusza foglalja el. Nem tekintette magát materialistának, pszichologista valláskritikája szenzualista →materializmus talaján áll. ~ nemcsak a →dialektikus és történelmi materializmus kialakulására hatott, hanem Stirner és →Nietzsche irányzatát s mindazokat a 20. sz. ideológiákat is előkészítette, melyek az ember evilági kiteljesedését tűzték és tűzik ki célul (nácizmus, sztálinizmus, →egzisztencializmus). - M: Gedanken über Tod und Unsterblichkeit. Nürnberg, 1830. - Zur Kritik der Hegelschen Philosophie. Halle, 1839. - Das Wesen des Christentums. Leipzig, 1841. - Vorlesungen über das Wesen der Religion. Uo., 1851. - Theogonie. Uo., 1857. - Sämtliche Werke. Kiad. W. Bolin-F. Jodl. 10 köt. Stuttgart, 1903. - M-ul: ~ válogatott fil. művei. Kiad. Szemere S. Bp., 1951. - Vál. valláskritikai írások. Vál. Heller Ágnes, Hermann István, Makai M., Szemere S. Cs.I.

LThK IV:110. - VIL III:140.